Tech

Hoe overschrijding van het omzetplafond te voorkomen

Onlangs maakte een Rotterdams ziekenhuis bekend dat patiënten die bij VGZ verzekerd zijn niet meer behandeld kunnen worden omdat het omzetplafond nu al is overschreden. Hoe zorg je dat voegtijdig kunt ingrijpen? En wat kunt je doen als er toch een overschrijding van het omzetplafond plaatsvindt?

De situatie bij het Ikazia ziekenhuis is vrij extreem. Vorig jaar bereikte het ziekenhuis ook voortijdig het omzetplafond waardoor drie miljoen euro aan zorg niet door de zorgverzekeraar werd vergoed. Kennelijk had het ziekenhuis ook dit jaar VGZ niet kunnen overtuigen het budget (voldoende) te verhogen. Patiënten die duurdere zorg nodig hebben, worden daarom verzocht naar een ander ziekenhuis te gaan.
Helaas zullen we de komende jaren niet onder de omzetplafonds uitkomen. Het is inmiddels een beproefd concept dat zorgverzekeraars graag inzetten. De verantwoordelijkheid bij de patiënt neerleggen, zoals de NZa adviseert, lijkt me niet de juiste weg.

Spreekuren verminderen

Tijdelijk het aantal spreekuren op bepaalde poliklinieken terugbrengen, is een optie om de druk op de kosten te verminderen. Belangrijk daarbij is, dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van de patiëntenzorg. Wat dat betreft is er enige besturingsruimte in de electieve zorg. Dus zorg die niet urgent is en waar patiënten zelf voor kiezen. Uw ziekenhuis zou bijvoorbeeld de afspraken op de afdeling plastische chirurgie kunnen reduceren. Of knieoperaties die niet urgent zijn, in overleg met de patiënt de mogelijkheid bespreken van inplannen in de maand januari van het volgende jaar.

Het blijft een zeer onwenselijke situatie. Patiënten de deur moeten wijzen of een behandeling ontzeggen vanwege financiële redenen is frustrerend voor patiënt, zorgprofessional en ziekenhuis.

Data-analyse

Beter is echter om vooraf een goede inschatting van de kosten te maken, zodat er gedurende het jaar geen problemen ontstaan. Hoe doe je dat? Het maken van een goede inschatting van de zorgkosten staat of valt met het maken van een zo compleet mogelijk data-analyse. Uw ziekenhuis moet een blik in de toekomst kunnen werpen.

Er zijn heel veel factoren die de zorgkosten kunnen beïnvloeden. Er kunnen nieuwe, duurdere behandelingen op de markt komen. Of er kunnen nieuwe artsen bijkomen die nieuwe specialisaties kunnen uitvoeren.  Ook problemen in een naburig ziekenhuis, zoals patiëntenstops of een te klein beddenhuis, kunnen van invloed zijn op de eigen instelling en tot een verhoging van het patiëntenaantal leiden. Zo kan je een ketenreactie in een regio krijgen.

Het maken van een zo correct mogelijke inschatting van de zorgkosten is ook van wezenlijk en maatschappelijk belang. Het gaat immers om de financiële gezondheid  van het ziekenhuis en de kwaliteit van de patiëntenzorg. Bovendien leiden nauwkeurige voorspellingen tot een betere relatie met de zorgverzekeraar.

De juiste prikkels

We verwachten met elkaar veel van initiatieven als ‘Zinnige zorg’, ‘Samen beslissen’ en ‘De juiste zorg op de juiste plaats’. Ik zie echter vaak dat medisch specialisten weinig belang hebben bij minder intensief behandelen. Meer productie draaien zit in de cultuur  en honoraria worden vaak vooral bepaald op basis van productie. Een nieuw beloningsmodel kan helpen om de druk op de kritische capaciteiten te verminderen.

Meer begrip

Het creëren van wederzijds vertrouwen tussen ziekenhuis, medisch specialist en zorgverzekeraar zou prioriteit moeten hebben. Meer begrip binnen het ziekenhuis voor de positie van de zorgverzekeraar geeft een positievere wending aan de verhoudingen. Ook de zorgverzekeraar ontvangt immers maar een beperkt budget van de overheid  dat onder de ziekenhuizen verdeeld moet worden. Maar creëer ook bij de zorgverzekeraar meer begrip voor de positie van het ziekenhuis en de specialist.

Als het ziekenhuis betrouwbaar in voorspellingen blijkt te zijn en er intern maatregelen zijn genomen om minder intensief te behandelen, zal de zorgverzekeraar eerder geneigd zijn om tegenmoet te komen aan uw voorspellingen en wensen voor het aankomende jaar.

Steven Lugard

Algemeen directeur Performation HOTflo

Steven Lugard_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

20 augustus 2019

Hoe haal je het in je hoofd als zorgverzekeraar om een plafond in te stellen voor een ziekenhuis! Verwacht men hierdoor minder patienten, dus minder zorg te leveren?
Dacht het niet. Patienten komen alleen in een ziekenhuis terecht na een verwijzing of na een ongeval. Nooit uit zichzelf!
Om op deze manier kosten te drukken is waanzin. Wanneer kapt men er mee.
De burger betaalt per jaar bijna 6000 euro aan zorgkosten en worden als slachtvee behandeld. Wanneer gaan bij de regering de ogen eens open en gaan ze achter de burger staan. Neem de macht weg bij de zorgverzekeraars. Zij zitten op de stoel van de dokter en ‘zorgeconomen’ . Bepalen hoe je geholpen wordt, wanneer je geholpen wordt en waar je geholpen wordt.

Beati innocentes spiritu

Jacob Wijnia

21 augustus 2019

Maak het voor de patient mogelijk om gedurende het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar (die nog wel ruimte heeft). Probleem van omzetplafond opgelost!

Theo de Kool

21 augustus 2019

Natuurlijk moeten zorgverleners zo efficient mogelijk werken en zoveel mogelijk patienten helpen voor de ontvangen omzet. Een omzetplafond (met doorleverplicht) is echter niet het juiste middel. Dat verlegt het volumerisico, dat bij uitstek bij de verzekeraar hoort te liggen, naar de zorgverlener. Dat verzekeraars er toch in slagen dit soort risico's af te wentelen op zorgverleners toont vooral aan dat de macht in de markt scheef verdeeld is. Alle partijen behoren redelijk beloond te worden voor risico's die zij zelf kunnen beheersen. Een ziekenhuis dat door goede kwaliteit van zorg extra patienten aantrekt, mag geen slachtoffer worden van een omzetplafond als bruut middel voor kostenbeheersing. Dat vraagt juist om slimme contracten waarin bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering nog steeds beloond wordt, ook als er door andere, externe oorzaken een te groot zorgvolume is geleverd.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

23 augustus 2019

"Uw ziekenhuis zou bijvoorbeeld de afspraken op de afdeling plastische chirurgie kunnen reduceren. Of knieoperaties die niet urgent zijn, in overleg met de patiënt de mogelijkheid bespreken van inplannen in de maand januari van het volgende jaar."

FC: Dat doet de kwaliteit van zorg dalen c.q. de problemen alleen maar opschuiven naar de toekomst. En met dat opschuiven creëer je elk volgend jaar een steeds groter wordend probleem.

Dhr. Lugard had dus beter (harder) stelling kunnen nemen tegen omzetplafonds. Zoals zorgeconoom Wim Groot doet op https://www.zorgvisie.nl/hoofdlijnenakkoord-ziekenhuizen-is-niet-haalbaar/.

Want dan blijven er nog voldoende methoden over om de zorg kosteneffectief te laten blijven dan wel te maken. Zie daarvoor mijn reactie onder dat artikel (voor iedereen toegankelijk).

Top