BLOG

Gedrag moet op kennisagenda van de zorg komen

De gezondheidszorg is nog steeds gestructureerd vanuit het principe dat ziekte binnen in de patiënt zit en daar dus kan worden genezen. Tegenover dat principe staat een steeds meer solide bewijs dat de belangrijkste oorzaak van ziekte in onze westerse maatschappij, maar ook steeds meer daar buiten, een ongezonde leefstijl is. Roken, consumptie van verzadigde vetten, te weinig groente en fruit eten en fysieke inactiviteit zijn goed voor ruim 25.000 voortijdig gestorven mensen per jaar.

Halfhartig beleid

De erkenning dat leefstijl factoren van groot belang zijn komt op gang en leidt tot toegenomen aandacht voor preventie. Toch zien we, in overeenstemming met het idee dat ziekte in de patiënt zit, dat de overheid leefstijl vooral ziet als individuele keuze. En de preventie boodschappen zijn daar op afgestemd. We zien ook dat die erkenning halfhartig is. Bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek. De budgetten die beschikbaar zijn voor onderzoek naar de gedragskant van gezondheid zijn een fractie van de budgetten voor somatisch en genetisch onderzoek. Toch weten we nog niet eens hoe we met onze preventie boodschap effectief mensen met een laag inkomen en lage opleiding bereiken. En dat zijn de mensen waar ongezondheid zich concentreert, een ongezondheid die samenhangt met een ongezonde manier van leven.

Kennisagenda

Daarom denk ik dat het goed is om de kennisagenda op het gebied van gezondheid en ziekte de komende vijf tot tien jaar  veel sterker te richten op vraagstukken rond gedrag en gezondheid.

In de vorige eeuw is met succes de eerste slag geleverd tegen ziekte door een effectieve infectiebestrijding, verbeterde voeding en hygiëne. In deze eeuw kunnen we ons klaarmaken voor de tweede slag, gericht op het aanmoedigen van gezond gedrag.


Jan Walburg
Voorzitter raad van bestuur Trimbos Instituut

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van nederveen

12 mei 2010

Aanmoediging van gezondgedrag van individuen kan worden aangevuld met stimuleren van gezondbestuur van professionals. Dan krijgen we meer rendement van alle inspanningen. En dus betere waar voor hetzelfde geld.

Top