BLOG

In goede handen

Dat onze gezondheidszorg tot een van de besten van Europa en de wereld behoort, werd afgelopen vrijdag tijdens de Chirurgendagen maar weer eens bevestigd.

Ik mocht vrijdagochtend, samen met de voorzitter van de vereniging, de vaatchirurgiesessie voorzitten. Drie presentaties op rij, allemaal even interessant. Als het gaat over carotis-chirurgie hanteren we een patiënt tailored approach. Steeds wordt de vraag gesteld "behandel ik wel of niet en wat draagt het bij"? In de spreekkamer wordt het goede gesprek gevoerd, er wordt samen met de patient besloten.

Concentratie en spreiding

Bij de aorta aneurysma chirurgie wordt eveneens gekeken naar kwaliteit van leven en gezondheidswinst. Opmerkelijk, voor mij dan, is het gegeven dat er geen verschil in resultaat te vinden is tussen 80-plussers en anderen, met uitzondering van vrouwen dan, daar is wel een licht verschil in het nadeel van de vrouwen. Ook is de nierfunctie bij de 80-plussers wat minder, maar dat zien we bij meer ouderen. Hier doet zich het vraagstuk voor over concentratie en spreiding. De chirurgen zijn kritisch naar zichzelf, je moet er echt 30 of meer doen wil je het goed doen, concentratie dus.

PROMs en PREMs

Tot slot een lezing over perifeer vaatlijden. Dit zal, door de vergrijzing, explosief toenemen. Ik leer nog iets belangrijks. De chirurg stelt niet de vraag "hoeveel uur slaapt per nacht", hij stelt de vraag "bent u tevreden met uw slaap". Nou ja, dit klopt natuurlijk. De een heeft acht uur slaap per nacht nodig, de ander drie. Dan komt hij met een mooie metafoor. Er worden veel vragenlijsten afgewerkt, PROMs en PREMs, en ga zo maar door. Hij heeft een idee dat ik meeneem naar de NZa. Hij heeft een oldtimer, een Triumph met een open dak. Als er iets mee is gaat hij ermee naar de garage en stelt vier vragen:

1.    Kunt u het probleem oplossen?
2.    Hoelang ben ik hem dan kwijt?
3.    Krijg ik hem heel terug?
4.    Wat kost het?

Genoeg om de laatste vraag te beantwoorden: "ga ik dit doen?" Inderdaad, simpel, snel en effectief!

Juiste zorg op de juiste plek

Tot slot mag ik zelf een plenair verhaal houden voor alle chirurgen. Ik heb gekozen voor de strategische koers van de NZa, de juiste zorg op de juiste plek dus. Het is mooi om te zien dat ze het eens zijn met onze uitgangspunten, het stimuleren van het vermogen van mensen om zich aan te passen, niet de aandoening centraal stellen, maar de beperkingen die dit met zich mee brengt en doen wat nodig is en wat bijdraagt.

Als ik ze vraag of ze het eens zijn met de oplossingsrichtingen krijgen we ook de handen op elkaar. Regionale diversiteit, alle pijlen op voorkomen, netwerken in wijken en buurten, multidisciplinaire samenwerking, alleen zorg als het waarde toevoegt, vol inzetten op technologie, samen met de patiënt.

Teamplayer

En dan komt de meeste spannende, de chirurg van de toekomst. De meerderheid erkent het beeld. De chirurg van de toekomst staat midden in de samenleving, is een teamplayer die ook buiten het ziekenhuis kan werken, is soms een expert, maar kan ook een generalist zijn

Het is volstrekt helder! Deze beroepsgroep denk na over de toekomst. Betrokken professionals die er voor zorgen dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg bij hen in goede handen is. En ik?...ik ben weer een beetje bijgeschoold,

Marian Kaljouw

Voorzitter raad van bestuur NZa

Marian Kaljouw_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top