HRM

Verzuim en verloop in de zorg: laten we het over oplossingen hebben

EY bracht gisteren de jaarlijkse barometer naar buiten met daarin schokkende cijfers over het verzuim en verloop in de zorg. Het verzuim is in 2018 opgelopen naar 5,9 procent en het gemiddelde verloop was 15,8 procent. Experts spreken van een ‘zieke sector’.

We weten allemaal welke oorzaken onder deze cijfers liggen: krappe arbeidsmarkt, werkdruk, slechte werk/privé balans, administratieve lasten, slecht leiderschap en reactieve bestuurders, vergrijzing en een algemeen gevoel van gebrek aan waardering en beloning. Deze problemen agenderen wij uiteraard als vakbond. Maar laten we niet vergeten ook gezamenlijk aan oplossingen te werken. Alleen agenderen lost niks op. We moeten samen de handen uit de mouwen steken.

Gezond roosteren

Er wordt op heel veel plekken hard aan oplossingen gewerkt. Aan het ophogen van de deeltijdfactor voor in deeltijd werkende vrouwen, aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om ondersteunende taken uit te voeren, aan het schrappen van regels, het instellen van Verpleegkundige Advies Raden en het betrekken van medewerkers bij de aanpak van de tekorten. Aan gezond roosteren, het tegengaan van agressie, het bespreekbaar maken van werkdruk en het verkleinen van de kloof tussen bestuurders en medewerkers.

Interventies bundelen

Samen met verschillende partijen zijn wij alle bestaande methodieken en interventies aan het bundelen. Wat werkt als oplossing voor de veel voorkomende vragen rondom verzuim en verloop? Onze 'koffer' gevuld met oplossingen en goede voorbeelden wordt steeds voller. Hiermee gaan we medewerkers, managers en bestuurders helpen om naar oplossingen te kijken, en een eerste stap te zetten om te werken aan een gezonde sector. Want wij accepteren niet dat over onze sector wordt gesproken als 'zieke sector'. Die moeten we samen beter maken. Doet u mee?

Anneke Westerlaken

Voorzitter CNV Zorg & Welzijn

Anneke Westerlaken_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Bert Roelofs

5 september 2019

Beste Anneke,
Graag denk ik met je mee. Ik denk alleen niet dat het vullen van "onze koffer" de wijze is waarop we dit vraagstukken kunnen oplossen. Een instrumentele benadering werkt niet als het gaat om zoals je zelf zegt "een gebrek aan waardering en beloning".
Bert Roelofs, Mens cultuur en leiderschap Gelre.

Anneke Westerlaken

5 september 2019

Dag Bert, Het begint inderdaad al bij de grondhouding in de organisatie en de basis op orde hebben. Maar voor sommige problemen zijn er wel degelijke ook praktische oplossingen mogelijk. Bedacht mét medewerkers. Zoek me anders even op via LinkedIn, ik wissel graag een keer van gedachten!
Groet Anneke

Vincent de Schepper

5 september 2019

Beste Anneke, mooie constatering. Ik ben het zeker met je eens. Het huidige arbeidsmarkt model past niet meer bij deze tijd. Daarom zijn wij bezig met ontwikkelen van een nieuw model waar meer aandacht is voor zelfbeschikking voor de medewerkers en waar organisaties 'vloeibaarder' worden in hun capaciteit. Met slimme inzet van techniek creeren we zo gelukkiger medewerkers en kostendaling op externe inhuur. Graag zou ik met je in gesprek gaan om te kijken of onze visies aansluiten.
vriendelijke groet,
Vincent de Schepper

E.Kriek

7 september 2019

Nog een voor uw koffer:
een ander zorgstelsel.
Dat gaat vast helpen.
Doet u mee?

Top