BLOG

Vernieuwende concepten beginnen in het MKB

De zorg moet anders georganiseerd worden in Nederland. Dat mag ik met een gerust hart poneren na het congres Syntens Zorgondernemer Centraal van 2 juni. Ruim tachtig ondernemers discussieerden over de leermomenten, passie en inspiratie van vijf van hen.

Gezien het enthousiasme dat zij tentoonspreidden mogen we van geluk spreken dat dergelijke mensen nog bestaan. Want een ondernemer in de zorg moet een behoorlijke portie doorzettingsvermogen hebben.

Barrières

Het verdient altijd de aanbeveling dan ook alle barrières aan te dragen, bij een stevige stelling als deze. Maar dan vraag ik mezelf af: moet ik u die nog uiteenzetten? We kennen zo langzamerhand de hordes naar innovatie wel. Veel belangrijker – en vooral interessanter – is het stil te staan bij de positieve ondernemersgeest van sommigen. Kijk naar de drive van bijvoorbeeld Jurgen Scholten van BeyondCare. Zelfs binnen de instellingen lijkt de drang naar vernieuwing gesmoord te worden. Hoe kunnen we met z’n allen de patiënt vergeten en een verstikkend systeem in stand houden?

Processie van Echternach

De spelers in de zorg lijken elkaar in de houdgreep te hebben. Wie niet alert is belandt in een verwurging. Als je aftikt en jezelf gewonnen geeft, mag je weer meedoen. Op voorwaarde dat de spelregels niet meer worden opgerekt, laat staan dat er innovaties worden toegepast. Zo kent de zorg in Nederland weinig uitschieters naar boven of naar beneden. Veranderingen verlopen als een processie van Echternach.

Open deur

Om niet telkens die stappen terug te hoeven doen, na wat vooruitgang geboekt te hebben, lijkt het een open deur om te roepen dat de patiënt centraal moet worden gesteld. En niet het systeem. Dat vergt een radicaal andere opzet van ons zorgstelsel, maar dat niet alleen. Ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Van onderaf, vanuit het MKB. Dáár liggen de kansen op vernieuwende concepten waar de patiënt werkelijk wat aan heeft.

MKB stelt patiënt centraal

Ondernemers uit het MKB stellen de patiënt centraal. Niet tevreden, dan is immers de klant weg. En dan wordt het droge boterhammen eten. Verwar ondernemerschap in de zorg niet met de vorm die zorggeenmarkt.nl
 eigenhandig wil omleggen. Het ondernemerschap dat wij ondersteunen levert juist de persoonlijke, dicht op de cliënt georganiseerde innovatie waar we in Nederland met smart op wachten. Het geluk en het ongeluk van ondernemerschap in de zorg is te vinden in het MKB. Help hen onze toekomst vorm te geven. Hef de barrières van het systeem zo snel mogelijk op.

Laurens Strijbos

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Koo Koningsberger

7 juni 2010

Laurens Strijbos pleit voor het opheffen van barrières in het systeem, waardoor ondernemerschap in de gezondheidszorg wordt bevorderd en de de klant (weer) centraal komt te staan. Hij heeft gelijk, maar we weten allemaal dat dit nog lang gaat duren en dat perverse prikkels in het zorgsysteem voorlopig contraproductief blijven werken. Daarom is passie en durf zo belangrijk, het tegen de stroom in durven zwemmen. Zorginspiratie Nederland (www.zorginspiratie.nl) wil passievolle pioniers van duurzame pionierspraktijken een podium bieden, met als doel de aradigmaverandering die de gezondheidszorg nodig heeft door krachtenbundeling te bevorderen. Durzame gezondheidszorg, dialoog, durven en doen gaan hand in hand! Mensen moeten geïnspireerd worden door zorgaanbieders weer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en gezondheid. Hier liggen ook prachtige kansen voor echte MKB-ondernemers die patientempowerment handen en voeten geven!

Top