BLOG

Marktwerking: pas op de plaats

Voor mijn collega’s en mij is er een eind gekomen aan het debatcircus. In vele zaaltjes en zalen waren de partijstandpunten aan de orde. Bij de zorg ging het over de bezuinigingen maar met name ook over de markwerking. De markt daar ben je voor of daar ben je tegen. Het worden of Amerikaanse dan wel Engelse toestanden. Nuance valt dan wel eens weg. Je krijgt dan koppen in de zin van ‘PvdA opent deur naar marktwerking’.

Effect van marktwerking

De overheid gaat om de bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Bij de invoering van de zorgverzekeringswet is afgesproken elementen van marktwerking in de zorg toe te laten om de mix van bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid te verbeteren. De vraag is nu aan de orde draagt marktwerking ook bij aan het beter functioneren van de gezondheidszorg? De PvdA heeft daar grote twijfels over.

In ons verkiezingsprogramma staat dan ook niet voor niets dat wij met de marktwerking een pas op de plaats willen maken. Goede evaluaties van de effecten van marktwerking bij de ziekenhuizen ontbreken doordat we met de informatieverwerking in de zorg achterlopen. Mij lijkt dat eerst op orde moet zijn. Maar wezenlijker is de vraag: Waar willen we met zijn allen uitkomen? Wat moet de marktwerking meer concreet opleveren? De PvdA pleit voor duidelijkheid op dat punt. Het gaat dan om vragen zoals: Hoe moet de ziekenhuiszorg er over tien jaar uitzien? Welk zorgaanbod is nodig om de bereikbaarheid te garanderen? Hoe moet de zorg er op buurt en wijkniveau uitzien? Wij willen dat de overheid de regie neemt om samen met de sector deze visie te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheidsverdeling

Duidelijkheid over de uitkomsten vraagt ook duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg. Wie gaat er nu over wat? Ook op dat punt hebben we nog een weg te gaan. De organisatie van de zorg is losgezongen van de samenleving. Wij willen dat  de burger, bestuurlijk, weer zeggenschap krijgt over de zorg.

Politiek aan zet

Pas als we weten waar we willen uitkomen is de vraag aan de orde of marktwerking bij draagt tot het bereiken van die uitkomsten. Uiteindelijk is daarbij de politiek aan zet.


Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

5 Reacties

om een reactie achter te laten

sloot

9 juni 2010

Partiele marktwerking is prima.

De electieve planmatige curatieve zorg, zgn b-segment zorg, leent zich prima daarvoor zowel in economische- als ook kwalitatieve zin, of bent u ondermeer de wachtlijsten al weer vergeten als vm ziekenfonds (Aegis) bestuurder.

Bovendien gedroegen zich in die tijd , jaren tachtig tot 2000, ziekenhuizen als monopolisten met bijkomende neveneffecten.

Of wilt u terug naar die tijd? Nee toch?

Complexe en langdurige zorg en thuiszorg mooi onder het awbz regime laten.Er zijn al zoveel rapporten, ik schat 250, en het E Health prima rapport , onlangs verschenen van de Raad , duidt op grote transparantie en openheid.

Als insider kent u ook de casussen van Capio/Zweden-Rohn Klinikum (Du).

De zorgwereld houdt niet meer op bij NL grenzen , 90.000 patienten op jaar basis naar Belgie en Duitsland.

P.Sloot

Anonym

9 juni 2010

prima verkiezingsresultaat......denk ik. want dit wordt op papier gedaan. geen vertrouwen in electronisch stemmen?? Maar wel alle persoonlijke gegevens in een EPD?????

Na het afschaffen van de marktwerking is het nu tijd voor het afschaffen van het EPD!!

Medisch specialist in opleiding

10 juni 2010

'Uiteindelijk is de politiek aan zet'.. het is weer duidelijk dat eelke van veen vanuit den haag wil laten bepalen welke en hoeveel zorg er door artsen wordt geboden. Dat kan niet anders dan leiden tot verschraling en afbraak. Zijn insinuaties aan ons adres zijn we spuugzat.

Anonym

10 juni 2010

Interessant om te lezen dat de heer van der Veen samen met het veld “een visie wil ontwikkelen”. Hij lijkt te vergeten dat dezelfde sector (binnen de politiek en VWS bekend als “de witte jassen maffia”) momenteel door hem en zijn collega politici (muv de VVD) volledig wordt afgebrand, en dat er straks geen dokter meer te vinden is die nog überhaupt enige visie wil ontwikkelen op welk gebied dan ook. Wellicht is het interessant om nu een onderzoek te starten naar 10-jaars gevolgen hiervan voor de nu nog goede en relatief goedkope Nederlandse gezondheidszorg.

Anonym

14 juni 2010

Ik ben het volledig eens met u!

Alle specialisten in loondienst, en het kwaliteitsinstituut moet dwingende richtlijnen opstellen. Zo kunnen miljarden bespaard worden. Er wordt veel te veel gedaan in de geneeskunde.

met een computer op het bureau met daarin alle dwingende richtlijnen kan veel worden bespaard.

Geef iedere specialist een vast loon, dan zijn ze tevreden. Bijvoorbeeld de inkomsten die dhr v Veen mocht genieten als bestuurslid van de zorgverzekeraar. Of de inkomsten van dhr van Boxtel als zorgverzekeraar. Dan stoppen alle specialistenacties wel.

waarom nog iets vragen aan die artsen, gewoon opleggen die maatregelen.

Top