BLOG

Kiezen voor zorg: grenzen stellen

Negen juni valt er wat te kiezen. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd en het Centraal Planbureau heeft ze netjes nagerekend. Alle partijen, behalve de SP en de PVV, willen bezuinigen op de zorg. Dit kunnen ze doen door aan verschillende knoppen te draaien, waaronder het verhogen van het eigen risico en het inperken van het verzekerde pakket.

Eigen risico

De partijen zijn het met elkaar eens dat ze de eerste knop het liefst zo min mogelijk gebruiken. De groei van het eigen risico, op dit moment 165 euro, moet beperkt blijven. Van de VVD mag het eigen risico groeien tot 300 euro in 2015, de PvdA en de ChristenUnie stellen een inkomensafhankelijk eigen risico voor van minimaal 200 en maximaal 600 euro.

Inperking basispakket

De tweede knop, inperking van het basispakket, is populairder. Alle partijen, met uitzondering van GroenLinks en de SP, willen het verzekerde pakket inperken. De politieke partijen vragen dus om herdefiniëring van het domein van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wat is noodzakelijk te verzekeren zorg? Voor mensen die zelden of nooit een dokter zien, is dit geen ingrijpende maatregel. Voor mensen die niet-verzekerde zorg nodig hebben, zou dit een dure ingreep kunnen worden. Zeker als ze niet geaccepteerd worden voor de aanvullende verzekering. Een moeilijk vraagstuk dat om een zorgvuldige afweging vraagt.

Grenzen van recht op zorg

Ik denk ik dat we de kosten van de zorg niet kunnen beheersen zonder te snijden in het basispakket. Maar de vraag is of we dat écht willen, als de consequentie is dat niet iedereen altijd aanspraak kan maken op alle mogelijk zorg. Ik zou het toejuichen als burgers, overheid en medische sector in het verlengde van de pakketdiscussie met elkaar in gesprek gaan over de grenzen van het recht op zorg. Wie, wat, waar, wanneer wel of juist niet? Ik ben benieuwd of een dergelijke discussie de keuze ondersteunt die we 9 juni via de stembus maken.

Ik wens u veel wijsheid in het stemhokje.


Maaike de Vries
De Argumentenfabriek

1 Reacties

om een reactie achter te laten

HUznbMkUnjru

1 maart 2011

DfPiLn <a href="http://fddugypubzpt.com/">fddugypubzpt</a>, [url=http://zfblrzprqxki.com/]zfblrzprqxki[/url], [link=http://tgawojjlrtvd.com/]tgawojjlrtvd[/link], http://kmqoxprizbrk.com/

Top