BLOG

De oogkleppen van Eelke van der Veen

De medisch specialisten zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en van de noodzaak van een groot aantal veranderingen in de inrichting van de zorg om deze ook in de toekomst betaalbaar én op een kwalitatief hoog niveau te houden. Daarbij zou je ook mogen verwachten dat de politiek zonder oogkleppen naar de feiten kijkt, in plaats van zich te laten leiden door achterhaalde premissen, vooroordelen en op drijfzand gebaseerde cijfers.

Overschrijdingen

We hebben er alle begrip voor dat dit niet zo gemakkelijk is, maar menen wel dat dit onontbeerlijk is voor hen die menen het beleid in de volksgezondheid mede vorm te moeten geven. Want de feiten liggen iets anders dan de heer Van der Veen in zijn blog meldt. Wat de overschrijdingen betreft heeft de Orde al tijden betoogd en bewezen dat de overschrijding slechts voor een deel bij de vrijgevestigde specialisten zit en een ander groot deel bij de door de ziekenhuizen voor in dienstverband werkende specialisten gedeclareerde honoraria. Ook VWS schrijft dat nu aan de Tweede Kamer. Op de website van de Orde kunt u onze, uit onderzoek door onafhankelijke derden afkomstige, cijfers vinden.

Versloffen door VWS

Daarbij wil ik er ook nog op wijzen dat de Orde als eerste aan de bel heeft getrokken toen bleek dat de invoering van de DBC's tot ongewenste en niet te verdedigen budgettaire groei bij de ondersteunende specialisten leidde. VWS heeft dit toen gewoon laten sloffen. Natuurlijk zijn wij voor de beheersing van de kosten in de zorg. Kortingen op de tarieven moeten echter redelijk en te dragen zijn. Omzetdalingen van tientallen procenten en inkomensachteruitgang van gelijke orde bij hen die niet hebben bijgedragen aan de overschrijdingen zijn onredelijk, onverantwoord en onrechtvaardig.

Alternatief budgetplan

Wij hebben een alternatief  model: een eigen budget voor de medisch specialisten per ziekenhuis. Een budget beheerd door de specialisten en gevuld door declaraties via het ziekenhuis met gebruikmaking van een integraal tarief en een verdeling achter de voordeur waarbij excessen uitgebannen zijn, loon naar werken uitgangspunt is en er betaald wordt voor goede kwaliteit.

‘Lean en mean’

Daarnaast hebben wij bij de Commissie Brede Heroverweging aangedrongen op bezuinigingen die vele miljarden zullen opbrengen, indien we de zorg anders gaan aanbieden door concentratie van zorg daar waar die excellent geleverd wordt en waar teams getraind en ingespeeld zijn om ingewikkelde en complexe  zorg van hoge kwaliteit te leveren. Dat kan in ziekenhuizen, maar ook in ZBC's die zich enkel op bepaalde ingrepen concentreren en daartoe  geoutilleerd zijn en dus met een veel lagere overhead kunnen werken. Goede zorg is namelijk ook goedkope zorg, simpelweg omdat het optreden van veel complicaties bij behandelingen een enorm prijsopdrijvend effect heeft. Wie het in één keer goed doet, kan tegen een lagere kostprijs werken. Dit zal op termijn leiden tot kleinere ziekenhuizen en meer concentratie van zorg bij hen die er ook werkelijk goed in zijn. De zorgverzekeraar koopt deze zorg in op basis van prijs en kwaliteit. Tot mijn grote genoegen heeft CZ zojuist bekend gemaakt dit ook al voor bepaalde behandelingen te gaan toepassen. We kunnen de gezondheidszorg namelijk alleen maar betaalbaar houden door de organisatie weer 'lean and mean' te maken.

Kwaliteitskader

Willen patiënten en verzekeraars werkelijk op basis van prijs en kwaliteit kunnen kiezen, dan is het noodzakelijk dat deze gemakkelijk controleerbaar en inzichtelijk gemaakt wordt. We hebben een kwaliteitskader opgesteld waaraan onze leden zich zullen houden en we zijn druk doende voor tachtig procent van de zorg uitkomst- en prestatie-indicatoren te maken. De wetenschappelijke verenigingen zijn bezig om heldere informatie te definiëren over de geleverde kwaliteit zodat wij ons kunnen verantwoorden. In ons voorstel voor een nieuw model toelatingsovereenkomst hebben we een informatieprotocol beschreven voor de geleverde kwaliteit van zorg en de wijze waarop de raden van bestuur hierover met de specialisten in gesprek gaan. Hoezo weinig begrip?


Willem van der Ham
Algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ZVkJgzthHlcnJHuN

28 februari 2011

MlkfzM <a href="http://ubcfpevzcjav.com/">ubcfpevzcjav</a>, [url=http://zjvbuqgnndiq.com/]zjvbuqgnndiq[/url], [link=http://ehuxlsrttatu.com/]ehuxlsrttatu[/link], http://tgpctcacewwr.com/

Ziehier

23 maart 2011

Wat is de opkleiding van de IGZ?
.
Waarom staat deze niet op de website van de IGZ?

Specialisten hebben allerlei specifieke specialisaties. Waarom zijn er niet meer specialisaties bij de IGZ?

Als we allemaal het beste willen, waarom knijpen we elkaar dan steeds uit? Waarom valt er niet samen te werken?
Of denken velen toch enkel aan zichzelf?

Antisociale trekken komen overal voor.

http://www.slideboom.com/presentations/157764/Antisociale-trekken-komen-overal-voor.

Top