BLOG

Afremmen stijging zorgkosten vergt politieke moed

De NPCF en de CG-Raad spreken hun zorgen uit over de veranderingen in de AWBZ. Zij maken zich vooral zorgen over het verlies van het recht op zorg. Maar dat is nog maar een deel van de bedreigingen die op de gehandicapten en chronisch zieke ouderen afkomen. Vooral de VVD tast de solidariteit tussen zieke en gezonde Nederlanders aan.

Weglek uit AWBZ

De VVD schrapt volgens het CPB de totale functie begeleiding uit de AWBZ. Gehandicapten en chronisch zieke ouderen verliezen hun begeleiding en daarmee ook hun dagbesteding. Er wordt financieel wel rekening gehouden met een weglek naar andere regelingen, maar dat geeft de gehandicapten en ouderen geen enkele garantie op het behoudt van de noodzakelijke voorziening. Deze rigoureuze maatregel leidt er toe dat zij voortaan de gehele dag op hun kamer zitten. Zij zullen vereenzamen en ook hun fysieke en mentale toestand zal sneller verslechteren. Dat is niet alleen vanwege de hogere zorgkosten die daaruit voortvloeien onwenselijk, maar vooral ook onmenselijk.

Overhevelen begeleiding

De NPCF en de CG-Raad maken zich terecht zorgen over het verlies van het recht op zorg in de AWBZ. Daarom kiest het CDA alleen voor het overhevelen van de begeleiding naar de Wmo en dan ook nog alleen voor diegenen die niet aangewezen zijn op 24-uurszorg. Het levert een doelmatigheidswinst van vijf procent op, waar de PvdA zelfs twintig procent op het budget kort. Dat kan niet zonder kwaliteitsverlies.

Persoonsvolgende bekostiging

De verantwoordelijkheid voor de inkoop van AWBZ-zorg hoort niet bij gemeenten of een anoniem bureaucratisch zelfstandig bestuursorgaan te liggen, zoals de meeste andere partijen voorstellen. Wij kiezen liever voor een persoonsvolgende bekostiging in de vorm van een persoonlijk AWBZ-tegoed (voucher). Daarmee kunnen de zorgvragers rechtstreeks hun zorg inkopen bij de zorgaanbieders. Door het schrappen van de bureaucratie van de zorgkantoren en doordat de zorgvragers aanbieders zullen dwingen meer efficiënt en vraaggericht te werken, is er een doelmatigheidswinst en is een tariefskorting van tien mogelijk. Voor aanvullende zorg en services kunnen zorgvragers extra gaan betalen, daarvoor verlaagt het CDA tegelijkertijd de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de AWBZ met 800 miljoen euro.

Talentverspilling

Door de VVD wordt ook de zorg voor gehandicapten met een IQ van zeventig of meer wegbezuinigd. Afgelopen week was ik op werkbezoek bij De La Salle in Boxtel, een instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De jongeren en de hulpverleners hebben mij heel duidelijk gemaakt dat deze maatregel leidt  tot meer opvoedings- en gedragsproblemen en minder mogelijkheden om zelfstandig te kunnen functioneren. Talentverspilling!

Scheiden wonen en zorg

Hier blijft het niet bij. Net als het CDA en veel andere partijen kiest ook de VVD voor het financieel scheiden van wonen en zorg. Een belangrijk verschil: waar wij en andere partijen er voor kiezen om dat te compenseren met de huurtoeslag en het verlagen van de eigen bijdrage in de AWBZ, laat de VVD de gehandicapten en ouderen dubbel betalen. Dat gaat al snel om minimaal een paar duizend euro per jaar extra. Je zult maar afhankelijk zijn van een Wajong-uitkering of van je AOW met een klein aanvullende pensioen. Een weinig doordachte maatregel met voor veel gehandicapten en ouderen een desastreuze uitwerking.

Politieke moed

Buiten de SP en de PVV twijfelt niemand over de noodzaak om in de komende jaren de stijging van de zorgkosten af te remmen. Dat vraagt politieke moed en weloverwogen beleidskeuzes, die recht doen aan het principe van de solidariteit tussen zieke en gezonde Nederlanders. Een moeilijke maar geen onmogelijke opdracht. Ik ben ervan overtuigd dat houdbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en solidariteit wel degelijk samen kunnen gaan. In de komende kabinetsperiode mogen de cliëntenorganisaties het CDA daaraan houden.


Jan de Vries
Tot en met 16 juni 2010 CDA-Tweede Kamerlid en woordvoerder zorg

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top