BLOG

Mevrouwen en meneren in de jeugdzorg

Kort geleden vertelde een meisje mij dat ze al jaren haar hulpverleners in de jeugdzorg aanspreekt met ‘meneer’ of ‘mevrouw’. Vele tientallen verschillende zorgverleners hadden haar de afgelopen jaren geholpen. Namen onthouden kón misschien nog wel, maar waarom zou je? Over een paar weken komt er toch weer iemand anders.

Het verhaal van dit meisje grijpt me aan. Omdat het zo pijnlijk duidelijk maakt hoeveel werk er in de jeugdzorg nog te doen is. Aan de jeugdzorgwerkers ligt het niet. Ze werken zich een slag in de rondte, hebben te maken met teveel bureaucratie en juist een gebrek aan collega’s. Bezuinigingen van VVD en PvdA in het vorige kabinet hebben die situatie alleen maar verergerd.     

Zorgverleners en bestuurders gaan gebukt onder het aanbestedingsbeleid van gemeenten. Ze moeten concurreren terwijl juist samenwerking tussen instellingen zo belangrijk is. Maar aanbestedingen nodigen niet uit tot samenwerking, je moet goedkoper zijn dan de ander om in de toekomst je zorg te kunnen blijven verlenen.
De gemeente Heerlen heeft gebroken met deze aanpak. Zorgaanbieders werken samen in een coöperatie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de zorg in de gemeente en samen kijken ze welke zorg nodig is. En dat gaat verder dan jeugdzorg, omdat tegelijk ook gekeken wordt naar verslaving bij ouders, schulden en de uitzichtloosheid die soms van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Het grote voordeel van de werkwijze in Heerlen: er is bureaucratische afrekencultuur, er zijn geen zorgarrangementen, geen ingewikkelde doorverwijzingen. Het wijkteam is verantwoordelijk en bepaalt zelf wie op welk moment zorg nodig heeft. Dat maakt snel doorverwijzen mogelijk als het moet en voorkomt dat gezinnen weken moeten wachten totdat er iets gebeurt.

Deze week debatteert de Kamer over uitspraken van de Kinderombudsman die stelt dat kinderen bovenop hun soms grote problemen ook nog te maken krijgen met een stapeling van verschillende wetten, instanties en regels. Daar moeten we het mes in zetten. Maak jeugdzorgwerkers zelf verantwoordelijk voor het werk in hun buurt. Geef ze de vrijheid, maximaal vertrouwen maar ook verantwoordelijkheid het goede te doen.

Maarten Hijink

Tweede Kamerlid voor de SP

Maarten Hijink_nieuw

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ingrid booster

7 juni 2019

Beste Maarten, ga zelf eens meelopen in de jeugdzorg dan ervaar je de knelpunten. Stel dan met betrokkenen een gedegen plan op om zaken echt aan te pakken. In plaats van inspelen op de emotie.

Moe

7 juni 2019

Beste Maarten, als Heerlenaar en zorgafhankelijke weet ik wat voor een onrechtvaardig geldgestuurd zorgsysteem jullie met Standby en JenS in het leven geroepen hebben waarin zorgvragers monddood worden gemaakt. Heerlen, de betreffende SP-wethouders, heeft simpelweg voor eigen gemak gekozen nl door het budget voor zorg lumpsum in handen van een beperkt aantal van de grootste lokale zorgaanbieders in handen te geven. Gewoon uit luiheid en domheid, ordinaire plucheplakkerij. Zorgvragers hebben geen enkele keuze en zijn wat betreft de regie over eigen lijf en leven aan de grillen van dit kleine consortium overgeleverd. Het consortium bezet ook ook nog eens uw gelauwerde wijkteam. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Heerlen staat landelijk bovenaan als het gaat om bezwaren en procedures van inwoners t.a.v. uitvoering Wmo-beleid en beleid Jeugdwet, dat aantal bezwaren is nog maar het topje van de ijsberg. En hoe lost u dit ongemak op? Door het consortium beschikkingsvrij te laten indiceren waardoor geen bezwaar en beroep mogelijk is en u in feite mensen voor wie dat toch al lastig is monddood maakt, u ontneemt u zorgvragers de rechtsgang. Daar waar een maatwerkvoorziening nodig is, biedt u een voorliggende voorziening aan waardoor mensen niet die zorg krijgen die bij hun zorgvraag past. Daarbij laat u aan het consortium over op hoeveel en zelfs of men tijdig op zorg kan rekenen. Dan kan het gebeuren dat een zorgverlener niet kan komen omdat een ander net die dag meer zorg nodig heeft. Lumpsum impliceert immers dat de zorgaanbieder dit bepaalt. Door uw arrogantie over uw SP-beleid bent u vergeten uw inwoners te betrekken. Het stemmenverlies van de SP in Heerlen komt niet uit de lucht vallen. Mijn stem ben u in elk geval kwijt!

Top