Vastgoed

Verduurzamen in de zorg vraagt meer dan techniek

Donderdag was het 'Dag van de Duurzaamheid'. Een moment om na te denken over de verduurzamingsplannen van jouw organisatie. Was het tot een aantal jaar geleden vaak de vraag: 'Gaan we verduurzamen?' Inmiddels zijn veel zorginstellingen al bezig met: 'Hoe gaan we verduurzamen?'

Aan de motivatie ligt het vaak niet. Steeds meer zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten, cliënten en overheden willen verduurzamen. De Green Deal draagt daar zeker een steentje aan bij. Uit onderzoek van TNO blijkt bovendien dat de energiekosten voor zorginstellingen de grootste kostenpost zijn én tegelijkertijd de grootste bron van CO2-uitstoot. Verduurzamen ligt dus voor de hand. Wat resteert is het hoe.

Draagvlak

Het draagvlak begint bij bestuur en directie. Zonder die steun, blijven veel initiatieven in de ideeënfase. Verder heb je aanjagers nodig. Het beste is als er zich mensen vanuit verschillende achtergronden en functies samen over buigen. Duurzaamheid is zoveel meer dan alleen techniek, door verschillende invalshoeken te benaderen, kom je tot een gedegen plan. Naast draagvlak, moet het financiële plaatje kloppen. Juist binnen de zorgsector, moet kapitaal naar de zorg gaan. Wanneer duidelijk is dat de investering al op korte termijn leidt tot besparing van zowel energie als financiën, helpt dat in de besluitvorming.

Het betrekken van cliënten en medewerkers bij duurzaamheid, draagt ook direct bij aan succes. Door een groter bewustzijn bij mensen te creëren, groeit het begrip voor duurzame maatregelen. Plus dat mensen zich (mede)eigenaar voelen van de oplossing. Ook MVO Nederland onderstreept dat bewustwording een belangrijk ingrediënt is voor een succesvolle verduurzaming. Het creëren van bewustwording vraagt wel om een langere adem. Voordat je over een langere periode keuzes maakt, moet je eerst bewust worden van een situatie, handelen komt pas wanneer je daarin faciliteert, het dichtbij huis brengt en vooral ook haalbaar.

Denkkracht uit de hele organisatie

Essentieel is het betrekken van een brede groep binnen je zorginstelling. Wanneer dit van hogerhand wordt opgelegd, schiet je het doel voorbij. Dat klinkt veel zorginstellingen logisch in de oren. Alleen hoe dan wel? We merken regelmatig dat juist cliëntenraden en familieraden verduurzaming aanjagen. Wanneer je een dergelijke basis hebt in jouw organisatie, dan is dat van grote toegevoegde waarde. Benut het enthousiasme en deze denkkracht!

Uiteraard is niet iedere cliënt op hetzelfde niveau aan te haken of betrekken. Door het doel aan te passen aan de doelgroep, zorg je dat duurzaamheid voor iedereen betekenis krijgt. Van een glimlach op het ene gezicht, tot een praktisch inzicht voor de ander en diepgaande bewustwording voor wie zich hier werkelijk voor interesseert of bij betrokken voelt.

Versterkend effect

Wanneer bewustwording gecombineerd wordt met duurzame maatregelen, versterken ze elkaar en dat zorgt voor nog meer resultaat. Iets waar we nu mee aan de slag moeten.

Tips voor bewustwording:

•    Richt een multidisciplinaire werkgroep zodat alle gelederen zijn aangehaakt.

•    Maak een actieplan gericht op zowel medewerkers als bestuur/directie en patiënten/cliënten.

•    Focus op concrete uitkomsten en resultaten, maak het behapbaar, breng het dichtbij en wees niet abstract.

•    Breng het via familie, kennissen en omgeving ook buiten de muren van de organisatie.


Linda Schuurs

Onze Zorg is Opgewekt

Linda Schuurs_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top