BLOG

Administratieve lastenverlichting, er is hoop

De veelheid en complexiteit van regeltjes op administratief gebied is voor financials in de zorg een mooie garantie op werk. Maar daarmee hebben we wel ongeveer het enige voordeel benoemd!

Voor alle duidelijkheid; regels en bureaucratie hebben een belangrijke regulerende functie, zonder wordt het een complete chaos. Maar een overkill aan regels werkt verlammend en maakt dat we wegdrijven van de bedoeling (goede zorg voor onze cliënten en patiënten), en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Mammoettanker

Ondanks (al dan niet serieuze) goede bedoelingen van alle betrokkenen (zorgkantoren en verzekeraars, VWS, NZa maar ook de zorginstellingen zelf) lukt het nog maar moeilijk om deze mammoettanker van koers te laten veranderen. Laten we van de goede bedoelingen van een ieder uitgaan, de praktijk is echter weerbarstig. Dat komt omdat het onderwerp zelf al niet bruisend en sexy is, er lijkt weinig roem aan te behalen. Daarnaast is een forse dosis doorzettingsvermogen nodig om procedures aan te passen waarbij meerdere partijen betrokken zijn met soms verschillende belangen en eigen werkwijzen. En daarbij met kleine stapjes toch resultaten te bereiken en veranderingen door te voeren.

Maar er is hoop ….! Je voelt aan alles dat er een kentering gaande is bij alle belanghebbenden. De absurditeit van de overregulering wordt door steeds meer betrokkenen erkend en gedeeld. En daarmee dus ook de wil en het draagvlak om tot werkelijke veranderingen en vereenvoudiging te komen. De tijd is rijp voor de omslag!
Dat maakt het echter nog niet eenvoudig om de problematiek aan te pakken, er zijn tal van praktische obstakels.

Kleine stapjes

Hoe dan toch resultaten bereiken? Zoals gezegd, het is een kwestie van (hele) lange adem. Wat in ieder geval niet werkt is het hele systeem omgooien of opheffen. Dat wordt zo complex en vraagt zoveel van alle betrokken, dat de energie snel zal weglekken zonder concrete resultaten en het traject zal sterven in schoonheid. En zo het al mocht lukken na een aantal jaren, dan komt er waarschijnlijk een nieuw systeem met nieuwe regeltjes voor terug, bedacht vanachter een bureau.

Wat werkt wel? Kleine stapjes, concrete onderwerpen met een beperkt aantal belanghebbenden. Maak je probleem goed zichtbaar en gemeenschappelijk, zoek naar het gezamenlijk belang en probeer van daaruit een nieuwe werkwijze en afspraken op te stellen. Zoek de quick wins. De successen en de energie die daaruit ontstaat (voor allen!) zal de opmaat vormen voor het aanpakken van nog meer regeltjes en complexere problemen.

En soms heb je helemaal geen 'buitenstaanders' nodig. Als je goed kijkt binnen je eigen organisatie, zijn daar al veel overbodige regeltjes af te schaffen. De kunst van het loslaten, gooi ze overboord. Zo zal als een soort olievlek geleidelijk de administratieve last worden teruggedrongen. De mammoettanker zal je niet in één keer 180 graden kunnen draaien. Verleg geleidelijk de koers en accepteer dat het tijd kost.

AAL

Vanuit Fizi proberen we ons steentje bij te dragen. De projectgroep Aanpak administratieve lasten (AAL) is opgericht, de onlangs gehouden sectordag van de Gehandicaptenzorg stond in het thema van administratieve lasten verlichting en financials in de zorg (maar uiteraard ook anderen) worden uitgenodigd om via de website van Fizi hun problemen, maar vooral ook hun successen op dit onderwerp te delen. Kortom, het thema staat op de agenda, ik kijk uit naar de concrete resultaten!

Henk Bolhuis

Manager bedrijfsvoering Warande en lid van Fizi, vereniging van financials in de zorg

Henk Bolhuis_311

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

2 maart 2019

Een mooi voorbeeld waarom de overheid en zorgverzekeraars eigenlijk niet de intentie hebben om de administratieve lasten te verlagen is het sessieverbod wat ingevoerd is voor 2019. Hiermee maken ze het de ongecontracteerde zorgaanbieders en de verzekerden die hier zorg willen afnemen alleen maar moeilijker mee, en alleen maar omdat deze zorgaanbieders niet geheel naar de pijpen willen dansen van de zorgverzekeraars. Psychologisch gezien zijn de overheid en zorgverzekeraars net inconsequente en onbetrouwbare opvoeders, het een zeggen maar anders doen.

Top