BLOG

Lean en Agile: botst dat niet?

Als de operationele processen goed lopen ben je als organisatie beter in staat om complexere zaken aan te pakken, nieuwe diensten te ontwikkelen die bij de klant passen, en vernieuwend en flexibel te zijn. Het gaat uiteindelijk om de balans tussen continu verbeteren en continu veranderen of aanpassen.

In een van mijn vorige blogs schreef ik waarom ik Agile van toegevoegde waarde vind in de zorg. In mijn werk kom ik bij veel verschillende zorgorganisaties over de vloer. Ik krijg dan wel eens de vraag: 'Lean en Agile zijn twee verschillende methodieken: botst dat niet?' Een goede vraag, die ik graag in deze blog aan jullie beantwoord.

Wendbaarheid

Lean is een bekend fenomeen in de wereld van de zorg. Steeds meer ziekenhuizen zijn bezig met een Lean Transitie en ook in de langdurige zorg wordt deze methodiek steeds vaker gebruikt als middel om meer patiëntgericht en efficiënt te werken. De methodiek Lean is uitermate geschikt voor procesoptimalisatie en standaardisatie van kwaliteit.

De term Agile is wat nieuwer in de zorg. Agile is een gedachtengoed dat zijn oorsprong kent in de IT-wereld. Hieronder vallen meerdere bekende methodieken, zoals Scrum. Deze Agile-methodieken helpen je als organisatie te handelen en te verbeteren volgens een aantal wendbaarheidsprincipes, zoals die beschreven staan in het Agile Manifest. Agile werken zorgt, zoals de term impliceert, voor een vorm van wendbaarheid binnen organisaties.

Dat lijkt op het eerste zicht te botsen: standaardisatie om procesoptimalisatie te bereiken versus wendbaarheid om je snel aan te kunnen passen aan veranderende wensen en eisen vanuit patiënten, toezichthouders, wetgeving of verzekeraars. Natuurlijk er zijn verschillen, maar tegelijkertijd ook overeenkomsten. Laten we daar mee starten.

Agilean

Bij zowel Lean als Agile is het uiteindelijke doel om meer waarde te leveren voor de klant. Door continu te kijken wat past, feedback te vragen en te verbeteren. Dit vergt een open cultuur, waarbij medewerkers betrokken en gecommitteerd zijn om bij te dragen aan een optimale klantwaarde. Beide methodieken stimuleren dat verantwoordelijkheid laag in de organisatie wordt neergelegd. Dit gaat samen met dienend of faciliterend leiderschap. Persoonlijk leider- en ondernemerschap bij de medewerkers worden daarbij gestimuleerd. Want, wie heeft dagelijks contact en kan de wensen van de patiënt dus het beste ophalen? Juist: de medewerker. Zo draagt iedereen zichtbaar bij aan de ambitie van de organisatie, namelijk klantwaarde creëren. Op die manier is de cirkel rond.

Ondanks de overeenkomsten, belichamen Agile en Lean wel degelijk verschillende ‘ways of working’. Bij de Agile-methodiek wordt er vaak een concreet product opgeleverd. Innovatie staat centraal. Korte periodes wordt stap voor stap en in overleg met de klant toegewerkt naar het uiteindelijke product. Dit betekent dus geen big bang  met één release, maar het tussentijds leveren van waarde in kleine, bruikbare stappen. Door de tussentijdse afstemming met de klant, leveren multidisciplinaire teams iteratief steeds betere producten op, die steeds beter aansluiten bij de wens van de klant. In de zorg uit de behoefte aan Agile zich vooral bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe innovaties of nieuwe dienstverlening.

Bij Lean wordt ook kortcyclisch verbeterd. Daar zit de verbetering echter primair in de processen, soms ook wel het ‘ecosysteem’ genoemd. Het doel is een optimalisatie te realiseren van de primaire, secundaire en managementprocessen op het gebied van leiderschap, ketens en teams. Bij Lean wordt een bepaald proces onder de loep genomen en de verspilling daarbinnen aangepakt. Optimalisatie dus.

Samenvattend kun je dus zeggen dat Agile toewerkt naar een waardevolle dienst of product, terwijl Lean toewerkt naar een optimaal operationeel proces. Dit bijt elkaar niet, aangezien het uiteindelijke doel van Agile en Lean uniform is, namelijk continu meerwaarde creëren voor de klant. Sterker nog: beide methodieken kunnen elkaar versterken.

Als de operationele processen goed lopen (lees: efficiënt, soepel, Lean), ben je als organisatie beter in staat om complexere zaken aan te pakken, nieuwe diensten te ontwikkelen die bij de klant passen, en vernieuwend en flexibel te zijn. Vergelijk het met je lichaam: als je fysiek in vorm en evenwicht bent, kun je jezelf beter, soepeler en wendbaarder bewegen. Het gaat uiteindelijk om de Agilean balans tussen continu verbeteren (optimalisatie middels Lean) en continu veranderen of aanpassen (Agile)!

Nadine Keunen

Consultant bij Morgens

Nadine Keunen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top