HRM

Zet de zorgmedewerker op één

Jarenlang verkondigden we: 'Zonder cliënten geen medewerkers.' Ik draai deze om. Plaats de medewerker op plaats één. Zonder medewerkers kunnen we geen cliënten helpen.

Ik vertel u niets nieuws als ik schrijf dat de druk op de zorg toeneemt. Meer ouderen maken langer gebruik maken van zorg die steeds complexer wordt. In de wijkverpleging en in verpleeghuizen. In verhouding zijn er helaas steeds minder collega’s in de zorg aan het werk.

Samenwerken

Zorgorganisaties moeten meer met elkaar gaan samenwerken. In mijn column in het Skipr-magazine beschreef ik al dat bij ons de zomermaanden erg lastig waren om in te vullen. We hebben het gered. Maar dat ging niet altijd vanzelf. Zo hebben bijvoorbeeld diverse collega’s van ondersteunende diensten meegeholpen in de zorg. Ook ik heb meegewerkt. We deden dit met liefde en plezier. Maar dit terzijde. Daarnaast hebben wij samen met zorgverzekeraar Menzis en diverse Twentse zorgaanbieders afspraken gemaakt. Met elkaar hebben we alle cliënten een brief gestuurd met maatregelen waarmee we cliënten tijdens de zomerperiode thuis de zorg te konden bieden die nodig was. Dit om de situatie beheersbaar te houden onder goede werkomstandigheden voor onze collega’s. De basis in de planning lag bij zorg die cruciaal was op specifieke momenten. De overige zorgvragen zijn daaromheen gepland. Dit bood verlichting. Het vroeg medewerking en flexibiliteit van cliënten en hun familie. Dat is als je gewend bent aan een bepaald ritme niet altijd even gemakkelijk. We merkten dat cliënten het over het algemeen prima vonden. Zo’n brief helpt om het gesprek er over te hebben.

Technologie

Zorgtechnologie moet ons en cliënten thuis nog meer gaan ondersteunen. We kijken steeds meer waar zorgtechnologie de cliënt kan ondersteunen. We leren cliënten er mee omgaan. Biedt zorgtechnologie geen oplossing? Dan zetten we zorgmedewerkers in. Dit gaat ons helpen bij de invulling van het personeelstekort. Bij Carintreggeland kennen we al diverse vormen van zorg op afstand. Zoals de Medido, beeldbellen en personenalarmering. En we draaien proeven met leefstijlmonitoring in de thuissituatie bij mensen met beginnende dementie en google home. We zetten daarnaast “robots” in. Grofweg kun je deze in drie types indelen: de robot die ondersteunt bij dagelijkse handelingen, de robot die toezicht houdt en de robot die gezelschap biedt. Bij Carintreggeland focussen we ons momenteel op de eerste twee types omdat het derde type al heel erg ingeburgerd is.

Zorgtechnologie is de toekomst. Zowel medewerkers als cliënten moeten zich dat gaan realiseren. Dat gebeurt nu nog te weinig. Belangrijk is dat collega’s digi-vaardig zijn. Hier is ook bij ons nog een wereld te winnen. In Twente hebben we een paar jaar geleden met diverse organisaties de Technologie en Zorg Academie (TZA) opgericht. Daar kunnen collega’s e-learnings volgen en zelf ervaren hoe zorgtechnologie werkt.

We moeten daarnaast met elkaar erkennen dat techniek cliënten prettig kan ondersteunen en bijdraagt aan zo veel mogelijk eigen regie. Bij Carintreggeland hebben we verpleegkundigen (deels) vrijgemaakt om met teams te kijken welke zorgtechnologie voor cliënten het beste zou kunnen werken. Teams mogen zaken uitproberen en er is budget om zorgtechnologie aan te schaffen.

In de wijkverpleging zouden zorgverzekeraars nog makkelijker en sneller allerlei (technologische)hulpmiddelen ter beschikking moeten kunnen stellen. Voor de samenleving is dat uiteindelijk goedkoper, maar dat hoef ik u vast niet voor te rekenen.

Oriëntatiebanen

Naast technologie en samenwerken hebben we goede ervaringen met oriëntatiebanen, zij-instromers en het opleiden van (nieuwe) medewerkers.We zetten in op het vergroten van de instroom en op het verminderen van de uitstroom uit de zorg. Dit doen we door een aantrekkelijke werkgever te zijn. Door in te spelen op de talenten van mensen en creatief te zijn in het verdelen van het werk. Dat dat in de verpleeghuizen makkelijker gaat is een feit. Voor de wijkverpleging is dat een uitdaging. Het vraagt van zorgorganisaties en zorgverzekeraars lef en flexibiliteit om anders te gaan werken.

Gezond leven en aandacht hebben voor elkaar blijft vanzelfsprekend één van de belangrijkste thema’s. Om in de toekomst, waar nodig, zorg te kunnen leveren is deze omschakeling noodzakelijk. Of de techniek de leefomstandigheden van cliënten kan verbeteren? Of samenwerking en een maatschappelijke discussie oplossing bieden? Wij geloven hier oprecht in. Het gaat ruimte bieden. Ruimte voor prettig en gezond werken voor medewerkers. Ruimte voor aandacht en zorg. Ruimte voor waardevol werken en een waardevol leven van cliënten.

Heidi de Bruijn

Lid raad van bestuur Carintreggeland

Heidi de Bruijn_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top