BLOG

Ruimte voor zelfsturing compenseert schraal budget

Zorgprofessionals geven dikke onvoldoendes aan de politiek en de zorgverzekeraars. Dit blijkt uit een onderzoek van Menzis onder 4000 werknemers in de zorg. De helft van de werknemers in de zorg overweegt wel eens een baan buiten de zorg te zoeken. Schrale budgetten, hoge werkdruk en de vele administratieve verplichtingen zijn hiervan de onderliggende redenen.

Arbeidsmarktprobleem

In een groeimarkt als de zorg is het potentiële vertrek van werknemers een slechte zaak. Niet alleen dreig je ervaring en voldoende aantallen mensen kwijt te raken, maar de negatieve stemming onder de huidige beroepsbeoefenaren werkt ook door in de beroepskeuze van jongeren. Is de oprichting van een Stichting voor de Zorg, zoals Menzis heeft gedaan, een wezenlijke bijdrage bij de oplossing van dit arbeidsmarktprobleem?

Plezier en productieverhoging

Alle werknemers willen graag leuk en nuttig werk doen met een zekere vrijheid om dat te organiseren. Die vrijheid kan op het niveau van het individu zijn of als groep. En als de betaling dan nog aansluit bij de wensen, dan zal er ook voldoende aanbod zijn. Is het daarom niet zaak om primair op persoons- en groepsniveau organisaties in te richten? Liet Almekinders in zijn onderzoek niet jaren terug (2006) al zien dat plezier in het werk en productieverhoging dan hand in hand gaan? En er zijn toch ook Amerikaanse ziekenhuizen bekend die in tegenstelling tot hun concurrenten in de markt een wachtlijst hebben aan toekomstig personeel, omdat zij hun personeel stimuleren om kwaliteit te leveren en zelf mede de organisatie van het werk te bepalen. Daarmee heeft de zorgverlener ook zelf invloed op de werkdruk.

Ruimte voor zelfsturing

Schrale budgetten zullen de komende jaren niet florissanter worden en administratieve verplichtingen horen bij ieder beroep; procedures en protocollen zijn eng verbonden met de kwaliteit die wordt gewenst in ons zorgsysteem. Daar de verandering zoeken heeft weinig zin. Laat bestuurders de zorgprofessionals meer ruimte voor zelfsturing geven en zowel de productie als het plezier in het werken zal toenemen. Met als belangrijke extra winstpunten zowel een positieve stemming over de zorg bij de jongeren die nog een beroep moeten kiezen en een grotere tevredenheid bij de cliënt/patiënt, zoals Kees van Wijk aantoonde in zijn onderzoek in 2007.


Jan Aghina

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van der Mei

23 mei 2010

Dat de kern van de problematiek te maken heeft met de relatie tussen de medewerkers en de organisaties is evident, maar in mijn boek laat ik zien dat een complex van veranderingen tegelijkertijd nodig is om de betrokkenheid van de medewerkers te herstellen. Op een enkel front het roer om gooien werkt niet.Zie 'Fatale en vitale spiralen in de zorg. Zestien zorgeigen oplossingen.' door Jaap van der Mei.

Top