BLOG

Business case dementiezorg moet in regeerakkoord

De kiezer heeft gesproken. De stoelendans van de formatie is begonnen. De agenda voor de zorg zou een groot onderwerp met breekpunten moeten zijn. Maar de hypotheekrente, de AOW, rekeningrijden, de basisbeurs en de hoofddoekjes zijn geduchte concurrenten. Wat opviel in de verkiezingsprogramma’s was dat de partijen vooral veel systeemmaatregelen voorstellen, maar weinig inhoudelijke keuzes maken. Toch moet er een basis komen voor een duurzaam bestel. Daarvoor zijn ook inhoudelijke keuzes nodig, liefst in het Regeerakkoord.

Dementie groot maatschappelijk probleem

We moeten een gestructureerde, lange termijn aanpak ontwikkelen voor doelgroepen die langdurig veel zorg en ondersteuning vragen, veel kosten en waar veel kwaliteitswinst en financiële winst te behalen valt. Je zou dan direct aan mensen met dementie moeten denken: de kosten van de zorg voor deze doelgroep bedragen ongeveer 3,5 miljard per jaar. Dat is ongeveer 5 procent van het totale gezondheidszorgbudget. Bovendien groeit deze groep zeer snel: we gaan van 235.000 nu naar meer dan 500.000 in 2050. Waar nu één op de 70 Nederlanders dement is, zal dat - bij extrapolatie van de cijfers - in 2050 één op de 33 zijn. Als we ervan uitgaan dat een gemiddeld huishouden drie leden telt, woont in elk elfde huis iemand die dement is! We hebben dus een groot maatschappelijk en een groot financieel probleem op te lossen.

Het nieuwe Regeerakkoord zou een flink maatschappelijk en financieel rendement kunnen inboeken door een paar maatregelen in de dementiezorg: versterk de vroegsignalering en vroegdiagnostiek, biedt een follow up van case management, mantelzorgondersteuning en psycho-educatie, zorg voor  respijtvoorzieningen en voor kleinschalige woonvormen. Geen diagnose zonder behandeling, zo zou je ook voor deze doelgroep moeten stellen.

Inkoopbeleid zorgverzekeraars werkt sturend

Het rendement van case management heeft Robbert Huijsman onlangs op een half miljard per jaar becijferd; los van de kwaliteitswinst. Integrale bekostiging op basis van een zorgstandaard en welomschreven inkoopbeleid van zorgverzekeraars zal sturend werken.

Onbehandelbare ziekten worden behandelbaar

Daarnaast is een stevige onderzoeksagenda nodig. Prof. Philip Scheltens betoogde onlangs op het dementiedebat van Alzheimer Nederland dat een onderzoeksinspanning nodig is die vergelijkbaar is met het AIDS-onderzoek uit de jaren tachtig en negentig. Of wat te denken van de aanpak op het gebied van borstkanker en hart- en vaatziekten? Voorheen onbehandelbare ziekten zijn in enkele decennia behandelbaar geworden. Wat nodig is, is leiderschap bij het alloceren van gezondheidszorg-onderzoeksgeld.

Ontwerp toegankelijke wijken

Ten slotte moeten we met de bouwkundige en planologische inrichting van ons land aan de slag. Het ontwerp van dementievriendelijke wijken, die onder meer goed toegankelijk zijn en veel technologie bevatten, zou Nederland weer innovatief maken. Ook voor andere doelgroepen interessant!

Business case dementiezorg levert veel winst op

Dit scenario zal er toe leiden dat mensen met dementie, van de gemiddeld acht jaar dat ze aan deze ziekte lijden, langer dan de huidige zes jaar en met een betere van kwaliteit van leven thuis kunnen blijven. Van dit alles is een maatschappelijke business case te maken. Een groot lange termijn vraagstuk kunnen we op deze manier via het Regeerakkoord eensgezind oppakken, daarvoor zijn geen politieke breekpunten nodig. Maar het levert de samenleving veel winst op!

Henk Nies
Voorzitter raad van bestuur Vilans

2 Reacties

om een reactie achter te laten

wansink

14 juni 2010

zeer overtuigend betoog. ben benieuwd wat 'de politiek' ermee doet.

Blom

14 juni 2010

Goed gesproken !

Maar het woord is nu aan de politiek.

Top