BLOG

Geef ziekenhuizen geld voor zorg op meerdere locaties

Vlak voor de kerst heb ik het kabinet via een motie verzocht om het verlenen van basiszorg door één ziekenhuisorganisatie op verschillende locaties aantrekkelijker te maken. Na fusie van twee ziekenhuizen wordt in eerste instantie vaak nog zorg verleend op twee locaties, maar na verloop van tijd zie je toch dat wordt besloten de zorgverlening te concentreren op één locatie. De andere locatie moet het dan doen met een poli die alleen binnen kantooruren open is voor een zeer beperkt aantal behandelingen. Ook wordt geen spoedeisende hulp meer verleend.

Slechte bereikbaarheid

Die situatie zagen we al ontstaan in bijvoorbeeld Veghel/Oss en Lelystad/Emmeloord, recent in Vlissingen/Goes en dreigt te ontstaan in Blaricum/Hilversum. Eigenlijk is dit Nederland-breed de tendens. Al jaren. Ik begrijp deze afweging vanuit de optiek van zo’n ziekenhuis wel, gezien de kosten die zorgverlening op meerdere locaties met zich meebrengt. Tegelijkertijd moet je constateren dat deze keuze betekent dat de concentratie van zorg steeds verder gaat en zorg daarmee voor mensen steeds slechter bereikbaar wordt. Dat wordt nog eens versterkt door de gelijklopende concentratie van de huisartsenzorg buiten kantooruren in huisartsenposten.

Financiering

In de huidige situatie zijn de belangen van cliënten op dit punt onvoldoende geborgd. Ik wil dat dit kabinet er alles aan doet om deze ontwikkelingen radicaal te keren, in het belang van de kwaliteit van de basiszorg in Nederland. De afstand naar basiszorg is ook een onderdeel van kwaliteit in mijn ogen! Daarvoor moet je wel ingrijpen in de huidige wijze van financieren. De financiering van ziekenhuizen moet zodanig worden aangepast dat het verlenen van die basiszorg op verschillende locaties financieel aantrekkelijk wordt.

Motie

Ondanks dat politiek breed al jaren warme woorden worden gesproken over zorg dichtbij huis en het streekziekenhuis, heeft mijn motie het niet gehaald. Weer geen boter bij de vis dus, dat vind ik teleurstellend. De VVD-fractie heeft in de nota ‘Dichtbij betere zorg’, nog meer dan voorheen prioriteit gesteld aan een kleinere schaal van de gezondheidszorg, dichterbij huis en van betere kwaliteit. Ondanks het ontbreken van steun van dit kabinet en de coalitiepartijen zullen wij deze lijn voortzetten.

Edith Schippers
VVD Tweede Kamerfractie

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top