BLOG

Elf ziekenhuizen, één programma waardegedreven zorg

De mogelijkheden met waardegedreven zorg, ook wel value based health care genoemd, zijn talrijk. Zo talrijk, dat je geneigd zou zijn deze eerst allemaal in kaart te brengen. Maar soms is het juist sterk om gewoon te beginnen.

Dat waardegedreven zorg een hot topic is blijkt ook weer uit het recente artikel van de NZa over het inkopen van zorg op waarde. Goed om te zien dat de NZa contracten die waardegedreven zorg nastreven als de norm ziet, in tegenstelling tot betaling per behandeling.

Dat je met de inzet van waardegedreven zorg tot prachtige resultaten voor je patiënten kunt komen, betwijfelt niemand. Maar over de weg daarnaartoe wordt nogal eens gediscussieerd. Welke indicatoren gebruik je? Starten we pas als iedereen PROMS registreert? Grote vragen waar niet zo snel antwoord op gegeven kan worden. Je kan ook zeggen: laten we klein beginnen en zo aan eerste resultaten bouwen. Zo creëer je de opmaat naar een bredere aanpak en vind je aanknopingspunten waarmee je direct aan de slag kunt binnen het ziekenhuis. Dat is precies wat de regionale SAZ ziekenhuizen hebben gedaan. Gewoon samen doen.

Programma Waardegedreven Zorg van start

Net voor de zomer zijn we vanuit de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) het programma Waardegedreven zorg gestart. 11 regionale ziekenhuizen zetten binnen dit programma in op waardegedreven zorg. Doel is om samen de beste zorg en ervaren gezondheid voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren. Een veelomvattend doel, dus belangrijk om zo concreet mogelijk te starten. De deelnemende ziekenhuizen zijn daarom gestart met twee diagnosegroepen; darmkanker en heupfractuur. Het begin van een duurzaam programma want na deze groepen rollen we het programma verder uit naar meer ziekenhuizen en diagnosegroepen.

Samen met de data professionals van Value2Health zijn de ziekenhuizen aan de slag gegaan met het inventariseren van de bestaande data. Op basis hiervan kunnen uitkomsten en kostendrijvers worden vergeleken. Deze resultaten worden open en transparant uitgewisseld en besproken tussen de deelnemende regionale ziekenhuizen.

Laagdrempelig en open

Om extra registratielast te voorkomen wordt er gewerkt met data die al beschikbaar zijn. De ziekenhuizen krijgen dankzij interactieve dashboards en aanvullende tools laagdrempelig toegang tot de benchmark informatie. Het dashboard zorgt er voor dat bestaande data wordt omgezet naar relevante informatie. Deze informatie, over bijvoorbeeld ligduur of complicaties, kan op verschillende manier worden getoond. Op deze manier kunnen zij leren binnen de organisatie maar ook leren van elkaar.

Na een ronde van validatiesessies, waarbij we toetsten of de te gebruiken data inderdaad de juiste was, vond begin september de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats. Hier hebben de deelnemende ziekenhuizen het verhaal achter de cijfers met elkaar gedeeld. Uit de reacties van de betrokken zorgprofessionals op het dashboard blijkt dat de reeds beschikbare informatie leidt tot relevante inzichten.

Tijdens de bijeenkomst ben ik meerdere malen positief verrast. Ik heb een hele open sfeer gevoeld, er zijn veel inhoudelijke discussies gevoerd en goede ideeën aangedragen om verder op te pakken. De volgende stap is namelijk een aantal verdiepingssessies, waarin onder andere wordt ingegaan op de actieplannen die per ziekenhuis worden gemaakt.

Toen na afloop bleek dat een aantal specialisten onderling al afspraken hadden gemaakt om bij elkaar in het ziekenhuis mee te gaan kijken, was voor mij de avond helemaal geslaagd. Dit bleek ook uit de reactie van dr. van de Kerkhove, orthopeed bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Hij gaf aan dat hij het kijken in elkaars keuken aanmoedigt, evenals het bezoeken van die van collega's. Zo kom je er niet alleen achter wat je al heel goed doet, maar kun je ook veel leren over wat anders en soms ook beter kan.

Meer ziekenhuizen en patiëntgroepen

En dan staan we nog maar aan het begin. Uiteraard zijn er nog verschillende zaken die nog niet in het programma zijn opgenomen en die we óók nog willen oppakken. Ik denk aan deelname van meer ziekenhuizen en patiëntgroepen, maar ook inhoudelijk aan het meten van PROMS en meer uitkomstinformatie in de keten. Dit laatste is deels al in gang gezet omdat voor de volgende bijeenkomst voor de diagnosegroep heupfractuur samenwerkingspartners vanuit de verpleeg- en verzorgingshuizen worden uitgenodigd om de zorg in de gehele keten te kunnen evalueren.

Ook ligt er een kans om dit programma te koppelen aan het thema 'samen beslissen', zodat deze waardevolle informatie uiteindelijk ook voor de patiënt, in begrijpelijke taal, beschikbaar komt. Daar gaan we de komende periode samen aan werken. Zodat uiteindelijk het SAZ programma 'Waardegedreven Zorg' in alle regionale ziekenhuizen wordt toegepast, op vele diagnosegroepen, en zo steeds verder van waarde wordt voor de patiënt. Doordat de vereniging bestaat uit 28 ziekenhuizen kunnen goede initiatieven gemakkelijk gedeeld worden en kan men elkaar hierin versterken.

Maar vandaag sta ik ook even stil en ben ik trots op wat we in een korte periode met elkaar hebben neergezet. Want ja, er wordt veel gediscussieerd over de weg naar waardegedreven zorg. Door gewoon te doen kun je samen op een korte termijn al tot resultaten komen en op die manier inhoud en richting van deze beweging samen bepalen! 

Annabel van Deursen

Programmamanager SAZ (Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen)

Annabel van Deursen_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

12 oktober 2018

Er zit meer waarde in je oproep dan je misschien zelf al vermoedde Annabel!

Wij zijn gaan denken dat grote, meeslepende programma's en innovatie-trajecten nodig zijn om zaken 'echt' aan te pakken.

Maar de (Lean-)ervaring leert anders. Namelijk dat je op termijn grotere stappen maakt, door in kleine stappen te ontwikkelen.

Gewoon iets proberen als je denkt dat dat goed is en dat erg goed evalueren om daarvan te leren en dan een volgende kleine stap zetten.

Wel vastleggen wat je deed, want je wilt je volgende stap zetten in de wetenschap dat je niet herhaalt wat daarvoor niet werkte.

Een bijkomend voordeel is dat je telkens één aspect oefent en leert in plaats van meer zaken tegelijk. Want als je meer zaken tegelijk oefent , weet je niet meer wat de oorzaak is van successen of tegenslagen, omdat die zaken op elkaar in werken.

Kortom: vooral doorgaan met kleine stappen 'gewoon doen', daarvan leren en zo verbeteren. Dat brengt de wereld verder en ook meer Value in Healthcare!

Top