BLOG

Hoe zet je je mensen in beweging?

"Ik heb een onvergetelijke dag gehad vandaag", zegt mevrouw Nijhof dankbaar tegen verzorgende Anja. Ze zijn samen een dagje naar het strand geweest, bij Katwijk, waar ze vroeger vaak op vakantie ging. Anja zag haar helemaal opbloeien. "Het is zo mooi dat we zelf ruimte kunnen maken voor de dingen die bewoners willen!"

Acht jaar geleden was Thebe een stafgestuurde, hiërarchische organisatie waarin medewerkers zich een radartje voelden in een onoverzichtelijk geheel. De besluitvorming was stroperig, de ondersteuning vooral met zichzelf bezig en de raad van bestuur ver van de praktijk. We zagen dat het anders kon en móest. We hebben een groot verandertraject ingezet dat zijn vruchten inmiddels afwerpt. Er is weer energie in de organisatie. Bestuurders lopen veel vaker dan voorheen mee op de werkvloer en vice versa. De neiging om top-down in te grijpen wordt steeds vaker vervangen door een constructieve dialoog, waarin medewerkers uitgedaagd en geholpen worden om het probleem op te lossen.

Vanuit het hart

Hoe krijg je zo’n beweging voor elkaar? Als we terugkijken zien we een aantal belangrijke elementen.

Laat cliënten, zorgmedewerkers, behandelaren en managers samen opschrijven wie je bent als organisatie, waar je voor staat en wat mensen van je mogen verwachten. Niet met dure woorden, maar met taal vanuit het hart. Geen missie of visie, maar de Bedoeling. Die iedereen raakt en waarin iedereen zich herkent.

Werk vanuit vertrouwen, niet vanuit controle. Geef zorgmedewerkers en behandelaren de ruimte om in zelfstandige teams in samenspraak met cliënten tot oplossingen te komen. Geef ze ook stuurinformatie, zodat de zorg- en behandelteams zelf inzicht hebben in hun resultaten. Investeer in alle medewerkers van de organisatie, van schoonmaker tot bestuurder. Thebe heeft bijvoorbeeld samen met medewerkers een ontwikkelprogramma op maat gemaakt, waarin ze mogen groeien in de competenties die bij de Bedoeling en bij henzelf horen. Waarin ze bovenal leren om samen met de cliënt te zoeken naar wat voor hem of haar van waarde is. Alle medewerkers van Thebe volgen dit programma, steeds in gemengde groepen zodat er over en weer van elkaar geleerd kan worden. Cliënten en mantelzorgers nemen deel aan onderdelen van het programma en ter afsluiting brengen  ze gezamenlijk een concrete en zelfbedachte verbetering  in de praktijk. Het duurt ruim drie jaar voordat alle medewerkers aan de beurt zijn geweest. We zijn nu halverwege en de energie die loskomt is overweldigend.

De bedoeling

Kijk of je besturingsmodel en structuur past bij de bedoeling van jouw organisatie. Thebe heeft haar besturingsmodel en organisatiestructuur aangepast. De basis van ons besturingsmodel wordt gevormd door de zelfstandige teams. Managers coachen de teams en de directielaag is verdwenen. We zijn trots op wat we bereikt hebben, ook al is er nog een lange weg te gaan. Maar de beweging die is ontstaan, is niet meer te stoppen.

Laura Kallenberg
Programmamanager besturingsmodel bij Thebe  

Laura Kallenberg_310

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top