HRM

Pensioen belegd in zorg: een mes dat snijdt aan twee kanten

Wij beleggen pensioengeld graag in de Nederlandse zorgsector. Dan moet er wel een goed rendement tegenover staan. Want alleen dan snijdt het mes aan twee kanten: we helpen de zorgsector zich verder te ontwikkelen én we verdienen geld voor de pensioenen. Onlangs maakten we bekend onze zorginvesteringen uit te breiden.

Het vinden van goede beleggingen in de zorgsector is niet altijd eenvoudig. We gaan de komende maanden met de sector in gesprek om te onderzoeken waar de behoeftes liggen en wat de mogelijkheden zijn. Toch beleggen we ook al jaren in concrete projecten, zoals in zorgvastgoed. Én we investeren sinds 2011 in het Nederlandse beleggingsfonds Gilde Healthcare. Die investering breiden we nu uit met 30 miljoen euro.

Betere zorg, lagere kosten

Gilde Healthcare belegt direct (dus buiten de beurs om) in vernieuwende zorgondernemingen, onder andere op het gebied van medische technologie en nieuwe geneesmiddelen. Het gaat om bedrijven uit vooral Nederland, België en de Duitstalige landen. Er wordt nauw samengewerkt met de bedrijven waarin is geïnvesteerd, bijvoorbeeld door kennis over de zorgsector te delen. Voor alle bedrijven geldt dat het doel is om betere zorg tegen lagere kosten mogelijk te maken. En er moet natuurlijk een goed rendement worden behaald.

Rugklachten en slimme software

Een voorbeeld van een eerdere investering van Gilde is de Nederlandse fysiotherapie-keten Fysius Rugexperts. Deze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het helpen van mensen met chronische rugklachten. Dat doen ze met succes. De afgelopen jaren groeide de keten uit tot 29 vestigingen. Fysius zorgde voor tevreden patiënten én voor een mooi rendement op het pensioengeld.

Een recente investering door Gilde is het softwarebedrijf Performation. Deze onderneming ontwikkelt software die zorgverleners en andere medewerkers van ziekenhuizen ondersteunt om slimmer en efficiënter te kunnen werken. Daardoor kan meer tijd aan zorg worden besteed.

Verschil

Met de nieuwe investering beleggen we nu in totaal 80 miljoen euro in het fonds. Op ons totale vermogen van zo’n 200 miljard euro stelt dat nog niet veel voor. Maar voor de organisaties waarin we beleggen en voor de zorgverleners die profijt hebben van innovaties die daar ontwikkeld worden, maakt het wél een verschil. Net als voor de patiënten die profiteren van betere en betaalbare zorg. En het mooie is: het draagt ook nog bij aan de pensioenen.

Peter Borgdorff

Directeur PFZW

Peter Borgdorff_311

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Buijing

1 april 2019

Investeringsplan
In de zorg worden aanbieders momenteel geconfronteerd met meerdere, deels overlappende, uitdagingen om te investeren in ICT en ehealth in de zorg. De veelheid en programma’s komen deels door de ambities van de bewindspersonen en deels uit de noodzaak om binnen de zorg goede uitwisseling van informatie mogelijk te maken; zowel naar cliënten en naasten, als naar andere professionals en financiers van zorg.
Dit vraagt van aanbieders om een grote inspanning aan menskracht en middelen om het "gat" te overbruggen. En iedereen is ervan overtuigd dat dat "gat" in de zorg groot is. Bovendien draagt gevraagde de inspanning de belofte in zich dat zodoende ook een arbeidsmarktproblematiek opgelost kan worden; ook al weet niemand precies hoe.
Wat wel duidelijk is dat zorgaanbieders voor grote investeringen staan en de landelijke programma's feitelijk maar weinig middelen beschikbaar stellen als je het beziet in de omvang van de totale opgave. En dat veel programma's uitgaan van cofinanciering die de kracht van aanbieders - zeker de kleinere aanbieders - te boven gaan. Immers staan bij veel aanbieders de marges onder druk mede door de neerwaartse ontwikkeling op de tarieven die zij ontvangen voor hun werk. Als ze al gecontracteerd zijn in de wijkverpleging; anders wordt het nog lastiger. Bovendien zal het onderhoud (en licenties e.d.) allemaal bekostigd moeten worden uit die tarieven die toch ook al weinig ruimte bieden voor noodzakelijke activiteiten zoals stagebegeleiding etc.
Maar nu meldt het pensionfonds dat zij wil investeren in de zorg, maar noemt als voorbeeld dan toch weer vooral vastgoed. Ook belangrijk, maar is het niet een idee dat het pensioenfonds een fonds inricht waar aanbieders onder gunstige voorwaarden (laagrentend, lange looptijd etc.) kunnen aankloppen om die investeringen te kunnen doen. Want ook die partijen zien het nut en noodzaak, maar worden in regelingen die vooral interessant zijn voor partijen die de middelen al hebben, nu te kort gedaan. Het is net als overal: als je de middelen al hebt kun je makkelijk bronnen bereiken die extra financieringskracht bieden. Heb je niets, dan sta je continu buiten. En bij de banken hoef je niet aan te komen. Die vinden de huidige wijze van financieren van de zorg, zoals met jaarcontracten, teruglopende tarieven en budgetplafonds, te risicovol
Dus pensioenfonds: stap af van het traditioneel denken over vastgoed bij investeringen (ook doen hoor, maar niet alleen) en zet in op het vergroten van de financiële mogelijkheden bij de kleinere zorgaanbieders die we de komende jaren zo hard nodig hebben om aan de oplopende zorgvraag te voldoen. Ook zij zijn immers verbonden aan PFZW!
Hans Buijing

Top