BLOG

Farmaceut, blijf uit de spreekkamer!

Onlangs opperde een vertegenwoordiger van een farmaceutisch bedrijf tijdens het tv-programma De Publieke Tribune dat geneesmiddelenfabrikanten direct voorlichting zouden kunnen geven aan patiënten. Maar hoe onafhankelijk is een farmaceut bij het geven van voorlichting?

In de tijd van gedeelde besluitvorming zou het onnodig zijn dat patiënten voor hun informatie afhankelijk zijn van zorgverleners, aldus de medewerker van de farmaceutische organisatie. Patiëntenvoorlichting zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn van onder andere zorgverleners, apothekers, zorgverzekeraars, farmaceuten en patiëntenorganisaties.

ReumaNederland ziet dat farmaceuten hun marketingbudget steeds vaker inzetten om patiënten direct te bereiken. Denk aan reclame voor hun 'patiëntgerichte' websites en gesponsorde lezingen voor patiënten. Begrijpelijk vanuit de farmaceut gedacht: de patiënt is een lead en elke patiënt die met succes voor hun medicijn pleit, is kassa.

Geen rol voor farmaceuten

65 Procent van de mensen met reuma is afhankelijk van medicijngebruik en het leven met reuma is de afgelopen decennia sterk verbeterd door de komst van medicijnen. Samen beslissen over de juiste medicijnen vindt in de spreekkamer van de arts en bij de apotheker plaats, waarbij goed wordt gekeken naar de gezondheidsklachten, ander medicijngebruik en persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Wij zien hier geen rol voor farmaceuten weggelegd: zij hebben niet alleen een ander belang, de beste informatie voor patiënten gaat ook vaak verder dan alleen de medische (bij)werking. 


Patiënteninformatie over medicijnen moet actueel, objectief en onafhankelijk zijn. Om dit te bereiken, werken patiëntenorganisaties samen met behandelaars, apothekers en patiënten aan de meest betrouwbare én begrijpelijke informatie. Ook farmaceuten mogen hun input leveren. Omdat farmaceuten in Nederland geen reclame voor hun producten mogen maken, zoeken ze naar alternatieven om een ‘klant’-relatie op te bouwen. Een patiënt is echter geen klant. De keuze voor een medicijn is een andere afweging dan de keuze voor een paar schoenen.

Patiëntgericht

'Mensen helpen. Mensen beter maken. Dat is waar wij ons iedere dag voor inzetten. En dat is waarom de patiënt bij ons centraal staat in alles wat wij doen', is vaak de slogan van farmaceuten. Het zou pas écht patiëntgericht zijn als farmaceuten patiënten niet bewust of per ongeluk naar onvolledige - en op z’n minst eenzijdige - informatie leiden. Het marketingbudget kan beter ingezet worden om de prijzen van dure geneesmiddelen te verlagen. Daar wordt niet alleen de toegankelijkheid van het medicijn beter van, het draagt enorm bij aan een positiever imago van de farmaceutische industrie.

Als patiënt krijg je objectieve informatie via je zorgverlener en onafhankelijke websites zoals thuisarts.nl en websites van patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn er per aandoening vaak objectieve, betrouwbare informatiebronnen te vinden op internet en in folders. Zo houden we het voor de patiënt overzichtelijk en objectief. Het is niet voor niks voor farmaceuten verboden om productreclame te maken. Wat ons betreft geldt dat ook voor patiënteninformatie. Daarom pleit ReumaNederland voor een verbod op indirecte reclame door farmaceuten.

Sija de Jong

Manager Patiëntbelangen Reumafonds

Sija de Jong_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Celia Noordegraaf

10 april 2019

Patiënteninformatie over medicijnen moet actueel, objectief en onafhankelijk zijn. Dat ben ik volledig met ReumaNederland eens. Ik ben het er niet mee eens, dat de voorlichting aan patiënten op dit moment volledig en overzichtelijk is. Ook valt er nog veel te verbeteren op het gebied van de kennis over het gebruik, zouden apps en andere e-health toepassingen bijv. kunnen ondersteunen bij het op de juiste wijze gebruiken van de medicatie. Dat is iets anders dan in de spreekkamer willen zitten. Omdat bij farmaceutische bedrijven veel kennis zit, heb ik gepleit voor een gezamenlijke inspanning om de voorlichting aan patienten te verbeteren. Ik pleit niet voor opheffing van het reclameverbod, maar voor het betrekken van alle partners bij het verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten. Alles marketing en reclame noemen, maakt de farmaceutische industrie ten onrechte verdacht. https://www.linkedin.com/pulse/voorlichting-reclame-celia-noordegraaf/

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

11 april 2019

"En dat is waarom de patiënt bij ons centraal staat in alles wat wij doen"? O? Ik zie anders regelmatig ernstig misbruik door de patenthoudende farma-industrie van hun machtspositie t.a.v. de prijzen. Het Reumafonds heeft dus mijn steun.

Har

11 april 2019

Medische wereld zeker die van medicijnen zou op een 8 tal punten kunnen verbeteren ;
1. Zorg voor volledige onafhankelijke evaluatie van medicijnen .2 zorg dat personen die medicijnen testen en er analyses over rapporteren, absoluut niet weten welke zij testen . 3 zorg voor een lange termijn test en volg de werking van medicijnen. 4. Zorg er voor dat de farmaceutische industrie volledig wordt verwijderd uit het medische wetenschappelijk onderwijs .5. Zorg dat er geen test meer wordt gedaan bij patiënten van en door huisartsen. 6. Vaardig een totaal verbod uit van de marketing van medicijnen. 7. Zorg voor een totale loskoppelen van dubbele functies van wettenschappers in de farmaceutische industrie. 8. Zorg voor onderricht van moraal energiek op universiteiten , waardoor studenten mensen blijven i.p.v te worden omgevormd tot robots.

Har

11 april 2019

Moet zijn ethiek

Top