BLOG

Maak werk onderdeel van de behandeling

Bij de diagnose kanker denkt een patiënt niet direct aan de gevolgen voor zijn of haar werk. De focus ligt op het beter worden. Maar de gevolgen voor werk kunnen groot zijn en daarom is het belangrijk dat dit wel besproken wordt door zorgverleners.

Uit ons Doneer Je Ervaring-onderzoek onder 3.500 (ex-)kankerpatiënten blijkt dat de diagnose kanker vrijwel altijd gevolgen heeft voor de werksituatie: bij 88 procent van de respondenten is de werksituatie aangepast. Bijna de helft heeft zich ziek gemeld, een kwart is gestopt met werken en een kwart is minder uren gaan werken.

Gevolgen van kanker op werk

Ook blijkt dat bij bijna twee derde van de patiënten de gevolgen van kanker op werk niet besproken zijn door de zorgverlener in het ziekenhuis. Van de patiënten bij wie de gevolgen wél besproken zijn, zegt 9 op de 10 dat het hen in meer of mindere mate geholpen heeft. Hieruit blijkt hoe ontzettend belangrijk het is dat werk al in de spreekkamer aan de orde komt. Werk is een belangrijk onderdeel van kwaliteit van leven.

Patiënten zelf beseffen lang niet altijd wat de gevolgen van kanker op hun werk kunnen zijn. "Ik stond niet stil bij de veranderingen in mijn leven voor het werk. Het had wellicht geholpen als iemand daar serieus met mij over had gesproken", aldus een patiënt. Want kun je blijven werken als je kanker hebt? En wat betekent het voor je werk als je last houdt van vermoeidheid of concentratieproblemen? 

Bewustwording

NFK vindt dat er proactief aandacht moet komen over de mogelijke gevolgen van kanker op werk. Dit vraagt om een verandering in de zorg. Naast behandeling van de ziekte zelf moet werk meegenomen worden in het behandeltraject. Meer bewustwording over de rol van werk in het leven van een patiënt bij zorgprofessionals is daarom hard nodig.

Op dit moment werken NFK, het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Platform en het Radboudumc samen om werk als behandeldoel en 'medicijn' mee te nemen in het zorgtraject voor jongvolwassenen die kanker hebben (gehad). Met dit project vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep. Concreet betekent dit dat werk vanaf de diagnose meegenomen wordt in het gehele behandeltraject.

Desiree Dona, klinische arbeidsgeneeskundige in het Radboudumc. verwoordt het duidelijk: "Werk draagt bij aan het herstel van patiënten. Het is bewezen dat mensen die vrij vlot op een passende manier weer aan de slag kunnen, een betere kwaliteit van leven en een kleinere zorgvraag hebben. Door arbeidsgeneeskundigen als medebehandelaar in het multidisciplinair team te hebben, help je de patiënt én de zorg."

Kwaliteit van leven

NFK roept zorgverleners dan ook op: bespreek de gevolgen van kanker op werk met de patiënt! Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Het is belangrijk dat de impact van de ziekte op werk zo vroeg mogelijk besproken wordt, zodat patiënt en zorgverlener samen kunnen bepalen wat het beste bij de situatie past. Hiermee wordt de patiënt actief geholpen een betere kwaliteit van leven te behouden.

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven bij NFK

Mirjam van Belzen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top