BLOG

Afkijken en namaken als transformatie in de zorg

Wim Schellekens, hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg, doet in zijn blog ‘Bestuurders en professionals aan zet!? Of de minister?’ de oproep aan de minister om te investeren in aanjaag- en ondersteuningsprogramma’s. Doel hiervan is bewezen goede praktijken breed te verspreiden en in te voeren. We krijgen immers te maken met enorme bezuinigingen of we dat nu willen of niet. De sector kan beter het heft in eigen hand nemen dan dat de minister de kaasschaaf of de botte bijl gaat hanteren. Dat levert betere kwaliteit tegen minder kosten op, zo betoogt Schellekens terecht.

Transformatie van zorg

In de langdurende zorg zijn we sinds oktober gestart met zo’n aanjaag- en ondersteuningsprogramma: ‘In voor zorg!’. Het programma helpt organisaties in deze sector toekomstbestendig en uiteindelijk meer klant- en vraaggericht te maken. Dit gebeurt door elders bewezen goede praktijken in te voeren. De ambitie is niet zozeer om verbeteringen, maar vooral om transformaties voor elkaar te krijgen.

Meer dan zeventig organisaties hebben al een begin gemaakt met dit programma en enkele tientallen staan in de startblokken. Veel van de deelnemende organisaties willen meer regie bij de medewerkers leggen en hun bedrijfsprocessen herontwerpen. Dat zijn doorgaans omvattende en ingewikkelde processen, waar in de meeste gevallen wezenlijke transformaties voor nodig zijn.

Afkijken en namaken

Nu hebben we in Nederland veel ervaring met innovaties en transformaties: het is allemaal al eens vertoond, maar weinigen nemen de nieuwe concepten en modellen over. Als sector leren we te weinig van bekende goede praktijken; we kijken onvoldoende af en maken te weinig na. Dat is in het bedrijfsleven wel anders!

Kennisdeling

We moeten in de zorg dus leren van elkaar te leren: veel meer en veel intelligenter bestaande kennis en ervaring met elkaar delen. Voorwaarde is dat we van het krampachtige idee af moeten dat we vanwege concurrentie en marktwerking onze ‘bedrijfsgeheimen’ moeten koesteren. We moeten kiezen voor kennis delen en samen leren. Dat is in feite pre-concurrentioneel: je ontwikkelt in het publieke domein standaarden en goede praktijken en gaat vervolgens in marktverhoudingen concurreren door ze zo goed mogelijk in te voeren. Wie een voorsprong had, verliest die meestal niet door kennis te delen. Het heft in eigen hand nemen, zoals Schellekens bepleit, vraagt dus openheid, geen krampachtigheid: de eerste transformatie in de zorg hebben we dan al gerealiseerd!


Henk Nies
voorzitter raad van bestuur Vilans

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top