BLOG

Klink vertroebelt discussie over subsidiebeleid

Mevrouw Leijten van de SP leest Skipr. Mensen die al lang bij de SP zitten, weten dat een regime dat niet zijn eigen tegenkracht, zijn eigen correctiemechanisme organiseert, uiteindelijk instort. De PvdD en de PVV bijvoorbeeld zijn nog niet zover. Mevrouw Leijten acht het verstandig dat de cliëntenorganisaties die van VWS subsidie ontvangen niet daarmee verplicht worden VWS naar de mond te praten. Ze stelde er vragen over aan de minister omdat ze in Skipr las dat dat misschien wel het geval is.

Onafhankelijkheid

Toen ik twintig jaar geleden sprak met de Old Chinese Disabled Persons Federation (de gehandicaptenraad van China) kreeg ik niet aan hen uitgelegd dat de Nederlandse Gehandicaptenraad wel geld kreeg van de overheid, maar zich desondanks vrij voelde in zijn boodschap. Dat lag in China wel anders. Overigens had ik in gesprekken met de Duitse gehandicaptenorganisatie hetzelfde probleem. Zij wilden geen overheidssubsidie, omdat zij vreesden dan niet meer de overheid te kunnen bekritiseren. Dat zeg je makkelijker als je je dat  kunt permitteren, omdat je veel vermogen en andere inkomsten hebt. ONCE, een organisatie van blinden in Spanje en indertijd sponsor van een wielerploeg, organiseert zijn inkomsten met loterijen en regelt tegelijkertijd werkgelegenheid daarbij voor de achterban. Geeft ook onafhankelijkheid.

De situatie in Nederland is zo dat een sterke cliëntenbeweging van ouderen en mensen met een handicap niet zonder overheidssteun kan.

Subsidiebeleid

Een paar jaar geleden begon de toenmalige minister tegen vluchtelingenwerk Nederland te zeggen dat ze allen nog maar Rijkssubsidie zouden krijgen als ze het beleid van de minister ondersteunen. Dat was een minster van de VVD, een “liberale” partij. Was het de CPN of de SP geweest dan klopte het met hoe communisten of Maoïsten denken dat je de wereld moet verbeteren. Van een liberale minister verrast het toch.

Het denken van Rita Verdonk is trendsettend geweest. In Haagse en ambtelijke kringen denkt men dat je gekke Henkie bent als je subsidie geeft ter versterking van je eigen tegenkracht. Al die mooie managementboekjes waarin staat dat de boel stuk loopt als je alleen maar Ja-knikkers om je heen organiseert, blijken te hebben gezaaid in rotsige Haagse bodem.

Vertroebelen discussie

In zijn antwoord aan de Tweede Kamer waarin minster Klink reageert op de vragen van mevrouw Leijten probeert hij de discussie te vertroebelen. Nee, het ministerie stuurt niet, maar als het onderwerp te ver buiten de scoop van VWS ligt dan betalen we toch maar niet. De CDA minister zoekt de gulden midden weg en laat de kerk in het midden. Maar zo werkt het niet.


We werken alleen aan een goed en duurzaam Nederland waarin het voor ouderen (en mensen met een handicap) goed is om in te wonen wanneer de ouderenorganisaties krachtig en ongebonden daaraan kunnen bijdragen. Subsidiebeleid voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties is er voor dat doel.


Wim van Minnen
Directeur CSO

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top