BLOG

De verrotting van het dbc-systeem: code 51

Als dokter zonder AGB-code ben je enigszins gemankeerd. AGB staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners. Dat algemeen beheer is bedacht om het declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en verzekeraars te stroomlijnen. Er zijn volgens de website www.agbcode.nl 15.228 medisch specialisten met zo’n code. Maar ook huisartsen, apothekers, ja zelfs de schoonheidsspecialiste en taxivervoerder kunnen een AGB-code krijgen. Zonder zo’n code tel je niet mee in de gezondheidszorg van Nederland. Iedere medisch specialist heeft dus een AGB code, die nodig is om honorarium mee te declareren.

Intensivisten buiten de boot

Iedere medisch specialist? Toch niet. Er is een tragische categorie die buiten de boot met 15.228 opvarenden is gevallen. Het zijn de intensivisten. Dat is verwonderlijk, want de intensivist is toch niet minder dan de podotherapeut, de diëtist of de cardio-pulmonaal chirurg. Intensivisten behoren tegenwoordig tot de meest gezochte specialisten. Ziekenhuizen doen er alles aan om hun intensive care te versterken, liefst closed format met de intensivist als hoofdbehandelaar, de klok rond.

Honorarium in een rugzak

Maar ach, die arme intensivist mag in tegenstelling tot zijn collegae in het ziekenhuis niet zelf het honorarium in een dbc noteren. Intensivisten hebben geen AGB-code. Omdat ze toch echt bestaan, is er al enkele jaren discussie over een eigen code. Zoals dat gaat in Nederland wordt daar niet gewoon een beslissing over genomen, maar zijn er commissies en werkgroepen geïnstalleerd die advies geven. Dat advies verdwijnt in een la om een tijd later weer een nieuwe werkgroep bijeen te kunnen roepen. Wel is er een soort schaduwtarief geïntroduceerd dat in de volksmond 'Code 51' wordt genoemd. Het is een onbestemde rugzak met pilotstatus die aan het honorarium van de poortartsen hangt. Dat leidt natuurlijk tot gelazer. Want poortartsen kijken verlekkerd naar de rugzak en vinden dat zij daar vast wel van mogen meegenieten. Waarom zou je het anders via de poortartsen meegeven? En is een patiënt die op de ic ligt voor de poortarts vaak niet een extra zware patiënt, waar code 51 een passende vergoeding voor is? Nou dan.

Oorlog onder specialisten

In Nederland is er veel gedoe over de inkomens van specialisten, maar binnen ziekenhuizen is er weer heibel over de verdeling van dit soort gelden. Er zijn ziekenhuizen waar de volledige rugzak naar de intensivisten gaat. Er zijn ziekenhuizen waar het in de grote pot van een stafmaatschap gaat. Maar er zijn ook ziekenhuizen waar specialisten onderling oorlog voeren over de verdeling van de poet en waar poortartsen de helft of zelfs nog meer van het geld claimen. En omdat er niet meer geïnvesteerd wordt in het huidige dbc-systeem is het twijfelachtig of er nog een eigen tarief voor de intensivisten komt.

Onderhandelen over inkomens

Het is zomaar een voorbeeld van de verrotting van het (nog niet zo oude) dbc-systeem. Op korte termijn is er helderheid gewenst over de status van die code 51. Of er in DOT (het nieuwe dbc-systeem) nog wel gereguleerde honorariumtarieven moeten zitten is een spannende vervolgvraag. Misschien moeten we overgaan naar integrale prijzen, en de inkomensdiscussie lokaal voeren. Dat voorkomt grote missers, zoals nu met de compensatiefactor voor enkele ondersteunende specialismen. Aan de andere kant: zijn raden van bestuur en belangenbehartigers van specialisten volwassen genoeg om met elkaar op een fatsoenlijke manier over inkomens te onderhandelen? De kleine praktijkervaring die we nu opdoen met het openen van een rugzakje zijn niet erg veelbelovend…


Hugo Keuzenkamp
Lid raad van bestuur Westfriesgasthuis

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top