BLOG

Compensatie!

Nederlanders houden van gelijkheid, ook in de zorgverzekering. Zorgverzekeraars moeten dezelfde zorgverzekering tegen dezelfde prijs aanbieden aan een gezonde 18-jarige en een ziek 80-jarige. Hiervoor krijgt de verzekeraar compensatie uit het vereveningsfonds, een goed verstopt potje van €15 miljard per jaar, dat wordt gevuld met de werkgeversbijdrage.Dit is overigens meer geld dan de begrotingen van Defensie (inclusief missies) en Justitie (gevangenissen, rechtbanken) samen.

Onbekendheid

Weinig bekend dit fonds, maar wel essentieel. Als dit fonds niet goed werkt, dan zullen verzekeraars hun best doen gezonde mensen uit het risicomodel te selecteren en een verzekering aan te bieden, en anderen niet.
De criteria, op basis waarvan een verzekeraar extra geld krijgt voor een verzekerde zijn behoorlijk ingewikkeld. Ze hangen af van de gebruikte zorg: minstens 180 standaard dagdoseringen van een ingewikkelde lijst medicijnen of het ondergaan van bepaalde operaties in een ziekenhuis zijn de twee belangrijkste criteria. Deze criteria zijn nog zeer onbekend bij het grote publiek.

Dat gaat veranderen

Onbekendheid met de criteria is op zich goed. Mensen moeten zich immers niet anders gaan gedragen door het bestaan van het vereveningssysteem.
Maar de criteria gaan het komende jaar zeer bekend worden. De opvolger van de buitengewone uitgaven, de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) is namelijk op 1 januari ingegaan. De fiscale aftrekbaarheid van zorgkosten is ingeperkt, omdat zij feitelijke aanzetten tot het kopen van een bril, maar mensen krijgen wel individueel compensatie op basis van het zorggebruik. En daarvoor worden vooral diezelfde criteria van de risicoverevening gebruikt. Die zijn namelijk beschikbaar en veel zorggebruik is gerelateerd aan veel eigen kosten. Verder is het prettig dat er aangesloten kan worden op een bestaand systeem, dat werkt.
Aan de vereveningscriteria worden nog andere zaken toegevoegd zoals bijvoorbeeld het gebruik van fysiotherapie voor chronische ziekten. Dat is natuurlijk sterk gerelateerd aan het chronisch ziek zijn.

Een voordeel is dat de risicoverevening een stuk bekender zal worden. Dat wordt tijd, want zo ontstaat er druk om dit systeem verder te verbeteren. Dit is positief, want de afgelopen jaren heb ik het vaak in mijn ééntje geprobeerd in de discussies hierover in de Tweede Kamer en steun is dus welkom.
Een nadeel zou kunnen zijn dat er een gedragsprikkel kan ontstaan om meer zorg te consumeren. Als je minstens 180 dagdoseringen medicijnen gebruikt, dan je namelijk in aanmerking voor een subsidie die kan oplopen tot €350 per jaar. Of je krijgt die subsidie door  naar de fysiotherapeut te gaan, wanneer je chronisch ziek bent.

Vinger aan de pols

Ik heb de regering in het debat daarover naar dit risico gevraagd. Staatssecretaris Bussemaker meldde dat zij geen effect verwacht. Ik hoop van harte dat zij gelijk heeft en wij zullen de vinger aan de pols houden!

Pieter Omtzigt
Tweede Kamer CDA

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top