Tech

Eindelijk integratie context en data in het VIPP-portaal

Ziekenhuisportalen zijn al bijna 15 jaar de toekomst. In 2005, toen onze patiënten in het Flevoziekenhuis als eerste in Europa rechtstreeks via ons portaal afspraken konden maken en veranderen was dat een doorbraak.

Binnen enkele maanden maakte 30 procent van onze KNO-patiënten afspraken via MijnFlevoziekenhuis (toen nog @pointment geheten). Wij als KNO-artsen zagen meteen de mogelijkheden. We stuurden met de afspraak meteen informatie en vragenlijsten. Die konden ze thuis alvast invullen en goed voorbereid op de eerste afspraak komen. Het consult begon dus al thuis. Tot de zwarte dag dat we (in onze ogen onterecht) de BigBrother award voor privacy kregen en we door de negatieve publiciteit DigiD voor het portaal moesten zetten. Het gebruik kelderde meteen want een afspraak via de telefoon maken was dan stuk makkelijker. En naast de vragenlijsten zat er nog weinig andere functionaliteit in het portaal.

Het mooie begin is goed te verklaren. Ons portaal was namelijk opgezet uit een concrete behoefte van patiënt en ziekenhuis. Patiënten moesten lang wachten aan de telefoon voor een afspraak maken en wijzigen. Omdat wij als ziekenhuis patient gerichtheid als speerpunt hadden wilden we de telefonische wachttijd graag verkorten. En voor zowel patiënt als dokter is voorbereid zijn voor het bezoek fijn. Het portaal is destijds dus ontstaan vanuit concrete behoeften uit de praktijk.

De concrete behoefte

Heden ten dage zijn ziekenhuisportalen functioneel veel uitgebreider. Er staan brieven en uitslagen in en je kan soms zelfs de röntgenfoto zien. Maar ondanks de grote inspanningen worden portalen nog steeds door een forse minderheid gebruikt. De reden wordt vaak gelegd bij onvoldoende promotie en inloggen (alhoewel DigiD nu wel geaccepteerd is). Want in een portaal staan je persoonlijke data. En patiënten willen toch hun data zien? Dat noem ik een "vrede op aarde" vraag: een vraag waarop altijd positief geantwoord wordt. Maar als je vanuit de werkvloer kijkt ligt dat veel genuanceerder.

In de spreekkamer heb je het nauwelijks over data en vragen patiënten niet naar data. En per jaar kan ik mijn patiënten die zijn dossier opvraagt op twee handen tellen. Hetgene wat patiënten in de praktijk aangeven als behoefte is relevante informatie. Wat is er aan de hand en wat er gaat gebeuren? En wat zijn mijn keuzes? We hebben we het dus heel even over data en de rest van het consult gaat over context en wat het voor patiënt betekent. Data zonder context heeft maar beperkte waarde. Een dataportaal zonder context dus ook. Dus de concrete behoefte blijft. Want in het consult wordt wel veel verteld, maar beperkt onthouden. Daarom gaan patiënten ook massaal naar Dr. Google.

De cirkel is rond

In het Flevoziekenhuis zijn we weer naar de basis gegaan. De behoefte van patiënten. We hebben de laatste drie jaar fors ingezet om de vraag om relevante informatie van patiënten te vervullen met herhaalbare, deelbare, (digitale) informatie. Uitsluitend openbare informatie, maar op maat gegeven. Bijvoorbeeld informatie omtrent de ziekte en behandelingen, onderzoeken, vragenlijsten, uitlegvideo’s of met oefeningen, keuzehulpen en natuurlijk de bestaande folders en website. De dokter of assistente kiest per patiënt die informatie uit die op dat moment relevant is. Via een papieren folder of nog liever digitaal via Inforium in de mailbox van patiënt. Inforium is namelijk gekoppeld aan betrouwbare geaccrediteerde gezondheidsinformatie zodat de dokter exponentieel meer informatie om uit te kiezen heeft dan de standaard folders. En het is gebruiksvriendelijk en privacy-proof. Het effect is indrukwekkend. De totale informatievoorziening steeg tussen 2016-2018 met 70 procent, maar digitaal zelfs 330 procent met een patiëntacceptatie van boven de 90 procent. Concreet werd al in 2018 door zorgverleners in het Flevoziekenhuis 73.465 keer een Inforium uitgekozen voor patiënten. Met prachtige resultaten op tevredenheid, efficiency, therapietrouw en papierverbruik. En vooral een enorme verbreding en diversiteit van informatie.

En vanaf deze maand is de cirkel rond. MijnFlevoziekenhuis en Inforium zijn geïntegreerd. Context en data worden nu gezamenlijk in het VIPP-portaal aan patiënt getoond. Dat betekent voor patiënt dat de uitslag er staat, maar ook informatie daarover; wat het betekent en wat te doen. In het portaal zitten ook alle tienduizenden andere Inforiums die ze van het Flevoziekenhuis ontvangen hebben van alle afdelingen. Daarmee past het portaal bij de behoefte die ze in de spreekkamer en thuis hebben. Concrete informatie wat er aan de hand is en de uitslagen die erbij horen. Daarmee hopen wij dat MijnFlevoziekenhuis dermate veel inhoud heeft dat het intensief door patiënten gebruikt gaat worden. En Inforium had al een PGO koppeling, dus wanneer MedMij de data in de PGO’s gaat brengen staat daar dezelfde data met context.

Hoe verder?

En wij dokters? Wij hebben nu ook een nieuwe mogelijkheid gekregen. Als mensen het portaal daadwerkelijk gaan gebruiken, kunnen we het zorgproces stroomlijnen en de communicatie verbeteren. Met beter geïnformeerde patiënten krijgen we een meer tevreden en meer therapietrouwe patiënt. Om deze toekomst te bereiken moeten we wel veranderen. Communicatie met de patiënt is niet langer alleen het consult of een telefoontje. Het is een zorgproces met verschillende stappen, deels online. Maar in plaats van dat het VIPP-portaal door dokters vaak als bedreiging gezien wordt, kan het nu een tool worden om de patiëntenzorg te verbeteren.

Een zorgverbeterend portaal met patiëntgecentreerde data en context: Het duurde even, maar dan heb je ook wat.

Markus Oei

Markus Oei_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan van der Beek

21 oktober 2019

Beste Markus, Ik weet dat je tegen een kritische kanttekening kan. Je bent erg tevreden over jullie eigen Flevo prestaties lees ik. Jij hebt daar zeker aan bijgedragen en een beetje borstklopperij is je gegund. Je opent met "Ziekenhuisportalen zijn al bijna 15 jaar de toekomst" Dat was zo, maar nu niet meer. Immers, bijna alle cliënten/patiënten met meerdere zorgverleners te maken. Een PGO zorgt dat je van al die dossiers een totaal overzicht kan maken voor jezelf in plaats van een portaal van elke zorgverlener waar je mee te maken hebt en geen enkele regie. Portalen zijn een voortzetting van de vermaledijde verkokering in ons zorgstelsel. Kortom, niet meer van deze tijd en zeker niet patient georiënteerd. Inforium is een prachtig initiatief waar jij hard aan werkt. Hulde daarvoor. Jouw lofzang op de portalen is echter een achterhaalde klank in jouw prachtige "Inforiumkoor"

Markus Oei

21 oktober 2019

Beste Jan,

Dit vind ik helemaal niet kritisch. Want ik ben het helemaal met je eens. Er is maar 1 constante in een ziekteproces en dat is de patiënt. En die gaat door alle zorglagen heen. Dus een PGO is absoluut de toekomst. Maar de realiteit is dat we nog in de portalentijd zitten. En er zijn nog veel meer digitale mogelijkheden. Maar allen hebben ze gemeen dat ze context nodig hebben.
De boodschap in deze blog is dat context nodig is om data zinvol te maken met als voorbeeld het VIPP patientenportaal. Dat geldt exact hetzelfde voor PGO's. Het echte nieuws is dat we de context infrastructuur af hebben. We hebben de context database erg open gebouwd met nu al meer dan 10.000 items om te delen. De koppeling met PGO is ook al live, evenals de koppeling met EPD's. Koppelingen zijn eitjes, want de context database is gemaakt om te kunnen delen en gebruikt zo veel mogelijk open standaarden. In de komende weken zal je via andere plaatsen merken dat dit blog slechts een klein deel van de context infrastructuur behelst. Helaas kunnen er bij Skipr geen plaatjes, maar ik zal er eentje voor je op LinkedIn uploaden. Denk dat je daar wel blij van wordt. Context en data bij elke applicatie die je wenst.

Hartelijke groeten,
Markus

Hans ter Brake

21 oktober 2019

Hulde Markus voor je inzet, resultaten en doorzettingsvermogen. Ik vind het mooi om bij het begin van @pointment betrokken te zijn geweest en nu met Quli ook weer als eerste gekoppeld met Inforium. Dat is ook weer te zien op: https://www.quli.nl/quli-experience/

Markus Oei

22 oktober 2019

Voor de liefhebbers: Het overkoepelende plaatje. https://nl.inforium.nl/met-inforium-in-patientenportalen-en-pgos-medische-data-nu-met-context/

Top