HRM

Verpleegkundigen, waardeer uzelf en elkaar!

Er is veel discussie over het verpleegkundig beroep en de wet BIG ll. Draagt het wetsvoorstel BIG ll bij aan een duurzame en toekomstige verpleegkunde in 2030? Nee, zeggen een groot aantal verpleegkundigen op social media. Ik zeg 'ja' het is broodnodig voor een toekomst met méér zorg door minder verpleegkundigen.

De vraagzijde in de patiëntenzorg kenmerkt zich door grote veranderingen die zich steeds sneller  manifesteren. Meer ouderen met een zorgvraag, meer chronisch zieken, meer multimorbiditeit, meer alleenwonenden, een groter beroep op mantelzorg, meer mondige patiënten,  nog steeds veel ongeletterden, gebruik van ICT en technologie, meer diagnostische en behandelmogelijkheden. Nieuwe ethische en juridische kwesties, gezondheidszorg is ketenzorg geworden. Dit alles vraagt om andere competenties van verpleegkundigen.

Hele spectrum van zorg

Aan de aanbodzijde zijn ruim 185.000 verpleegkundigen werkzaam in alle sectoren van de zorg. Verpleegkundigen maken rond de 80 procent van het gekwalificeerde personeelsbestand uit. Ze vertegenwoordigen een invloedrijke kracht voor kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Met hun beroep bestrijken zij het hele spectrum van de zorg: van pasgeborenen tot ouderen, van preventie tot cure. Verpleegkundigen zijn de ruggengraat van de gezondheidszorg. Maar hoe houden we die ruggengraat in de goede positie?  De werkdruk leidt nu al tot minder toegankelijke zorg en in de toekomst zijn er nog minder jongeren beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Bijzonder is dat we hbo-verpleegkundigen al 40 jaar hetzelfde werk laten doen als mbo-opgeleiden. Het is aan niemand uit te leggen dat we mbo- en hbo verpleegkundigen in de wet BIG dezelfde titel en bevoegdheden geven, dezelfde functies bieden en dezelfde betaling. Dit fenomeen komt bij geen enkel ander beroep voor. Dat nivelleert de kwaliteit van zorg en leidt tot arbeidsontevredenheid. Mbo-verpleegkundigen werken boven hun kunnen; hbo-ers onder hun kunnen.

Kapitaalvernietiging

We staan voor een majeure verandering in de zorg en de verpleegkunde. Na veertig jaar maakt de minister van Medisch Zorg een einde aan een ongewenste situatie in de wet BIG. Iets juridisch rechtzetten heeft gevolgen voor iedereen. Dit vraagt loslaten en bewegen van alle verpleegkundigen en erkenning van diversiteit en het belang daarvan voor de zorgvraag van straks.

Het voorstel rond vernieuwing wet BIG ll  doet veel stof opwaaien. Met name de overgangsregeling geeft veel emoties en meningen. Opvallend: de discussie gaat over individuele posities en niet over de inhoud van het beroep en het waarom van de wetswijziging.  Wat zou het helpen om nu vragen te stellen hoe verpleegkundigen antwoord geven op urgente vraagstukken in de zorg. Bijvoorbeeld  "Hoe gaan we in Nederland beter voor mensen met dementie zorgen?" "Hoe voorkomen we dat onze Spoedeisende Hulp dichtslibt met kwetsbare ouderen? "Hoe bevorderen we  preventie van obesitas in de wijk".  "Hoe zorgen we voor betere lichamelijke zorg bij GGZ-cliënten door medicatiegebruik".  "Hoe gaan we om met fenomeen "onbewust onbekwaam bij verpleegkundigen?"

Waardeer elkaar

Er is een brede roep om waardering. Advies: waardeer eerst elkaar en begin met jezelf te waarderen. Stop Calimero gedrag. Ga ook niet chanteren met vertrek uit de sector. Ruim zeven jaar  zijn organisaties bezig om te komen aanpassing van de wet BIG. De beroepsgroep zelf neemt geen positie als ze alles bij het oude wil laten. Die positie krijgen verpleegkundigen alleen als ze afstand nemen van onderlinge belangenstrijd. Iedereen doet er toe: wel of niet gespecialiseerd, mbo en hbo, inservice opgeleiden en verpleegkundig specialisten. Ouder en jong. Ervaren en minder ervaren.

Voor een toegankelijke gezondheidszorg in alle sectoren en ook de ouderenzorg in de toekomst is iedereen nodig. Er is voor iedereen werk. Kijk minder naar het nu en meer naar de toekomst. Stop met "vroeger was alles beter". De verschillende ‘groepen’ verpleegkundigen hebben elkaar veel te bieden  Mijn oproep: gebruik elkaars kennis en kunde. Erken en waardeer elkaar. Wees zuinig op de jongeren die nu in het vak toetreden met nieuwe kennis. Trek ze niet omlaag in de krabbenmand. Luister naar hen met een open houding. Geef hen de kans om te excelleren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Bachelor of Nursing

Tot slot. Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo verpleegkundigen. Dat kan beter. Regieverpleegkundige is geen beroepstitel maar een functietitel en geeft verkeerde associaties. In geen enkel ander land wordt voor de hbo-verpleegkundige ‘regieverpleegkundige’ gebruikt. Internationaal is BN (Bachelor of Nursing) gebruikelijk  Kies daarom een eenvoudige titel, verpleegkundige BN of hbo-verpleegkundige. Maar maak onderscheid na 40 jaar ongewenste nivellering. 

Johan Lambregts

Verpleegkundige n.p. /Bureau Lambregt

Johan Lambregts_311

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Catharina Walma

26 juli 2019

Beste Johan, verpleegkundige niet praktiserend,

Het moge toch duidelijk zijn dat er bij de praktiserend verpleegkundigen geen ruimte meer is voor argumenten die de wetBIG2 blijven onderbouwen?
Ik schaam me, als ook verpleegkundige niet praktiserend, dat we aan de zijlijn het hoogste woord voeren en hen niet met alle egards behandelen. Ik ben dan vooral ook trots op hen dat ze elkaar weten te vinden en te verbinden; petities, wittewoede2 en allemaal verpleegkundige insignes in de twitterprofielen, een teken van grote intrinsieke betrokkenheid om te komen tot een beter voorstel dan wat er nu ligt, dat is niet alleen uit individueel belang!

Natuurlijk is het vreemd dat we zowel mbo als hbo opleiden in eenzelfde vak, waarom doen we dit eigenlijk nog? in wiens belang? Maar het is een gegeven waar ze het in de praktijk gewoon mee gedaan hebben en doen, al bijna 45 jaar! Zelf respecterende verpleegkundigen zorgen dat ze hun vak goed kunnen blijven uitvoeren, steeds verder verbeteren, mbo-inservice-hbo, ze zijn daarin met elkaar opgetrokken en dat doen ze nog steeds, voor een steeds betere patiëntenzorg. Ze zijn met elkaar één beroep VERPLEEGKUNDIGE!

En nu gelukkig een pas op de plaats, er met elkaar uitkomen! Hoe?
Jij weet als geen ander hoe zuur het is geweest dat we in 2012 door voormalig minister Schippers met de Beroepsprofielen van Verpleegkundige en Zorgkundige, Leren van de Toekomst, teruggestuurd zijn naar de tekentafel met de opdracht om mbo en hbo verpleegkundigen te blijven opleiden. Met als resultante een "nieuw beroep” regieverpleegkundige, zonder draagvlak! een onmogelijk opgave blijkt nu...

Resumé Leren van de Toekomst 2012:
1e In de toekomst stromen alleen nog Verpleegkundigen op hbo-niveau in
2e De verzorgende wordt een meer autonoom beroep Zorgkundige, mbo-niveau
3e Geen consequenties voor alle praktiserend verpleegkundigen, allen blijven Verpleegkundige!
4e We zijn als beroepen toegerust voor de ontwikkelingen van de toekomst!

Wie oh wie van de partijen durft, na 7 jaar, dit bij de minister opnieuw bespreekbaar te maken, want ligt hier niet de oplossing?
We hebben inmiddels wel geleerd van die Toekomst!

Catharina Walma,
verpleegkundige, niet praktiserend
verplegingswetenschapper

Han

27 juli 2019

Ik verbaas mij nog steeds over mensen die zoals u conclusies trekken die niet kloppen... want wat ik juist zie dat de verpleegkundigen elkaar wel op waarde weten te schatten! Wat ik zie is een plan dat 10 jaar geleden is bedacht maar in de tussentijd is er veel veranderd zonder dat het plan mee gewijzigd is. Functie differentiatie is al veel verder doorgevoerd dan 10 jaar geleden. In alle specialisatie opleidingen is veel aandacht voor EBP en klinisch redeneren. Het is juist de beroepsgroep die géén belangenstrijd voert maar elkaars kwaliteiten gebruikt!! En ik blijf me verbazen over het zoethoudertje iedereen kan blijven doen wat hij/ zij nu doet... dat is gewoonweg niet waar. De beroepsprofielen 2020 worden opgenomen in de wet BIG2 en die liegen er niet om!!
Dan zijn er ook nog dingen die ontbreken waar men niet eens aan heeft gedacht zoals wat te doen met mensen die in het buitenland zijn opgeleid?
En even als voorbeeld, officieel mag ik wanneer ik mijn big registratie laat verlopen niet aan het werk als verzorgende immers ik heb een (hbo) verpleegkunde diploma. Het is niet zo dat ik dan in een lager niveau gewoon mag werken simpel omdat ik dat diploma niet heb.
En wat doen we straks? We zetten massaal mensen met een hbo diploma in het register verpleegkundige (volgens beroepsprofiel mbo opgeleid) dus dan mag het opeens wel? Hoe zit dat juridisch? Niet aan gedacht.
De hbo verpleegkundigen die net van school komen hebben niet altijd meteen een regie functie maar staan wel in dat register ingeschreven, ook die kunnen over 5 jaar massaal niet aantonen voldoende uren als regie vpk te hebben gewerkt en gaan bij her registratie omlaag, ook daar was niet aan gedacht.
Voor hbo verpleegkundigen voor 2012 zijn geen vrijstellingen voor de toets terwijl er velen zijn die de "gemiste" competenties al ruimschoots in specialisatie opleidingen hebben aangetoond zowel in theorie als in praktijk, ook hier is niet aan gedacht.
In mijn team ben ik de enige die in de overgangsregeling valt, dit is geen uitzondering, hoe dat dan 24/7 moet is niet aan gedacht!!
Functie differentiatie is prima maar niet door mensen buiten te sluiten op basis van jaartallen waarin diploma's zijn gehaald!!
Voor de hbo-vpk voor 2012 moet het gewoon zijn hbo=hbo. En zéker wanneer er daarnaast specialisaties zijn gevolgd is de toets niet nodig!!
Voor MBO met specialisaties ongeacht elk jaartal zou een "toets" voldoende moeten zijn, ik zou zeggen stel een mooie praktijk opdracht samen waarin competenties kunnen worden aangetoond en laat dat de toets zijn. De meesten zullen nog wel opdrachten hebben liggen die ze met een kleine aanpassing in kunnen dienen.
Op die manier heb je allemaal een eerlijke kans.
Dan is er nog een hele grote groep mbo verpleegkundigen die nu allemaal buiten de boot vallen, biedt die dan een verkorte scholing aan als ze zouden willen. Dan hebben ook zij een specialisatie in de regie functie incl. EBP en klinisch redeneren waarbij je de kwaliteit van zorg wellicht echt toekomst bestendig maakt!
Het huidige wetsvoorstel zorgt juist alleen maar voor belangenstrijd!!
Prima 2 beroepsprofielen, 2 functie titels maar 1 beroep.
Allemaal verpleegkundige! De functie differentiatie hoeft niet in de wet geregeld te zijn. 2 beroepsprofielen zou voldoende moeten zijn voor werkgevers om functie differentiatie duidelijker neer te zetten. Bij sollicitatie op de functie regie vpk zal je de competenties moeten aantonen van desbetreffende beroepsprofiel.

Erik Zwart

30 juli 2019

Beste Johan,

op het gevaar af je op de tenen te trappen, schat ik in dat we zo ongeveer op hetzelfde moment als verpleegkundige aan het werk zijn gegaan. Ik heb het dan, voor mij, over 1984. Ik was een van de eerste lichtingen van de HBO-V (Vronestein). In die jaren was de gedachte nog dat nieuw gediplomeerden met een HBO-diploma op zak, versneld zouden doorstromen naar een leidinggevende positie. Dit bleek een mooie gedachte te zijn die ergens achter een bureau zal zijn bedacht en er zal ongetwijfeld door vele, zeer deskundige denkers over zijn nagedacht, maar in de praktijk bleek het een canard. Ik moest het vak echt nog leren vanuit haar praktijk en gelukkig trof ik college-verpleegkundigen (MBO en inservice opgeleid) die bereid waren om me hierin mee te nemen. En ja, als het ging om het methodischer werken en de kwaliteit van een rapportage, dan kon ik hen weer meenemen vanuit mijn theoretische kader. We vulden elkaar voortdurend aan en de kern is steeds geweest de wil om samen te werken. In deze praktijk heb ik dan ook geleerd dat mensen heel verschillende leerroutes kunnen bewandelen. Er zijn mensen, daar ben ik er een van, die het beste vooruitkomen door kennis te nemen van een theoretisch kader en er zijn er die dit doen door de handen uit de mouwen te steken. Ik durf, ruim 30 jaar verder, echt geen uitspraak meer te doen over welke route " beter" of zelfs " meer waard" zou zijn. Ze vullen elkaar aan. En hier ligt voor mij de kern van mijn kritiek op de nu voorliggende plannen. Dit gegeven wordt genegeerd in de plannen en, ik begrijp dit volkomen, vele, vele van onze beroepsgenoten voelen zich hierdoor miskend. Dat is overigens iets anders dan een calimero-effect.
En ja, de wereld veranderd en ja, dit vraagt ook om verdere onwikkeling van het vak van verpleegkundige en ja, dit heft consequenties voor de beroepsgroep. Ik denk niet dat er veel zijn die dit ontkennen: iedere verpleegkundige ervaart dit dagelijks in de praktijk van haar vak. Al jaren is functiediferentiatie vanuit de beroepsgroep een volstrekt geaccepteerd gegeven. Al jaren kennen instellingen een eigen toets welke inzicht geeft in het " bevoegd" en " bekwaam" -zijn vanuit het huidige BIG-register. De nu voorliggende plannen zijn niet aanvullend op deze staande praktijk, maar leveren een ongewenste trendbreuk op. Dat is zorgelijk: in de thuiszorg en in de verpleeghuizen is de verpleegkundige beroepsgroep relatief wat ouder en velen van hen zijn voor 2012 gediplomeerd. Velen van hen voelen zich nu geschoffeerd en dit is nu juist de groep die we moeten koesteren om hun ervaring.
Het idee van een HBO-V is versnelde aanloop naar een leidinggevende positie is, terecht, al snel een stille dood gestorven. Ik hoop dat de partijen die nu dit vraagstuk moeten oppakken, tot een nieuwe modus komen waarbij de beroepsgroep zich gewaardeerd en betrokken weet. Want dat blijft, bij alle plannen die worden gemaakt, " the proof of the pudding" .

Christine

2 augustus 2019

Johan,
Mag ik U vragen hoelang U al niet praktiserend verpleegkundige bent? Ik vind U reactie nogal aanmatigend nl. Ondanks dat u zg. uitkijkt naar de toekomst lijkt het alsof u de situatie van dit moment niet helder op uw netvlies heeft. De verpleegkundige zijn nl helemaal niet tegen differentiatie in de zorg. Maar de voorbeelden die u aanvoert zijn niet bepaald een noodzaak om een nieuwe functie in het leven te roepen. Er is gewoon TE WEINIG PERSONEEL. Daar zorgt een nieuwe functie van regie verpleegkundige niet voor een oplossing. De jeugd van tegenwoordig wil liever ander werk. De beloning en het respect voor de verpleegkundige is ook dermate slecht . Dit beroep is nl niet hip. Een eigen bedrijfje oud wel. U roept op om ons zelf te waarderen en elkaar! Nu daar zijn we nu net mee bezig... Voor de problematiek die u in uw blog benoemd zijn handen en mensen nodig. En als daar nu eens aan gewerkt zou worden. Dat er al 40 jaar naast elkaar en met elkaar op hetzelfde niveau word gewerkt door mbo-v en hbo-v geschoolde mensen wil nog niet zeggen dat de regie verpleegkundige de oplossing is. Er worden een hele hoop gekwalificeerde, geroutineerde mensen 'teruggefloten' Misschien kunnen al die sinds 2012 afgestudeerde hbo-v ers wel heel de zwaarte van de hedendaagse zorg niet aan. Daar moet je misschien een wat meer ervaren, door de wol geverfde, verpleegkundige voor zijn. Als ik kijk naar mijn collega's in een academische setting, zeer gespecialiseerde zorg bij ernstig zieke kinderen zie ik nl al 5! mensen met een langdurige BURN OUT. Ze zijn allemaal na 2012 afgestudeerd aan de hbo-v. Daarnaast moet ik u mede delen dat er op mijn afdeling een zg proeftuin heeft gedraaid, dus ik weet wel waar ik over praat. Ik vind het prima dat u uw licht laten schijnen over deze zaak, maar van de zijlijn is het allemaal anders dan de werkelijkheid.
Christine , Inservice a verpl. kinderverpl. heamatologie verpl. oncologie verplk. beenmergtransplantatie verpleegk. praktiserend

Peter Bakens

7 augustus 2019

Inmiddels begint de stront aan de knikker landelijke media-aandacht te krijgen. Als je alle reacties, met name die van de teleurgestelde verpleegkundigen, analyseert, rijst het beeld van een kloof in de beroepsgroep. Aan de ene kant de (grote massa) van mensen die het primaire beroep daadwerkelijk uitoefenen, aan de ander kant de ( relatief kleine) groep van verpleegkundigen die in het onderwijs en onderzoek/beleid werkzaam zijn. Deze laatste groep was overduidelijk vertegenwoordigd in de commissie Meurs. Deze commissie heeft eigenstandig (de opdracht van de minister was anders) ervoor gekozen om het zogenaamde opleidingsprofiel BN2020 als norm (voor het hbo-niveau) te stellen. Ik ben van mening dat hier de angel van het conflict in zit. Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat de hbo-v opleiding (te) ver is afgedwaald van kennis, vaardigheden en een passende attitude voor het “primaire proces”, nog steeds de eerst en enige uitkomstmaat voor een goede beroepsuitoefening. Wanneer dit primaire proces te ver uit het blikveld is verdwenen (door werkzaamheden overstijgend hieraan) is het verklaarbaar dat mensen andere prioriteiten stellen.
Gelukkig is het de beroepsgroep zelf, die net als in de tijd van de Witte Woede, hier corrigerend in optreedt.
To do:
1. Hbo-v opleidingen moeten weer gaan opleiden voor het primaire proces.
2. Vooruitlopend op 1 is het prima om BIG II anders in te richten: maar anders dan de huidige voorstellen moet er een generaal pardon komen voor huidige verpleegkundigen. Daarbij worden de inservice opgeleiden voor verdere bij- of nascholing ontzien en wordt er (heel) zorgvuldig gekeken naar de collega’s met een mbo-vp of mbo-v diploma.
Het allersjiekste scenario (gemotiveerd door de enorme arbeidsmarktproblemen) zou zijn om vanaf 2020 of 2021 werkelijke wijzigingen in de functiedifferentiatie, in te laten gaan.

Top