BLOG

Na emancipatie tijd voor win-win in de zorg

De enorme tegenstelling en beleving van de zorg door mensen die er in werken en mensen die zorg ontvangen bevreemd mij soms. Wie moet ik vertegenwoordigen? De om en nabij één miljoen mensen die hun brood verdienen in de zorg of met aan zorg gerelateerde beroepen, of álle inwoners van ons land die in meer of mindere mate zorg gebruiken? Ik kies, het zal u niet verbazen, toch vooral voor het laatste. Hoewel ik mij goed realiseer dat de band tussen zorgverlener en ontvanger zeer hecht is. Ik zou dat trouwens ook niet anders willen. Ik wil van hen beiden weten hoe zij de zorg beleven en wat er verbeterd kan worden. Hun boodschap is helaas niet altijd even eenduidig.

Zorgmanifestatie

Afgelopen week was er een zorgmanifestatie op het Plein. Werknemers in de zorg eisten daar (weer) een parlementaire enquête naar de gevolgen van marktwerking in de zorg en ook vroegen zij om méér tijd voor aandacht en betrokkenheid in de zorg.  De petitie die zij aan De Kamer aanboden liegt er niet om ‘De zorg in Nederland is érnstig ziek…we komen de noodklok luiden voor het feit dat we boven de afgrond hangen…’ staat er ondermeer in te lezen.

Toekomst Zorg Thuis

Een klein stukje verderop, in een zaaltje in het chique hotel Des Indes presenteerden de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM) hun project Toekomst Zorg Thuis 2020. De insteek en toon van deze bijeenkomst was van een heel ander niveau en toon. Het project van de NPCF en Stoom kijkt vooruit,  naar nieuwe trends en naar nieuwe kansen. In hun geschrift formuleren zij het uitgangspunt voor de zorg in 2020: ‘Wat kunnen mensen zelf, wat kunnen familieleden of mensen in de buurt doen, welke ondersteuning of service kan iemand zelf inkopen. Er zijn nog steeds collectieve regelingen voor langdurige zorg. Mensen kunnen hierdoor ondanks beperkingen thuis blijven wonen. Thuisverpleegkundigen spelen een rol bij de integrale zorg voor chronische patiënten. Het accent bij hun werk ligt op begeleiden en het opvangen van crisissituaties…’ 

Inhoud centraal

De zorgmanifestatie op het Plein richtte zich op het afschaffen van markwerking. Terwijl die niets meer is dan een bekostigingsmodel van publieke diensten. Met evidente voordelen en nadelen. Wat de NPCF en Stoom doen is zich richten op de inhoud van de zorg. Die kan in verschillende systemen geregeld worden, als de inhoud maar centraal staat.

Patiënt versus zorgverlener

Wanneer je beide documenten leest die woensdag werden gepresenteerd, wordt snel duidelijk waar de schoen wringt: om het ideaal van de patiënten te bereiken zijn er grote veranderingen noodzakelijk in de uitvoering van het werk. De verpleegkundige als coach in plaats van uitvoerende, daarnaast doet ze de opvang bij crisissituaties. Dat betekent dat het werk in zekere zin zwaarder wordt. Immers, eenvoudige handelingen worden meer en meer door cliënten zelf gedaan. Participatie aan de samenleving is vooral de verantwoordelijkheid van mensen zelf, daarin soms ondersteund door gemeentelijke organisaties. Voor de beroepskracht blijven de technische handelingen over en de grote – medische- problemen. Dit zal dan ongetwijfeld weer geduid worden als ‘hangen boven de afgrond’.

Emancipatieslag

Veranderingen in de langdurige zorg zijn niet alleen nodig, maar blijkens het project van de NPCF ook zeker door cliënten en patiënten gewenst. Het komt er nu op aan dat zorgverleners en zorggebruikers samen een weg gaan vinden om aan die betere toekomst te werken. De cliënten en patiënten in de zorg hebben zich de afgelopen jaren, net als de mensen in verzorgende beroepen, geëmancipeerd. Nu wordt het tijd dat beiden op volwassen wijze met elkaar in gesprek gaan. Toekomstbeelden en verwachtingen van werknemers en gebruikers moeten met elkaar in evenwicht zijn om de veranderingen die door de samenleving en de politiek aan de zorg worden opgelegd tot een voor iedereen goed resultaat te brengen.


Anouchka van Miltenburg
Tweede Kamerlid voor de VVD

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top