BLOG

Leven met diabetes vraag permanente campagne

Diabetesvereniging Nederland (DVN) volgt de politieke ontwikkelingen, relevant zijn voor mensen met diabetes, op de voet. Als belangenbehartiger van 750.000 mensen met diabetes in Nederland hebben wij de diverse verkiezingsprogramma’s aandachtig gelezen. Diabetes is dichterbij dan u denkt: er zijn bijna een miljoen mensen met deze aandoening -van wie een kwart het nog niet weet!- en door diverse factoren groeit deze groep jaarlijks met zo’n 70.000. De negen brieven gingen naar de lijsttrekkers van VVD, CDA, PvdA, PvdD, PVV, GroenLinks, SP, ChristenUnie en D66.

Voorbeelden steunverzoeken

Met de volgende voorbeelden, gebaseerd op ontvangen steunverzoeken, laten wij u zien hoe belangrijk solidariteit is voor de toekomst van Nederland.

School wil geen zorgverlener zijn

Bas van acht jaar heeft diabetes type 1. Na een aantal jaren van fulltime zorg door zijn ouders (zijn moeder zegde haar baan op voor deze zorgtaak) wil Bas zelf steeds meer doen. Dat kan, want Bas begrijpt heel goed wanneer hij moet meten, spuiten of eten. Probleem is dat de school van Bas geen zorg wil verlenen. Bas moet maar naar een speciale school.

Koopwoning

Bianca is 29, heeft ook type 1. Samen met haar vriend wil ze een leuke eengezinswoning kopen. Ze hebben het huis van hun dromen gevonden en hun bod wordt geaccepteerd! Bij de hypotheekaanvraag blijkt de diabetes van Bianca een obstakel; haar levensverzekeringspremie stijgt met 300 procent.

Zwangerschap

De 34-jarige Anja (diabetes type 1) wil graag moeder worden. Bij de zwangerschap is goede controle over de bloedglucosewaarden nodig –vooral voor de gezondheid van het kind. Dit kan Anja doen met het innovatieve Continue Glucosemonitoring systeem (CGM), maar dit wordt niet vergoed. Zelf betalen is te kostbaar. Anja gebruikt dus maar twaalf keer per dag haar testmateriaal en bezoekt haar zorgverleners elke week.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gerard, 43, diabetes type 2, is onder behandeling bij een zorggroep. Dit scheelt hem tijd, hij zou nog liever zijn bloedglucosewaarden direct invoeren in zijn online zorgdossier. Gerard heeft de afgelopen tien jaar bij een grote bank gewerkt en wil een eigen financieel consultancybedrijf beginnen. Hij loopt echter aan tegen grote problemen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Richtlijnen Zorgstandaard Diabetes

Simon en zijn vrouw Heleen willen hun huis verbouwen. Simon heeft vorig jaar diabetes type 2 gekregen. De levensverzekering moet ook vernieuwd worden; de adviseur vertelt dat de premie hiervan flink zal stijgen. Simon en Heleen zien hun spaargeld nu hieraan opgaan. En dat terwijl Simon precies leeft volgens de richtlijnen van de Zorgstandaard Diabetes. Zijn levensverwachting is dan ook niet gewijzigd door de diabetes.

Amputatie

Vorig jaar kreeg Kees een wondje aan zijn voet. Toen hij ermee naar de huisarts ging, was het eigenlijk al te laat: zijn voet werd niet beter. Er wordt direct besloten tot amputatie. Kees knapt op, maar zal nooit meer goed kunnen lopen. Kees’ zorgverlener had nooit naar zijn voeten gekeken, zoals volgens de Zorgstandaard Diabetes wel zou moeten.
(De uitgebreidere verhalen van deze personen vindt u terug via www.dvn.nl)

Centrale vraag aan de politiek

De centrale vraag die wij telkens stelden was: hoe zorgt u met uw verkiezingsprogram, goed voor deze mensen?

  • Het onderwijs dient kinderen met een chronische aandoening de mogelijkheid te bieden om volledig te participeren.
  • Schade- en levensverzekeringen moeten niet meer worden gebaseerd op verouderde informatie over levensverwachting. Gevolg: betere toegang tot de verzekeringsmarkt voor huizenbezitters, ZZP’ers en andere ondernemers.
  • De zorg moet slimmer worden georganiseerd (in een keten) zodat de kwaliteit van leven erop vooruit gaat.
  • Daarbij dienen nieuwe technologieën sneller beschikbaar te komen voor mensen met een chronische aandoening; met een preventieve maatregel vooraf wordt grote schade achteraf beperkt. Wij strijden tegelijkertijd naar prijsverlagingen bij de leveranciers en fabrikanten van diabeteshulpmiddelen.
  • De eigen bijdrage voor de zorg (zoals de 5 euro voor elk huisartsbezoek) betekent een financiële aderlating voor chronisch zieken, dat mag geen consequentie zijn van nieuw beleid.
  • Het hervormen van de woningmarkt mag niet betekenen dat mensen met diabetes geconfronteerd worden met een gigantische kostenpost voor een aandoening waar ze niet om gevraagd hebben.
  • Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt dient ook te gelden voor mensen die door hun chronische aandoening geen baan kunnen krijgen, bijvoorbeeld door onredelijke keuringseisen, niet gebaseerd op de huidige medische stand.

DVN geeft inhoud aan ‘permanente campagne’

Politieke partijen zijn druk campagne aan het voeren. Dat doet DVN al 65 jaar, permanent, voor iedereen met diabetes. Wij hopen dat de politiek na 9 juni deze campagne meeneemt in het regeerakkoord. Wij hebben voor 25 mei as. een reactie gevraagd en publiceren de voortgang hierin via onze site.

Maarten Ploeg
Directeur Diabetesvereniging Nederland (DVN)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top