BLOG

Werkelijkheidszin bij Orde ver te zoeken

De medisch specialisten zijn boos. Vorige week heeft demissionair minister Klink in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen laten weten omtrent de toekomstige beloning van de medisch specialisten. En hoewel er nog het een en ander moet worden uitgezocht, spreekt de door de minister gekozen lijn ook de PvdA aan.

Vreemde bekostigingsvorm

Immers, al langer pleiten wij voor het onder een budget brengen van de kosten van de medisch specialisten. Het is toch te gek voor woorden dat de specialisten, die toch een wezenlijk onderdeel uitmaken van een ziekenhuisorganisatie, los van datzelfde ziekenhuis bekostigd worden.

Overschrijdingen budget

Je zou verwachten dat de medisch specialisten enig begrip mochten hebben voor de plannen. Immers, de overschrijdingen van het budget voor medisch specialistische hulp is op zijn zachtst gezegd, opvallend. Bijna 25 procent in de periode 2007-2008. Tot 2011 betekent dit een overschrijding van twee miljard. Voor een groot deel heeft deze overschrijding te maken met een niet goed functionerend registratiesysteem. Bij de ontwikkeling van dit systeem waren de medisch specialisten zelf overigens nauw betrokken.

Begrip

Begrip zou je ook mogen verwachten in het licht van de forse kostenreducties die ook in de zorg plaats moeten vinden vanwege de ellende die de financiële crisis heeft veroorzaakt.

Begrip zou je ook mogen verwachten, omdat een deel van de specialisten die in loondienst werkt al gewend is ook in financiële zin onderdeel te zijn van het ziekenhuis.

Begrip zou je ook mogen verwachten, omdat de voorstellen van de minister ten dele al in bepaalde ziekenhuizen gerealiseerd zijn.

Begrip zou je ook mogen verwachten, omdat de voorstellen de raad van bestuur van een ziekenhuis de mogelijkheid geeft om de steeds groter wordende inkomensverschillen tussen de specialisten te verkleinen.

Vertrouwen in bestuur

Niets van dat alles blijkt uit de reactie van de voorzitter van de Orde die verkondigde dat de medisch specialisten in de toekomst niet afhankelijk wilden zijn van de aalmoezen van de raad van bestuur. Met deze reactie ontken je niet alleen de maatschappelijke werkelijkheid, maar desavoueer je ook een deel van je achterban. Maar bovenal maak je duidelijk dat je geen enkel vertrouwen hebt in de raden van bestuur.

Maatschappelijke werkelijkheid

Een aalmoes is een gift aan armen, een vernederende gunst of weldaad. Ik vrees dat er buiten de voorzitter en een deel van de Orde weinig Nederlanders deze associatie bij medisch specialisten zullen hebben. Het is te hopen dat de Orde de maatschappelijke werkelijkheid gaat erkennen. Die erkenning is bitter noodzakelijk om in de komende periode in te kunnen spelen op de bezuinigingen in de zorg.

Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Bemelmans

5 mei 2010

Beste Eelke,Als lid van de PvdA-commissie "Patient Centraal" heb ik je al eerder laten weten moeite te hebben met jouw uithalen naar de medisch specialisten. Een vijandige houding tegenover medici lijkt makkelijk scoren maar is volgens mij toch vooral contraproductief.

De negatieve houding en het wantrouwen is breed verankerd in de publieke opinie: medici zetten zichzelf regelmatig te kijk door 'graaien, arrogantie en onprofessioneel gedrag'. Maar toch: niemand is ooit medicijnen gaan studeren om er later een potje van te maken en er rijk van te worden. Voor de meesten waren idealisme en altruïsme toch de belangrijkste drijfveren om aan een opleiding van minstens 12 jaar te beginnen.

Iedereen is ervan doordrongen dat veranderingen cq. verbeteringen in de zorg niet mogelijk zijn zonder medewerking van de medisch specialisten. Immers: het zijn de specialisten die uiteindelijk de zorg leveren en dus de sleutel zijn tot een meer verantwoord gebruik van zorg. Op dit punt worden besparingen mogelijk geacht tot 20 procent!

Door een meer positieve benadering van de medisch specialisten kunnen zij medestanders worden in onze zoektocht naar betere en beter betaalbare zorg. Dit lijkt een bagatelle maar de consequenties zouden wel eens veel verder kunnen reiken dan zaken als marktwerking, verhoging van het eigen risico of de eigen bijdrage etc, etc.

Medisch specialisten aanspreken op hun vroegere idealen zou de gezondheidszorg wel eens meer goed kunnen doen dan steeds weer de confrontatie aan te gaan.Bart Bemelmans

medisch specialist/zorgbestuurder

Anonym

7 mei 2010

Beste heer van der Veen,

In lijn met bovenstaande respondent: uw continue aanvallen op onze beroepsgroep zijn erg demotiverend. U wilt toch ook in de toekomst de allerbeste mensen voor dit zware vak blijven trekken? Dan moet er goed betaald worden en professionele autonomie gegarandeerd zijn. Onze ordevoorzitter heeft daarin gelijk. Vrijwel al mijn collega's haten "den Haag" door de stroom negatief commentaar, zeker van uw kant. Ik denk niet dat dat vruchtbare grond voor gezamenlijke verbeteringen in de toekomst biedt. Stop alstublieft met ons negatief neer te zetten in de pers.

Medisch specialist in opleiding.

Anonym

11 mei 2010

Geachte Heer van der Veen,Ofschoon ik niet in Nederland meer werkzaam ben en dat is een zegen in deze tijd, toch een reactie op uw blog. Ik volg uw dicussies de laatsten tijd met meer dan gewone interesse, omdat ik van U verwacht als oud bestuurder van een gezondheidsinstelling, dat U kunt inzien, dat wat U schrijft volledig de plank mist.

Uw aanvallen op de beroepsgroep medisch specialisten raakt kant nog wal. U reageert vaak op geruchten en ontkent harde feiten alsof het fabeltjes zijn. Een oud gezegde is if you cannot beat the enemy, join him zou beter bij U passen.

Immers met meewerkende specialisten kun je wel bezuinigingen voor elkaar krijgen, niet met onterechte frontale aanvallen, want dan gaan juist de hakken in het zand.

Uw argumentatie klopt ook niet. De opmerking over de aalmoes slaat helemaal nergens op. Beneden alle peil voor iemand als U. Mijn advies aan U is bekijk de hele zaak ook eens van een andere kant, dat werkt soms heel verhelderend.Medisch specialist in Belgie nog wat werkend, in Nederland gezien de leeftijd in ruste

Anonym

14 mei 2010

lieve meneer ven Veen,

ik ben het geheel met u eens.

Laten we alle specialisten in loondienst gaan, en we geven ze het salaris wat u in 2005 (geindexeerd) verdiende bij AGIS. Ook betaald uit algemene middelen. Dat moet voor een ieder toch acceptabel zijn? U werkte hard, en die medisch specialisten toch ook?

vriendelijke groet

Bruijninckx

12 juni 2010

Geachte Eelke,Wat je zou mogen verwachten is dat u enig verstand van zaken zou hebben. U bent immers kamerlid en heeft zorg in uw portefeuille. Uw betoog in dit blog en uw algemene opstelling t.o.v. medisch specialisten is op zijn minst ongenuanceerd te noemen.

U heeft in de kamer zitten slapen. U had toen de minister aan kwam zetten met de 'overschrijding' van medisch specialisten kamervragen moeten stellen.

Wij hebben niet teveel gedeclareerd als hele groep. We hebben netjes de dbc's genoteerd en daarna bleek dat daar een bepaald geldbedrag tegenover stond dat meer was dan begroot. Enerzijds kwam dat misschien wel doordat er meer mensen zijn behandeld en anderzijds komt het zeker door fouten in het dbc systeem. We zijn het nog steeds eens met het systeem maar moeten de bedragen wel continu monitoren en daar waar nodig aanpassen want ook ik ben tegen excessen in de betaling van de medisch specialist. Daartoe had de reactie na de vermeende overschrijding moeten zijn reparatie van het dbc systeem en eventueel nieuwe tijdbestedingsonderzoeken. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn want in een oogopslag zie je al heel vreemde bedragen in een dbc voorbijkomen. Daarnaast, maar dat appeleert aan het zelfreinigend vermogen, zouden die specialisten die hun inkomen substantieel zagen stijgen er goed aan doen om na te gaan of dit terecht is (maar daar hoeft u zich als politicus niet mee te bemoeien).Milko Bruijninckx, (nog) chirurg

Anonym

27 september 2010

Ach, en nu zien we de voormalig voorman 4000000 euro verdienen in een publieke baan. Waar heeft u het nou over?

Ik heb liever een specialist aan mijn bed, dan een controleur.

Een publieke functie nota bene.

Anonym

3 oktober 2010

De werkelijkheidszin is bij de PvdA ook ver te zoeken. De Balkenende norm geldt alleen voor Balkenende, niet voor Bos. Met een 4 daagse werkweek 400000 euro verdienen, hoe leg je dat uit aan de kiezer? In een publieke functie natuurlijk. Geen ondernemersrisico bij het KPMG.

Met zo'n bedrag hoef ik ook geen bonus meer.

Pam

20 februari 2011

Gelukkig is de Balkenendenorm ineens behoorlijk verruimd...

Top