BLOG

Visie op jeugdzorg: uitdagingen voor gemeenten

De parlementaire werkgroep voor het beleid in de jeugdzorg heeft een scherp advies uitgebracht. Eén aanpak via gemeenten, met één financieringsstroom, zonder externe indicatiestelling. Korter kan ik het niet samenvatten.

Kamerbrede visie

De kracht van dit advies ligt in deze eenduidigheid én vooral in het feit dat het een kamerbrede opvatting is. De nieuw samengestelde kamer na de verkiezingen van 9 juni zal daar niet wezenlijk anders over denken. En welke coalitie er ook komt, met dit standpunt heeft elke coalitie de oppositie mee.

Speciale aandacht

Het kamerrapport gaat ook verder dan Rouvoet die enige weken eerder met zijn visie kwam. Hij maakte in de financiering en aanpak een grote uitzondering voor de jeugd-GGZ en voorzag een flink aantal apart te maken afspraken rond de jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG-jeugd). Daar ligt nu net de pijn. GGZ- en LVG-aanpak voor deze jongeren is een specialisme, anders dan de noodzakelijke algemene jeugdzorg.
In een eerste reactie heb ik ervan afgezien zelf te bedenken wat de kritiek kan zijn op gemeenten die dit moeten gaan doen (kennis, vaardigheid, schaalgrootte etc.). Wat mij betreft worden de gemeenten en hun VNG uitgedaagd zelf aan te geven op welke wijze ze er vorm aan willen geven. Dat is wat creatiever dan de loopgraven inschieten.

Samenwerking

Er is ook een breder belang dan te blijven steken in de verschillen. De noodzaak tot preventie en vroeghulp, gegeven de explosieve groei in jeugd-GGZ en –LVG op latere leeftijd, maakt duidelijk dat samenwerking en een integrale aanpak zo vroeg mogelijk noodzakelijk is.
Met onze specialistische zorg staan we niet op een eiland, maar willen we de samenwerking aangaan. De uitgangspunten van de parlementaire werkgroep zijn daartoe een goede basis. Zeker als deze aanpak onderdeel wordt van het nieuwe regeerakkoord. Een niet te negeren feit!

Hans Bruning
Directeur VGN

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top