BLOG

Schaven gaat ten koste van verpleeghuisbewoner

SCP: Nog steeds veertien procent van de bewoners van verpleeghuizen ontevreden. Vijf jaar geleden was dat zo en het is geen spat veranderd. Een zeer zuur resultaat, zeker wanneer we bedenken hoeveel mensen de afgelopen vijf jaar hebben zitten vergaderen over de kwaliteit van de zorg.

En dat zijn er heel veel geweest. Mensen die direct in contact staan met de bewoners, mensen van het management, mensen van het ministerie, de mensen van de inspectie, de mensen van de cliëntenraden. Tallozen en eindeloos vaak. En toch: geen procent tevredenheid erbij, constateert het SCP in ‘oudere tehuisbewoners, landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen’ dat afgelopen woensdag uitkwam. “Veel bewoners zijn niet tevreden over de tijd en aandacht die het personeel voor hen heeft. Zij vinden dat de verzorging regelmatig gehaast gebeurt en dat er geen tijd en aandacht is voor de levensvragen waarmee ze zitten of voor en vertrouwelijk gesprek.”

Schaven aan systeem

Met zijn allen hebben we de afgelopen vijf jaar zitten schaven aan het bestaande systeem. Nu kan elke timmerman je vertellen dat door te schaven, je steeds minder overhoudt. Bijschaven bestaat niet. Zoeken naar verdere aanpassingen en verbeteringen binnen de huidige structuren levert regelwerk op, protocollen, kwaliteitskaders, parameters. Het is schaven, ieder protocol zuigt een beetje aandacht weg bij de verpleeghuisbewoner, het wordt er minder van.

De doelgroepen van John Kauffeld

Mij vallen in het interview met John Kauffeld afgelopen week in Skipr in dit verband 2 dingen op.

1. Kauffeld vertelt dat de gedachtegang achter het samengaan met Philadelphia indertijd was om onafhankelijk van de doelgroep te gaan werken. Echt waar. Bedacht, door mensen die het waarschijnlijk goed bedoelen, maar je schoenen vallen uit.
Philadelphia leverde vijftien jaar geleden prima zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Kleinschaligheid, vernieuwing en een goede relatie met ouderinitiatieven hoorde bij Philadelphia. Philadelphia is nota bene opgericht door ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ver kun je afdwalen. Onafhankelijk van doelgroepen willen gaan werken is een doodzonde. De zorg voor mensen met ernstige blijvende beperkingen, ouderen of gehandicapten, zal altijd expertise vragen juist over de specifieke groep.

2. Kauffeld gaat nog maar weer eens lekker aan het coördineren: “Hij ziet meer in gecoördineerde regie tussen wonen en zorg juist als deze worden gescheiden. Espria en Woonzorg hebben daarom een personele unie opgericht. Zo wordt de zorg beter gecoördineerd, meent Kauffeld.”

Oppassen! Hier gaat weer geschaafd worden. Wat kiest de verpleeghuisbewoner: 150 euro voor 2 uur coördinatie of tien keer een uurtje wandelen


Wim van Minnen
Directeur CSO

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 juni 2010

Ik ben het hartgrondig met Wim van Minnen eens. Kwaliteit van zorg gaat over de ervaren kwaliteit van bestaan van degenen voor wie gezorgd wordt of die begeleid worden. Het ligt in de relatie en in de dialoog. Gelukkig hebben we ook instellingen waar die menselijke maat een centrale plek heeft. Ze hebben zich gebundeld in de Alliantie M3 Menselijke maat mobiliseren om een alternatief geluid, dat van de kwaliteit van kleinschaligheid in combinatie met de menselijke maat, te laten horen. Ze streven naar alternatieven voor bijvoorbeeld de regeldruk en registratiezucht van de kwalteitsverantwoording. Per 1 juli a.s. is de webside www.alliantieM3.nl in de lucht. Neem er een kijkje!

jansen

15 juni 2010

Ik ben blij dat deze schrijver/directeur er zo over denkt.De "core business" van deze instituten waar we het over hebben is het verzorgen van chronisch zieken/ ouderen en gehandicapten.

Dat wordt gemakshalve maar even vergeten. De aldaar werkende professionals zoals ik als specialist ouderengeneeskunde dient zich nergens mee te bemoeien. Je krijgt de directeur/ bestuurder niet eens te spreken( je ziet ze nooit op de werkvloer!), het is lastig en wordt afgehouden.

Als arts zitting hebben in het management is ook al lang verleden tijd. Wie draagt overigens de verantwoording over deze afgepelde slechte zorg?Iedereen ziet in dat het zo niet verder gaat. De "klanten" willen niet in deze oorden wonen en ik geeft ze groot gelijk.

De sector is te duur en geeft geld uit aan zinloze activiteiten zoals personen achter bureau's die plannen/protocollen opstellen/ verwerpen en geen bijdrage leveren aan de zorg.

Dit gaat allemaal ten koste van het budget van de individuele gebruiker/ bewoner of patient en die heeft er niets.Ik ben zo ver dat ik geen oplossing zie in dit verziekte systeem.

Kreten als "al die semi-ambtenaren weg" komen in mij op maar is niet reel bij zo een ziek systeem.Revolutie in de zorg??

Top