BLOG

Pensioensparen een alternatief voor de AWBZ

Met de discussie over de houdbaarheid van de AWBZ in het achterhoofd wordt pensioensparen wel als een alternatief geopperd. AWBZ is je leven lang premie betalen en dat benutten op hogere leeftijd. Pensioensparen doet precies hetzelfde, dus wat is het verschil?

Collectief sparen

Beide zijn collectieve spaarsystemen met een inkomensafhankelijke premie. Maar er zijn ook essentiële verschillen. De pensioenuitkering is inkomensafhankelijk, waardoor het alleen substantieel iets oplevert voor de hogere inkomens. Een klein pensioen kan nauwelijks iets betekenen in de ouderenzorg. Het mooie van de AWBZ is de solidariteit: alleen een uitkering als het echt nodig is, maar dan ook voor de volledige indicatie. Verpleeghuiszorg kost ruwweg 80.000 euro per jaar en is voor bijna niemand (ook niet de hogere inkomens) uit het pensioen te financieren.

Bekostigen verpleeghuiszorg

Singapore kent geen AWBZ maar wel pensioensparen, dat overigens ook een soort levensloopregeling is en voor andere doelen gebruikt kan worden (vroeger stoppen, onderwijs en zorg). Dat gebeurt dan ook en de ervaring daar leert dat pensioensparen absoluut onvoldoende is om de verpleeghuiszorg te bekostigen. Onlangs kwam een ministeriële delegatie naar Nederland om te kijken of de AWBZ een alternatief is voor pensioensparen.

Scheiden wonen en zorg

Pensioensparen kan wel een rol spelen bij het scheiden van wonen en zorg. Corona ontwikkelt extramurale woonzorgarrangementen, waarbij het wonen voor eigen rekening komt. Dat kan uit het pensioen gefinancierd worden. Voor lagere inkomens zijn er mooie alternatieven bij woningcorporaties. Weinig mensen hebben moeite met differentiatie in het wonen. Wèl met het ondergraven van de solidariteit in de ouderenzorg.


Guus Bannenberg
Bestuurder Swinhove Groep en voorzitter Corona

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top