Tech

Gebruik data om te anticiperen op zorgbehoefte

Zie data als hulpmiddel om zorg af te stemmen op behoefte van cliënt.

We willen in de zorg zo goed mogelijk met elkaar communiceren. Dat doen we door onze handelingen te registreren, waarmee we alle betrokkenen bij de cliënt op de hoogte houden van de zorg die we hebben verleend. Idealiter kunnen cliënten zelf, maar ook naasten en zorgcollega's realtime volgen hoe het met de gezondheid van de cliënt is gesteld.

Tegelijkertijd kunnen we deze gegevens gebruiken om de zorgervaring te verbeteren. Door precies die zorg te leveren die de cliënt op dat specifieke moment wenst en nodig heeft; just-in-time noemen ze dat. Zo maken we de zorg effectiever en efficiënter en sluit deze goed aan bij de behoefte. Dat is de kracht van data!  

Monitoring

Door te registeren beschikken we over een schat aan informatie. In projecten om tot zorgverbetering te komen, worden de gegevens vaak toegepast om het probleem te definiëren. Bijvoorbeeld: 'Het aantal doorverwijzingen van de huisarts naar medisch specialistische zorg ligt nu op 40 procent en dat is te hoog.' We bepalen met data dus een vertrekpunt als zijnde argumentatie om een project op te starten. Dat is een goede ontwikkeling. Waar ik nog meer focus op wil leggen is monitoring: continu bijhouden wat er speelt en waar het mogelijk misgaat. Door te monitoren kunnen we ongeregeldheden eerder signaleren. Kleine afwijkingen in bijvoorbeeld doorstroom en klantervaring worden in de kiem gesmoord, zodat we grote problemen die vragen om een omvangrijke en dure aanpak vermijden. Ergo, informatiemanagement in het gehele zorgproces, zodat we datagestuurd werken.

Hick-ups

Datagestuurd werken helpt ook bij het verlenen van zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt, zo ondervond ik onlangs zelf. Voor een project omtrent de CVA-keten werd een patient journey vormgegeven, waaruit bleek dat de cliënt op heel andere momenten in het proces hick-ups ervaart dan de professional en de bestuurder. Zo vonden cliënten het vervelend wanneer zij na een CVA met te weinig informatie huiswaarts keerden. Door te faciliteren in deze informatiestroom kun je dus een immense impact maken op de tevredenheid van de cliënt.

Uit de employee journey (de reis van de zorgverlener) in de CVA-keten kwam naar voren dat zorgverleners behoefte hebben aan goede overdracht vanuit de behandelende instantie van waaruit de cliënt werd doorverwezen. De bestuurder vond het juist belangrijker dat de in-, door- en uitstroom van de cliënten goed werd gereguleerd. Door al deze gegevens te achterhalen, kun je bepalen waar je als eerst op gaat acteren. Wie weet kom je tot oplossingen die voor alle partijen voordelen hebben! Zo zou in het verhaal van de CVA-keten het faciliteren van een goede informatievoorziening voor cliënten weer positief effect kunnen hebben op de in- en doorstroom.

Anticipeer

Naast documenteren, moeten we vooral gaan anticiperen. Zie data als hulpmiddel om zorg af te stemmen op de behoefte van de cliënt op dat moment! Een laatste tip: raadpleeg ook eens één van de landelijke monitoringssystemen om te vergelijken hoe je presteert ten aanzien van anderen. Kijk, vergelijk en bovenal: anticipeer!

Angelique Schuitemaker

Directeur-bestuurder bij ZONH

Angelique Schuitemaker_311

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top