BLOG

Privacy én preventie in de mondzorg

De ontstane ophef omtrent de mondgezondheid van kinderen is terecht en helaas niet nieuw. NVM-mondhygiënisten wijst betrokken partijen al jaren op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit onderwerp te agenderen en aandacht te vragen voor preventie.

Mondgezondheid, en dus preventie, start immers bij de doorbraak van de eerste tand. Vanaf dat moment moeten ouders en kinderen worden geïnformeerd en begeleid in de start van een mondgezonde levensstijl. Helaas horen wij nog te vaak dat gemotiveerde ouders met hun peuter worden geweigerd bij een eerste bezoek aan de tandarts: “Kom maar terug als uw kind vier is.”

Ouders aansporen

De recente oproep om zorgverzekeraars verantwoordelijk te maken voor het aansporen van ouders is een te eenzijdige oplossing voor een te belangrijk probleem. Het probleem is namelijk niet alleen dat te weinig ouders hun kinderen naar een tandarts sturen of dat privacywetgeving belemmerend werkt. Het probleem is dat te weinig ouders en kinderen, met name binnen kwetsbare groepen, vanaf de start worden begeleid in het ontwikkelen van een mondgezonde levensstijl. We moeten daarom niet alleen kijken naar de rol van zorgverzekeraars. Dit probleem vraagt om duurzame preventie van samenwerkende mondzorgverleners. Uiteraard hebben ook zorgverzekeraars een belangrijke rol te vervullen, zeker wanneer het gaat om kwetsbare groepen. Als het mogelijk blijkt om ouders gericht aan te sporen dan moet deze kans benut worden. Maar, voor duurzame preventie is meer nodig.

Preventie als essentie

Door preventie als vertrekpunt te nemen kunnen we investeren in de mondgezondheid van onze jeugd. Zorgverzekeraars moeten daarom niet alleen ouders aansporen, maar hen ook verwijzen naar praktijken die zijn gericht op preventie en een bezoek aan de mondhygiënist. Juist de mondhygiënist is ten slotte opgeleid voor het preventieve deel van mondzorg. Bovendien is de mondhygiënist rechtstreeks toegankelijk en wordt mondzorg voor kinderen van alle leeftijden tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering.  Zo benutten we de vergoeding vanuit de basisverzekering voor preventie en voorkomen we onnodige behandelingen in de toekomst. Dat doen we door ouders gezamenlijk voor te lichten en kinderen vanaf de start te begeleiden in het verzorgen van hun mond. Het zou immers een gemiste kans zijn als we ons alleen richten op preventieve handelingen.

Samen voor een mondgezonde generatie

Een mondgezonde levensstijl gaat over gedrag en vereist dus ook preventie op basis van gedrag. Laten we ons daarom niet alleen richten tot zorgverzekeraars, maar juist verder inzetten op het pad van preventie: poetslessen op scholen, het risico-inschattingsmodel Gewoon Gaaf benutten, evenals de haal-en-brengdiensten van Jeugdtandverzorgingsinstellingen en de contactmomenten op de Centra voor Jeugd en Gezin. Preventie is de sleutel tot het voorkomen van veel problemen, maar om dat te kunnen faciliteren is er maar één route en dat is samenwerken. Laten we samen werken aan een mondgezonde generatie!

Manon van Splunter

Voorzitter NVM-mondhygiënisten

Manon van Splunter_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top