BLOG

CZ toont lef en zet mondzorg op z'n kop

Om maar meteen duidelijk te zijn: in deze blog nu eens geen clichématig betoog van een teleurgestelde zorgverlener over een onbehoorlijk zorgverzekeraar. Nee, deze keer wil ik een compliment uitdelen.

Aan CZ. Over de inkoop van het conventionele kunstgebit. Raar? Lees dan vooral verder al was het maar omdat het nooit helemaal zwart of wit kan zijn …

Kunstgebit

Ik zal het zo eenvoudig mogelijk uitleggen: een conventioneel of ‘gewoon’ kunstgebit, of mooier gezegd de tandprothetische zorg, mag door zowel een tandprotheticus als een tandarts worden geboden. Hiervoor stelt de NZa maximale tarieven vast voor het honorarium. Daarnaast is er ook een lijst voor materiaal- en techniektarieven, de zogeheten ‘tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer’. De tandarts krijgt sinds jaar en dag het maximale honorarium en kan hogere materiaal- en techniekkosten in rekening brengen. Dat doen zij zonder dat er gecontracteerd wordt. En waarom zouden ze? In de polisvoorwaarden staat dat de patiënt gewoon de maximale vergoeding krijgt ook al gaat hij/zij naar een ongecontracteerde tandarts.

De best opgeleide mondzorgverlener voor deze zorg is de tandprotheticus. Die krijgt (slechts) 90% van het honorarium en heeft een lager maximum voor materiaal- en techniekkosten juist omdat zij de ‘in-eigen-beheer-lijst’ moeten volgen. Zij contracteren juist wel in grote getalen omdat hun patiënten wel een strafkorting krijgen als ze naar een ongecontracteerde tandprotheticus gaan. In die contracten spreken de verzekeraar en de zorgverleners dingen af over garantie, kwaliteit etc. De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici roept al jaren dat dit wel erg wringt. Immers, betere zorg wordt slechter vergoed en de patiënt wordt gestimuleerd om naar een duurdere zorgverlener te gaan.

Consequent

De stap die CZ nu zet is dapper en consequent. Een contract moet voor de patiënt, de zorgverlener en de verzekeraar immers iets bieden en dat doet het in dit geval. Zo komen er nauwelijks klachten over tandprothetici en de zorg die ze bieden. Patiënten zijn tevreden! Tandprothetici verstaan hun vak en dat is logisch want zij doen dit de hele dag, volgen na- en bijscholing, hebben een kwaliteitsregister, hebben in verreweg de meeste gevallen een praktijkkeurmerk et cetera. Terwijl de tandartsen die het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese in de vingers hebben, schaars zijn. Niet zelden wordt door hen het prothetische gedeelte uitbesteed aan niet-adequaat opgeleide ‘hulptroepen’. Een interessant verdienmodel, want die 100% van het maximale NZa-tarief laat daarvoor best wat marge, maar deze manier van werken is niet altijd een garantie voor goede en doelmatige zorg.

CZ toont lef door nu te stellen wat de norm is voor tandprothetische zorg en voor de conventionele prothese wordt die bepaald door de tandprotheticus. Ja, tegen een honorarium van 90% van het maximale NZa-tarief, met de garanties die de tandprotheticus al jaren biedt. En als de patiënt naar een ongecontracteerde mondzorgverlener gaat (of je nu tandprotheticus of tandarts bent), krijgt die een lagere vergoeding. Gelijke monniken, gelijke kappen. De verzekeraar biedt de zorgverlener de mogelijkheid tot rechtstreeks declareren, betaling binnen 17 werkdagen en overname van het debiteurenrisico gedurende zes maanden. Voor wat hoort wat. De reactie van tandartsen is voorspelbaar: gemopper en gemuit, want ze moeten nu ook aan de gestelde norm voldoen en genoegen nemen met een lager honorarium. Of ze moeten patiënt met extra kosten opzadelen en dat maakt ze niet sympathiek in de beeldvorming.

Ik had al aangekondigd dat het niet helemaal zwart of wit is. Zo had CZ veel gedoe kunnen voorkomen door de tandprotheticus ook 100% van het honorarium te bieden. Net als de tandarts. Goede zorg is dat immers waard! Ook hanteert CZ wel hele lage materiaal- en techniektarieven. Terwijl de NZa juist besloten heeft om na jaren bevroren te zijn geweest, de maxima van de ‘in-eigen-beheer-lijst’ te verhogen, blijven sommige verzekeraars hier echt achter. Dus CZ, als jullie echt willen meedingen naar de titel ‘meest kunstgebit-vriendelijke zorgverzekeraar van 2019’ pakken jullie dat nog!

Marnix de Romph

Directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Marnix de Romph_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top