BLOG

In Memoriam George Witte

Op 29 april had ik een afspraak met George Witte. Gewoon, om bij te praten, over Rivierduinen en GGZ Nederland. Ik fietste er heen; zijn kantoor in het prachtige kasteeltje Endegeest ligt in de buurt van mijn woonplaats en het was een zonovergoten dag. Aanbellen hoefde niet, hij had me zien komen en stond me al op te wachten in de hal.

Gesprekken met George waren altijd een avontuur. Hij beschikte over zo overweldigend veel kennis van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland én de rest van de wereld, dat het je soms deed duizelen. Alleen de blik richten op Nederland vond hij dan ook veel te beperkt. Wij in de ggz moesten willen blijven leren van wat collega’s in Australië, Nieuw Zeeland of Groot Britannië beter doen, vond hij, uiteraard onder vermijding van daar gemaakte vergissingen. Het werkte aanstekelijk en inspirerend. Een gesprek met George verliet je altijd vol met nieuwe inzichten en ideeën.

George is jaren vice voorzitter geweest van GGZ Nederland, in een tijd dat er nog volop gebouwd werd aan de inrichting van onze vereniging. Als psychiater, voorzitter van de raad van bestuur en geneesheer-directeur van Rivierduinen, werd hij lid van het bestuur van GGZ Nederland in juli 1997 en bleef dat tot juli 2006, al die tijd als vice voorzitter. Van januari 2008 tot zijn overlijden was hij lid van de commissie Financiering en Bekostiging. Hij vond, zo zei hij nog tijdens ons laatste gesprek, dat “inhoudsmensen ook naar geldzaken moesten kijken, en geldmensen naar inhoud”, binnen GGZ Nederland. Dat kwam de rijkdom van de vereniging ten goede.

Toen ik twee jaar geleden voorzitter mocht worden, lagen de dagen van George’s bestuurslidmaatschap al weer enige tijd achter ons. Maar de warmte en het respect waarmee er over hem gesproken wordt onder de staf en de leden van GGZ Nederland, maken duidelijk dat hij nog jaren een actieve bijdrage aan de toekomst van onze organisatie had kunnen leveren. Was het niet in de formele bestuursstructuur, dan zeker wel als vraagbaak, inspirator en als vriend. Die jaren zouden er zeker geweest zijn, omdat hij besloten had ‘lekker te blijven doorwerken’ tot zijn 65e.

George’s grote waarde voor de sector lag in zijn enorme betrokkenheid bij en kennis van de zorg voor de meest kwetsbare patiënten van de ggz; mensen die chronisch, soms hun leven lang, worstelen met een psychische stoornis. Onze campagne 1opde4.nl vond hij eigenlijk maar niks. Dat getal was veel te groot; door de geestelijke gezondheidszorg zo ruim te definiëren zou aandacht, geld en zorg maar verdunnen, zo vreesde hij. En dat zou ten koste kunnen gaan van de mensen die onze sector het hardst nodig hebben en die, naar zijn vaste overtuiging, altijd voorrang verdienen. Loyaal als hij was, bromde hij zijn opmerkingen over de campagne overigens wel tegen ons, maar niet tegen anderen.

Tijdens ons gesprek van 29 april liet hij me een rapport van de Britse overheid zien over de ggz, vol met nuttige cijfers en scherpe analyses. Ik wilde het graag hebben, en hij beloofde me een kopie na te sturen. Daarna begroetten we elkaar met: “Tot volgende maand, op de ledenvergadering”; de zo achteloze vanzelfsprekendheid van het dagelijks leven.

Het Britse stuk zat in de post twee dagen nadat hij achter het stuur van zijn auto onwel was geworden. Op Hemelvaartsdag overleed hij, 61 jaar jong. Het is niet te vatten dat iemand met de vitaliteit en de werklust van George zomaar niet meer onder ons is. Zijn plotselinge dood is een enorme klap en een groot verlies voor zijn vrouw, zijn (schoon-) kinderen en vrienden. Daarvan had hij er vele in de gehele geestelijke gezondheidszorg, waar hij een groot deel van zijn leven aan gewijd heeft en waar hij zoveel passie voor voelde. We zullen hem verschrikkelijk missen.

Marleen Barth
Voorzitter GGZ Nederland

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Buijing

19 mei 2010

Ook ik ben geschokt door het plotse overlijden van George. Een groot verlies. Als wethouder in Leiden met gezondheidszorg in portefeuille heb ik vaak met George te maken gehad en ik herken hem helemaal in de reactie en omschrijving van Marleen Barth. Mijn condoleances voor familie en naasten. ik wens hen veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.Hans Buijing

BeatriceTalley23

28 september 2012

Some time ago, I needed to buy a car for my business but I did not have enough money and could not purchase something. Thank heaven my fellow suggested to take the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> from reliable creditors. Thence, I did so and was satisfied with my consolidation loan.

Top