Tech

Een nieuwe 'chief'

Tegenwoordig is CHIEF zijn helemaal hip! Zo hebben we onder andere de CFO (financiën), de CIO (informatie), de CCO (commercieel), de CTO (technologie/ systemen) en zelfs de CHO (happiness). En uiteraard de CEO (opperbaas). Toch mist er nog een bepalende C: CDVO, de chef digitale vaardigheden.

Dat is een gemiste kans, want niet de technologie, maar de eenvoud van ontwerp en de benodigde vaardigheden om ermee te kunnen werken bepalen het succes en het adaptatievermogen. Pas dan kan technologie haar belofte in de zorg waarmaken: patient empowerment, lagere werkdruk, hogere kwaliteit en meer werkplezier.

In de zorg zien we een breed palet aan technische standaarden, voorwaarden en eisen waaraan technologie moet voldoen om betrouwbaar te zijn en met elkaar te communiceren (interoperabiliteit). Denk aan de Medmij-standaarden. Er zijn ook veel consultants die zich bezighouden met het ontwerp van systemen, de technologie, het onderhoud en de financiën.

Gebruiksgemak

Binnen de overheid bestaat het Bureau ICT-toetsing (BIT). Deze instantie beoordeelt de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ict een belangrijke rol heeft. Let wel, dit is geen toets op gebruiksgemak en op de vraag of de ict bijdraagt aan het doel.

In breder verband zien we dat de toets op gebruiksvriendelijkheid – is een systeem ontworpen en gemaakt om de vraag van professionals en patiënten eenvoudiger te kunnen bedienen? – wordt nogal eens vergeten.
Ook de vraag of de benodigde vaardigheden aanwezig zijn om ermee te kunnen werken krijgt nog niet de aandacht die het verdient. En aanpassing van werkprocessen, zodat technologie een onderdeel wordt van de werkprocessen, zit niet diep genoeg ingebakken.

Dit maakt dat mensen technologie niet gebruiken, informatie niet krijgen of deze niet goed kunnen verwerken. Een groot gemis in dit digitale informatietijdperk.

Taken

Ik doe graag de suggestie voor het invoeren van een chef digitale vaardigheden (CDVO)Deze persoon is verantwoordelijk voor de implementatie van technologie die vooral de vraag van de werkvloer beantwoordt. Daarnaast zorgt de CDV ervoor dat gebruikers de benodigde vaardigheden hebben of kunnen leren. En hij of zij stelt vast hoe de technologie wordt ingepast in de werkprocessen, zodat deze onderdeel wordt van een geheel. Een laatste zeer belangrijke taak is om te zorgen voor een sociale helpdesk die geduldig hulp verleent als de gebruiker vastloopt.

Uiteraard kijken de huidige leidinggevenden al naar (nieuwe) informatie technologie en naar de kosten ervan. Dat is belangrijk. De CDVO kan zich – in samenwerking met de CFO, CIO en anderen – juist richten op technologie die de juiste vraag op de juiste manier beantwoordt, die eenvoudig is in gebruik. Binnen het bestuur zou de CDVO een vetorecht moeten hebben, voor de gevallen waarin niet aan alle sociale gebruiksvereisten wordt voldaan. Aldus wordt het gebruik de bepalende factor, en niet de systeemvereisten. En aldus kan technologie de zorg ondersteunen en patiënten helpen (empowerment). De CDVO kan werkdruk doen verminderen en werkgeluk vergroten En zo kan de CDVO de CEO, CFO en CIO succesvoller maken, en de Chef Happiness Officer (CHO) zelf ook een stuk gelukkiger!

@LeaBouwmeester

Senior adviseur zorg transformatie, digitale vaardigheden in de zorg en e-health bij ECP| Platform voor de Informatie Samenleving en kwartiermaker Alliantie Digitaal Samenleven

Lea Bouwmeester_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top