BLOG

Eindejaarstradities

Het einde van het jaar is inmiddels in zicht. Dit betekent dat het weer tijd is om terug te blikken op het afgelopen jaar.

Op de televisie en radio komen de traditionele terugblik momenten voorbij. Zo zijn er de traditionele programma’s waarin mensen gekozen voor hun prestaties van het afgelopen jaar. Hierover is uiteraard altijd de discussie of de gemaakte keuze de juiste is geweest daar het moeilijk is om prestaties  over een heel jaar met elkaar te vergelijken. 

In de zorg is er voor zover mij bekend geen landelijk eindejaarsevenement waarin we met elkaar kijken wie de meest bijzondere prestatie heeft geleverd. Hierbij zouden we uiteraard kunnen denken aan een bijzondere prestatie in de categorieen organisatie, vrijwilliger, medewerker en bestuurder. Wellicht is dit een open markt voor een evenementenbureau.

Als financial zijn er uiteraard vele andere eindejaars tradities welke nogal eens de nodige stress voor velen op wekt. De voorbereiding voor de jaarafsluiting is in volle gang. De voorbereiding op het sluiten van de diverse systemen leidt nog in de laatste dagen van dit jaar tot de nodige drukkte. Daarnaast willen we in de praktijk allemaal nog wat extra afspraken om de laatste openstaande punten dit jaar afgerond te hebben. Daarnaast is er bij diverse organisaties sprake van imlementatie nieuwe systemen met daarbij de benodigde voorbereidingen om een en ander goed in te richten. Menig financial is daardoor deze weken in een van de drukste periodes van het jaar. De vraag is of de diverse kerstborrels dan aanvoelen als een verplichting waarvoor geen tijd is of als een verlichting om te ontspannen in deze drukke periode. 

Als we kijken naar het jaar 2018 in de zorg dan valt op dat overal de administratieve lastenverlichtig een belangrijk thema is geweest. In elke sector willen we niet meet onnodig administratieve verplichtingen in de registratie of in de verantwoording. Het is prettig om te zien dat er nu echt stappen worden gezet en het thema serieus wordt aangepakt. Alhoewel we er nog lag niet zijn is biedt dit vertrouwen voor 2019. Interessant zal worden hoe horizontaal toezicht komend jaar verder een  positie zal krijgen en geimplementeerd zal worden binnen diverse organisaties.

Over komend jaar gesproken, de eerste weken in 2019 zal iedereen weer optimistisch het jaar ingaan met goede voornemens. Het is de kunst om deze optimistische stemming langere tijd om elkaar vast te houden. Want een prettige stemming leidt vaak tot een betere werksfeer. En deze betere werksfeer leidt vaak weer tot minder verzuim en betere resultaten voor het bedrijf.

Als we die lijn doortrekken hoop ik dat we in 2019 een jaar hebben met  voor iedereen weinig zorgen, maar waarin we wel voor elkaar zorgen en goede zorg kunnen bieden.

Ik wens u fijne feestdagen, een goede jaarafsluiting en een geweldige start van 2019.

Leon van der Wilk

Voorzitter Fizi GGZ

Leon van der Wilk_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top