BLOG

Gemeenten:vingers af van de AWBZ

Stom plan om de langdurige zorg over te hevelen naar de gemeenten. En goed dat de patiëntenverenigingen daar tegen protesteren. Gemeentebestuurders weten niets van ouderenzorg. Ze kijken alleen naar de centen.

Politiek kleedt AWBZ uit

Wie de doorberekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) kent, weet dat de meeste politieke partijen van plan zijn de AWBZ uit te kleden. Ze willen af van het wettelijke recht op langdurige zorg.

Gemeenten en ouderzorg

Gevolg? De ouderenzorg verdwijnt naar de gemeenten. Slecht idee, want gemeenten snappen weinig van de zorg. Zij knijpen nog harder dan de Staat. Prima dat de patiëntenverenigingen zich verzetten.

Politiek begrijpt zorg niet

Nou hebben de meeste landelijke politici al geen idee wat er in de care gebeurt. Zodra het over de zorg gaat, beginnen ze gewoonlijk te hakkelen. U heeft het kunnen zien tijdens de verkiezingsdebatten; creatieve en innovatieve opvattingen worden zelden geopperd.

'Huishoudelijk werk'

Lokale politici en ambtenaren zijn nog een graadje erger. Voor hen is zorg huishoudelijk werk, dus schoonmaken. Begrijpelijk dat het klachten regent sinds delen van de AWBZ (thuiszorg) zijn overgeheveld naar de gemeenten. Klachten over ontbrekende kennis, desinteresse en financiële vooringenomenheid bij de verantwoordelijken.

Zorg is enorme banenmachine

Bedroevend. Want de zorg is niet slechts een kostenpost. Het is allereerst een waardevolle bedrijfstak. Er gaat 80 miljard euro in om en er werken ruim 1 miljoen mensen: een banenmachine van jewelste. Een sector om trots op te zijn, zeker in barre tijden.

Gemeente af van langdurige zorg

Laat de gemeenten afblijven van de langdurige zorg. Gun die taak aan zorgverzekeraars. Zij hebben er meer verstand van. Toegegeven, niet alle zorgkantoren, door zorgverzekeraars gerund, zijn even goed. Maar ook hun inkoopbeleid gaat er op vooruit.

Zorgverzekeraars, claim verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraars, laat zien wat jullie kunnen. Kruip uit je schulp. Claim de verantwoordelijkheid. Kom op voor de uitvoering van de langdurige zorg. En deel de successen met de verzekerden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

2 juni 2010

inderdaad een onzalig idee, AWBZ naar gemeenten. We zien hoe gemeenten omgaan met de WMO.

tjark reininga

3 juni 2010

dat de gemeente niet de meest geschikte hoeder is voor het belang van de zorgbehoeftigen hebben zij bij de invoering van de WMO wel bewezen, ten dele overigens gedwongen door de regels van de rijksoverheid.

de zorg voor de AWBZ zomaar overdragen lijkt mij echter geen goede zaak. er is immers een klant/afnemer relatie tussen de verzekeraar en de zorgbehoeftige en dus een potentieel tegengesteld belang: de zorgvrager heeft behoefte aan de beste zorg en de verzekeraar is traditioneel vooral geneigd op de kosten te letten.

er moeten dus modellen gevonden worden die de zorgbehoeftige zelf de zeggenschap geeft. die hem als het ware opdrachtgever maakt voor de zorgverlener.

dan wordt iedere individuele opdracht bovendien zo klein dat allerlei lastige aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. en dat levert een aanzienlijke besparing en veel tijdwinst op. daarbij is de zorg gebaat.

Jansen

3 juni 2010

Mijn visie op de problematiek;De provinciale lokale politiek is dermate instabiel en levend bij de waan van de dag, dat je daar met goed fatsoen de zorg voor ouderen niet aan kunt overlaten.Van de vele lokaal belangenpartijtjes hoef je ook niet te verwachten dat die enig benul hebben van medische of verpleegkundige problematiek van ouderen.Kortom dit zou rampzalig worden. Ik werk overigens als arts in de ouderenzorg

Top