BLOG

Elke dode door het werk is er één te veel

Ieder jaar overlijden in Nederland drieduizend mensen als gevolg van hun werk, zo blijkt uit onderzoek van het AMC in opdracht van het FNV. De voornaamste doodsoorzaak blijkt kanker door werken met chemische stoffen en asbest, gevolgd door hart- en vaatziekten door stress op het werk, longaandoeningen en infectieziekten. Ook blijkt dat ieder jaar tweehonderd ongeboren baby’s sterven doordat hun ouders met gevaarlijke stoffen werken. Dit zijn schokkende gegevens. Zij onderstrepen het belang van een goede arbeids- en bedrijfsgeneeskundige dienst die tijdig gevaren voor werknemers kan signaleren. En daar zit nu juist een probleem.

Paradox rond bedrijfsarts

Zowel de instroom van basisartsen die een opleiding tot bedrijfsarts willen volgen als het aantal beschikbare opleidingsplaatsen nemen af. De instroom, omdat afgestudeerde studenten geneeskunde een carrière in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde kennelijk niet erg aantrekkelijk vinden. De opleidingsplaatsen, omdat bedrijven in tijden van recessie minder bereid zijn om in de opleiding tot bedrijfsarts te investeren. Voor de opleiding arbeids- en bedrijfsgeneeskunde is er geen opleidingsfonds zoals voor de opleidingen in de klinische specialismen. En omdat werkgevers ook nog eens niet verplicht zijn om opgeleide bedrijfsartsen aan te trekken, stellen zij steeds vaker basisartsen en andere minder geschoolde zorgverleners voor arbeids- en bedrijfsgeneeskundige taken aan. Er is dus sprake van een paradox. Onderzoeken als die van het FNV tonen de behoefte aan deskundige bedrijfsartsen aan, maar tegelijk neemt het aanbod en de kwaliteit van de bedrijfsgeneeskundige dienst af.

Paard vóór de wagen

De vakcentrale FNV wil dat bedrijven beter worden gecontroleerd op veilige arbeidsomstandigheden en pleit ervoor om overlijdensgevallen door het werk beter te registreren. Dat moet natuurlijk ook. Maar dat is niet genoeg. Het paard moet niet alleen achter, maar vooral ook voor de wagen gespannen worden. En dat begint met de opleiding en aanstelling van goed opgeleide bedrijfsartsen.

Werknemers hebben recht op veilige en kwalitatief hoogwaardige arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg door gespecialiseerde artsen. Niet alleen werknemers in loondienst. Ook zzp-ers, werkzoekenden, schoolverlaters en wajong-ers hebben baat bij een deskundig arbeidsgeneeskundig advies. Dit dient een maatschappelijk én economisch belang. Goede arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg bevordert arbeidsparticipatie en voorkomt calamiteiten op het werk.

Voorkom verschraling zorg

De KNMG pleit er daarom voor dat de kwaliteitseisen aan arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg worden verankerd in beleid en wetgeving. Voorts dient tijdens de basisartsopleiding de maatschappelijke betekenis van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg zodanig te worden belicht dat meer basisartsen gaan kiezen voor een carrière in dit domein. Verdere verschraling van deze zorg door afnemende middelen, een dalende instroom bij beperking van de opleidingscapaciteit, en aanstellen van niet voldoende gekwalificeerde artsen kan daardoor worden voorkomen. Want elk ongeluk – ook zonder dodelijke afloop – door het werk is er één te veel.

Arie C Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter KNMG

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top