BLOG

Breng zorgfinancial aan tafel als je wilt weten wat beleid gaat kosten

Om de budgettaire effecten in te schatten wordt vaak een Budget Impact Analyse op beleid losgelaten. Zo'n instrument is vaak gebasseerd op een grote mate van veronderstelling en waarschijnlijkheid. Breng daarom ook een zorgfinancial aan tafel voor een betere inschatting.

Als er een enquête of onderzoek wordt uitgevoerd, heb je een aantal gevleugelde uitdrukkingen, die dan zeker een keer over tafel komen. Wie kent niet het adagium 'meten is weten', wat vaak direct wordt aangevuld met 'gissen is missen'. Een oud-collega vulde dat dan steevast aan met 'doe meer met ongeveer'. Daar moest ik onlangs aan denken in verband met het concept Budget Impact Analyse.

Een Budget Impact Analyse (BIA) is een beslissingsondersteunend element, wat wordt toegepast door o.a het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij gebruiken dit bijvoorbeeld om de financiële impact in beeld te krijgen van een de implementatie van een nieuwe therapie of een nieuwe behandeling of juist de de-implementatie van ondoelmatige zorg. Hierdoor, menen zij, wordt gepast en doelmatig gebruik van zorg in de hand gewerkt, wat uiteindelijk moet leiden tot lagere kosten en betere kwaliteit van de zorg.

Klankbord

Om zo een onderzoek uit te voeren worden onderzoeksbureaus benaderd, waar wetenschappelijk onderzoekers die BIA oppakken. Echter, voor onderzoekers blijkt in de praktijk het een uitdaging om de juiste gegevens voor een goede inschatting van de budget impact boven tafel te krijgen. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een leidraad ontwikkeld, waarbij een klankbordgroep betrokken is met vertegenwoordigers vanuit zorgverzekeraars, medisch specialisten en financials uit de zorg. Doel van zo’n klankbordgroep is om het draagvlak van de leidraad te vergroten en de kwaliteit te bewaken.

Zo’n klankbordgroep wordt geregisseerd door een gerenommeerd bureau. Dat bureau heeft om financiële zorgkennis te realiseren een drietal maanden geleden de vereniging voor financials in de zorg, Fizi hiervoor benaderd. Deze uitnodiging is terecht gekomen bij het sectorbestuur ziekenhuizen en revalidatiecentra van Fizi. Het sectorbestuur heeft een afgevaardigde laten deelnemen aan deze klankbordgroep.

Een wereld is voor het sectorbestuur open gegaan. Er blijkt dus hele wetenschap te bestaan die poogt te beschrijven en becijferen, hoeveel nieuwe behandelmethoden en nieuwe therapieën ons zouden kosten als ze worden geïmplementeerd. Gevolgen voor het wel en wee van de financiën van de patiënt, en/of het ziekenhuis en/of de verzekeraar en het ministerie.

Praktijk is weerbarstig

Iedereen die regelmatig businesscases in de zorg ziet, weet dat het verbinden van theorie en praktijk weerbarstig is. Er wordt vaak een grote mate van veronderstelling en waarschijnlijkheid ingebracht. Doe meer met ongeveer, dus. Dat risico is ook aanwezig voor Budget Impact Analyses die worden opgesteld. Daarom is de uitnodiging om een financial uit de ziekenhuiswereld toe te voegen aan de klankbordgroep juist zo waardevol.

Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat de financiering van ziekenhuizen en de kortingen die worden doorgevoerd op onder meer het macrokader een grote mate van veronderstelling en schatting kennen. Dat maakt dat we genuanceerd moeten kijken naar de resultaten die in de praktijk worden behaald en dat het belangrijk is om BIA's structureel te evalueren zodat ook op dit vlak sprake is van een leercurve.

Kees Verheijen

Secretaris sectorbestuur Ziekenhuizen en Revalidatie binnen FIZI

Kees Verheijen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top