BLOG

Toepassing Obama’s model in Nederland

Gezondheidszorggoeroe Don Berwick gaf vorige week op de conferentie Quality and Safety in Health Care zijn receptuur voor meer kwaliteit voor minder kosten. Voor wie Berkwick niet kent: hij is bestuursvoorzitter van het Amerikaanse Institute for Health Improvement (IHI) en hoogleraar aan Harvard. President Obama heeft hem onlangs aan het Amerikaanse congres voorgedragen als hoogste baas van Medicare and Medicaid. Berwick zal daarmee grote invloed krijgen op de hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg. Niet de eerste de beste dus.

Zes ontwerpprincipes

Berwick’s receptuur gold in ieder geval voor de Amerikaanse gezondheidszorg; grote kans dat Obama ze binnenkort ook zonder autocue kan opsommen. Hij had het over zes ontwerpprincipes, die ook voor veel andere Westerse landen van toepassing zijn:

1.    Maak de eerste lijn sterker en werk vooral werken vanuit zelfmanagement principes. Maak de patiënt via methodieken als motivational interviewing medeverantwoordelijk voor het behandelproces. De eerste lijn is de ruggengraat van een gezond zorgstelsel, aldus Berwick.

2.    Buig de lijn van kostenstijging om door werkprocessen slimmer te organiseren. Doe meer via het web en zet patiënten zelf aan het werk. Banken besparen ook een hoop kosten door via internetbankieren de klant dat te laten doen, wat de bank eerst zelf deed.

3.    Er zit veel verspilling in de manier waarop ziekenhuizen werken. Dit is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop ze georganiseerd zijn. Haal dat geld terug en herinvesteer het in zaken die voor de zorg relevant zijn.

4.    Realiseer de doelen van de patiënt tegen de laagste kosten. We produceren veel meer zorg dan de patiënt wil, gebruiken te weinig de steun en hulp van lotgenoten en doen te weinig aan patiëntenparticipatie. Laat de zorg aansluiten bij het dagelijkse leven van patiënten (SMS bijvoorbeeld met je verpleegkundige over het beloop van je diabetes).

5.    Segmenteer en focussen op groepen die zeer veel kosten: vijf procent van de patiënten veroorzaakt immers vijftig procent van de kosten, aldus Berwick. Zoek dáár dus de efficiencywinst.

6.    Integreer de geldstromen op regionaal niveau. Neem de controllers mee naar het regionale overleg en laat hen de winst tussen de organisaties becijferen, zo bepleitte Obama’s topbestuurder.

Situatie in Nederland

Het lijkt me dat deze punten ook voor Nederland passen, al zijn er per item wel plussen en minnen te plaatsen bij hoever we daarop gevorderd zijn. Punt 1 doen we naar mijn idee het beste, zeker als we kijken naar de ontwikkelingen rond integrale zorg en de invoering van de principes van het chronic care model. Op de andere punten hebben we nog een lange weg te gaan. Bij de punten 5 en 6 zou ik op dementie inzetten: het duurste ziektebeeld waar we redelijk goede netwerken voor hebben. Met een schuin oog naar de agenda van Berwick zou onze hervormingsagenda het beste regionaal niveau vorm kunnen krijgen. Obama is tenslotte met lokale en regionale communities ook ver gekomen!


Henk Nies
Voorzitter raad van bestuur Vilans

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Epping

9 mei 2010

Met alle respect voor de 6 ontwerppricipes, geen van al is nieuw, wordt al >10 jaar aan gewerkt en voor gestreden. Zonder al te veel resultaat. Wat maakt het dat dit nu wel gaat werken? Zij we er nu wel rijp voor omdat Obama dit nu belangrijk vindt? Wie neemt hier de verantwoordelijkheid? Webtoepassingen, zelfmanagement, efficiency, participatie... we proberen het al jaren. Een paar redenen waarom het hier niet goed van de grond komt zijn de eindeloze discussies over privacy en autonomie (iedereen moet zich ermee bemoeien, vooral mensen die geen idee van technologie hebben). Stop daarmee en zet een community op met 1000 vrijwilligers die het niet uitmaakt of de gegevens op straat komen te liggen en daarmee aan de genoemde aspecten werken. We leren dan tenminste. Nu voeren we alleen maar academische discussies, maar waar is de empirie???

Top