BLOG

De duurzame weg is de enige weg

Kinderen slikken meer medicijnen dan tien jaar geleden. Ze zijn ook een stuk minder fit. Eén op de zes basisschoolleerlingen heeft overgewicht en 25 procent heeft een allergie. Kinderen komen steeds minder buiten in de natuur. De gezondheid van de jeugd holt achteruit en dat heeft veel te maken met het gebrek aan groen.

Toespraak Roger van Boxtel, Skipr event 2 juni 2010

Het zijn schokkende feiten. Des te meer omdat de slechtere gezondheid van de
jeugd slechts één van de gevolgen is van onze Westerse leefwijze. In ons jachtige bestaan, zijn we onder meer de natuur kwijtgeraakt. En daarvan ondervinden we nu op allerlei manieren de gevolgen, micro en macro. We denken dat we de natuur wel naar onze hand kunnen zetten.

Maar er is slechts een IJsbergse vulkaan nodig om te laten zien wie de baas is. De natuur kan prima zonder de mens. Maar de mens kan niet zonder natuur. En in het verlengde daarvan, is er geen gezond zonder groen.

Groen op de agenda

Daar voelen wij bij Menzis als zorgverzekeraar een verantwoordelijkheid. Maar in feite ligt er een verantwoordelijkheid voor iedereen. Want groen is overal en van iedereen. Het heeft geen eigen agenda, en moet dus op ieders agenda staan! Iedereen kan zich afvragen: wat is mijn bijdrage aan de samenleving? Wat zijn de effecten van wat ik doe op anderen, en op bijvoorbeeld de natuur?

Je doet wat je kunt, waar je kracht ligt. Bij Menzis, als zorgverzekeraar met 2,1 miljoen klanten, kunnen en willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen. Duurzaamheid staat dus hoog op onze agenda! Het is een verantwoordelijkheid die bij Menzis past. Wij garanderen onze klanten goede zorg die snel, dichtbij en betaalbaar is.

Wij zijn er voor ze als ze ziek zijn, maar ook als zij willen werken aan behoud of verbetering van hun gezondheid. Menzis wil is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar. We zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. De Ledenraad, een vertegenwoordiging van onze klanten, is het hoogste orgaan. Daarbij zijn wij als zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het behoud van betaalbare en toegankelijke zorg. Dat is al een maatschappelijke opdracht op zich.

Duurzaam model

Bij Menzis staat de mens centraal. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat Menzis duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Duurzaam werken, betekent voor ons dat je je keuzes niet alleen baseert op het hier en nu maar ook op de toekomst. Bij Menzis werken we daarbij vanuit de gedachte dat we ook voor volgende generaties een schone, sociale wereld willen achterlaten, waarin goede, betaalbare zorg vooriedereen vanzelfsprekend is. Duurzaamheid is voor ons dus veel meer dan alleen groen.

Ik ben ervan overtuigd dat het duurzame model niet alleen ecologisch en sociaal- maatschappelijk gezien het beste is, maar ook economisch gezien. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor een duurzamere wereld, zijn de bedrijven van de toekomst. Omdat klanten steeds vaker bewust kiezen voor een eerlijk en schoon bedrijf. Omdat medewerkers trots willen zijn op hun maatschappelijk betrokken werkgever. En omdat partners zich verantwoordelijk voelen voor de hele keten waarin zij opereren.

Die bewustwording groeit met de dag, ik merk dit bij Menzis. Onze facilitair manager krijgt wekelijks mails van medewerkers met ideeën voor energiebesparing op onze kantoren. Klanten sturen mij persoonlijk een brief als onze eindejaarsmailing naar hun mening te dik is.

De Groene Zaak

En als we ons inspannen om mensen meer te laten bewegen in de natuur – middels een samenwerking met Natuurmonumenten – levert dat enorm positieve reacties op. De duurzame weg is de enige weg.

Dat is ook de reden dat Menzis founding partner is geworden van De Groene Zaak. Wij realiseren ons dat het bedrijfsleven een cruciale rol speelt in de verduurzaming van Nederland. En wij willen die mechanismen ook daadwerkelijk implementeren in onze dagelijkse praktijk. Als een direct gevolg daarvan streven we ernaar om te werken volgens de volgende duurzame business principes:

1. Wij hanteren een duurzaam verdienmodel als uitgangspunt.
2. Verminderen verspilling en afval.
3. Nemen onze ketenverantwoordelijkheid.
4. Zetten in op maximale energiereductie en toepassing van duurzame energie
5. Zetten ons in voor nieuwe duurzame financieringsmodellen.
6. Bouwen aan duurzaam leiderschap in de toekomst.

Menzis als supply chain catalyst

Aangezien het vandaag met name gaat over supply chains, zal ik inzoomen op punt drie: het nemen van onze ketenverantwoordelijkheid. Met aan de ene kant de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders bij wie wij zorg inkopen. En aan de andere kant onze klanten wiens belangen in de zorg wij vertegenwoordigen en namens wie wij zorg inkopen. Hoe zien wij onze
verantwoordelijkheid in de keten?

Menzis ziet voor zichzelf een rol als supply chain catalyst. Oftewel de partij die de keten helpt verduurzamen als financier en vertegenwoordiger van de klant. Ik zal u vertellen hoe we dit gaan doen bij onze leveranciers, en hoe we dit nu al doen bij de klant.

Voor de zorgaanbieders met wie wij contracten sluiten, betekent dit dat wij hen willen sturen richting een duurzamer model. Wij willen ze helpen om veilig, milieuvriendelijk, klantgericht en doelmatig te werken.

We vragen ze duurzaam te zijn, met aandacht voor innovatie en doelmatigheid.
Bij innovatie gaat het bijvoorbeeld om het investeren in duurzame energie, maar ook in eHealth. Met eHealth hoeft de patiënt minder vaak bij de zorgaanbieder te komen. De patiënt kan bijvoorbeeld vanuit huis medische gegevens meten en doorgeven, via de televisie of computer. Dat is prettiger voor de patiënt en beter voor het milieu.

Bij doelmatigheid gaat het om het verminderen van de CO2-uitstoot en het voorkomen van afval. Denk aan verspilling van medicijnen. Maar bijvoorbeeld ook doelmatig werken door bijvoorbeeld goed samen te werken met zorgpartners rondom de klant. Zodat er geen zorg wordt ‘verspild’. Menzis ondersteunt bijvoorbeeld geïntegreerde eerstelijnscentra waarin meerdere eerstelijns zorgverleners op een transparante manier samenwerken rondom de patiënt. Triage, functiedifferentiatie en volop ondersteuning zorgen ervoor dat de huisarts meer aandacht heeft voor de patiënt. En dat de zorg zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Transparantie

Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we zorgaanbieders met een contract richting een duurzamer model kunnen sturen. Daarbij lijkt onze maakmacht misschien groot. Wij zijn immers de financier en wie betaalt bepaalt? Toch ligt dat niet zo eenvoudig. Zorgverzekeraars hebben namelijk ook zorgplicht. Als een groot ziekenhuis met een monopoliepositie in de regio ons contract niet wil ondertekenen, is dat erg lastig. Immers, onze klanten in die regio zouden niet meer bij het ziekenhuis terecht kunnen. Maar dwingen is ook niet wat we willen. Liever willen we zorgaanbieders laten zien dat duurzaamheid leidt tot een positieve business case. Duurzaamheid hoeft geen geld te kosten. Aandacht voor innovatie en doelmatigheid kunnen juist kosten besparen en maken de zorg bovendien klantvriendelijker. In die gedachte willen we ziekenhuizen meenemen. Daarbij willen we ziekenhuizen ook uitnodigen transparanter te zijn. Dit doen we al op het gebied van kwaliteit en veiligheid, en willen we uitbreiden met hun duurzaamheidsprestaties. Dan wordt de footprint van ziekenhuizen onderling vergelijkbaar.

Natuurlijk kunnen en willen we dit niet van onze zorgverleners vragen zonder het zelf te doen. Het is: practise what you preach. Om enkele voorbeelden te noemen: in 2009 heeft Menzis het certificaat ISO 14001 gehaald voor het milieuzorgsysteem. En 98,4 procent van ons vermogen is duurzaam belegd volgens de tien Global Compact Principles van de Verenigde Naties.

Als werkgever hebben we aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers. We kennen bijvoorbeeld een levensfasebewust personeelsbeleid, hebben speciale leer-werkcontracten om ontwikkeling te stimuleren. En we bieden ondersteuning aan mantelzorgers die bij ons werken.

Preventie

Over naar de schakel aan de andere kant van onze supply chain: de klant. Hier is het onze inzet om een onnodig beroep op de keten te voorkomen. Immers: de meest duurzame supply chain is de supply chain that never was. Als mensen veel bewegen en gezond leven, hoeven ze minder zorg te gebruiken. En dat is altijd goed.

We doen dus veel aan preventie. We bieden aanvullende diensten bij onze
verzekeringen die mensen prikkelen om gezonder te gaan leven. Zo hebben we
programma’s om te stoppen met roken of af te vallen. Ook hebben we een
beweegprogramma voor bijstandsgerechtigden die een collectieve verzekering
hebben bij hun gemeente. Zij worden niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal geactiveerd waardoor zij ook het zelfvertrouwen krijgen om weer te gaan werken.

Daarnaast doen we veel op het gebied van sponsoring. Hierin leggen we de nadruk op bewegen, met name voor de valide en minder valide jeugd. We steunen bijvoorbeeld maatschappelijke projecten van voetbalclubs waarbij de spelers de wijk ingaan om kinderen aan te zetten tot meer bewegen. Ook steunen we projecten die basisschooljeugd meer laten bewegen. Zeker in een tijd dat de gezondheid van kinderen achteruit gaat, zoals eerder genoemd, zijn dit zeer belangrijke initiatieven. Dames en heren, ik heb u een aantal initiatieven genoemd die Menzis oppakt om de keten te helpen verduurzamen. Initiatieven gericht op onszelf, op onze leveranciers en op onze klanten.

Oproep aan de overheid

Zoals u heeft gehoord, is dat nog niet volledig uitgekristalliseerd maar de ambitie ligt er en we zijn voortvarend op weg. De business principes van De Groene Zaak zijn daarin leidend voor ons. De partners in De Groene Zaak nemen zelf hun verantwoordelijkheid én laten aan de overheid weten wat nodig is om duurzaamheid te versnellen.

  • Er moet meer regelgeving komen die duurzaamheid bevordert in plaats van afremt.
  • ?Er moeten zuivere concurrentieverhoudingen komen tussen duurzaam en niet duurzaam.
  • ?En elke aanbesteding moet duurzaamheid bevorderen.


Dat is wat wij vragen van de overheid. Daarnaast willen wij een launching omgeving zijn voor bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De Groene Zaak wil de duurzame plannen van de overheid aanjagen. Wij staan voor een nieuw, positief en gemotiveerd stemgeluid.

De duurzame weg past bij ons omdat we een maatschappelijk betrokken
zorgverzekeraar zijn. En omdat we ervan overtuigd zijn dat duurzaamheid de beste business case is. Misschien niet altijd meteen hier en nu, maar zeker op de lange termijn. Menzis is geen verzekeraar van quick wins. We staan in de markt met een goed commercieel aanbod, maar ook met een sociaal-maatschappelijke boodschap.

Het duurt wat langer om die boodschap over de bühne te krijgen. Het kost meer tijd dan even scoren met een lage premie. Maar je creëert er wel meer binding mee. We laten zien wat wij belangrijk vinden en daarmee zeggen we eigenlijk: ‘Vind jij dat ook belangrijk? Dan moet je bij Menzis verzekerd zijn!’ Zo krijgen we een match op waarden en dat is wat we willen.

Met zorgaanbieders en klanten. We laten hen zien dat we de duurzame weg gaan en vragen hen om met ons mee te lopen. Op weg naar een schone, sociale wereld waarin goede, betaalbare zorg voor iedereen vanzelfsprekend is. En waarin onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties groen en gezond kunnen leven.


Roger van Boxtel
CEO van Menzis

Beluister ook de uitzending van BNR Nieuwsradio vanaf het Skipr event Sustainability Congres en Gala 2010 met ondermeer Roger van Boxtel.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

OOPICwlvZNnCj

1 februari 2012

A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this atrilce.

Top