BLOG

De onmacht van de Governance-code

Het zijn bestuurlijk onrustige tijden, bij voorbeeld bij Philadelphia zorg (onderdeel van Espria). Juist nu komen de gezamenlijke brancheorganisaties zorg naar buiten met de uitkomsten van een onderzoek naar de naleving van de Zorgbrede Governance Code: 80% voldoet. Een mooie score toch? 

Jaarverslag

Het voldoen aan de code lijkt een teken van goed bestuur te zijn. Waarom zouden we anders immers een dergelijke code handhaven? Toch is dit in de discussie rondom Philadelphia een pijnlijk punt. Degenen die niet direct begrijpen wat ik bedoel, raad ik aan de jaarverslagen van Philadelphia Zorg over 2006 en 2007 te lezen. Volgens mij goede voorbeelden van 'voldoen' aan de Governance-code (Voor de duidelijkheid: in het hierboven genoemde onderzoek van de branches wordt de onderzoeksvraag of een organisatie voldoet aan de code beantwoord door het jaarverslag op dit punt te toetsen aan de code.) Als dit nog niet duidelijk genoeg is, verwijs ik graag naar het Corporate Governance verslag van ABN-Amro over 2006. Mooier kan haast niet. En toch bleek in beide gevallen het bestuur en het toezicht daarop achteraf niet goed gewerkt te hebben.

Integriteit

Een governance-code is goed en moet er zeker blijven. Het kan namelijk de verschillende betrokken partijen houvast bieden. Het gaat er echter vooral om hoe deze partijen in de praktijk van alledag  vorm en inhoud geven aan de code en elkaar erop aanspreken. Dat is haast niet of in ieder geval niet alleen in een jaarverslag te vatten. Het gaat hier ook om de bestuurlijke integriteit van de bestuurders en toezichthouders. In dit licht lijkt de stap van een aantal commissarissen van Espria (met name degenen die voorheen ook commissaris waren bij Philadelphia Zorg) een goede stap. Toch kunnen ook hieromtrent vragen worden gesteld. Bij voorbeeld: waarom stappen niet alle voormalige commissarissen van Philadelphia op en waarom moet Brinkman nog even blijven zitten als de Raad buiten hem nog uit zeven personen bestaat, waaronder een vice-voorzitter?

Marc van Ooijen

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

29 januari 2009

Een aardige tip om eens te kijken naar de jaarverslagen van Philadelphia Zorg. Daar valt meer uit op te maken dan Marc van Ooijen hierboven suggereert. Zeker met de kennis van nu is het voorspel van de crisis al in volle gang. Twee zaken die ook het CSZ signaleerde komen helder naar voren:

- de combinatie van fusie en reorganisatie is te veel gevraagd.

- het interne debat gaat over "identiteit" niet over de kwaliteit van zorg van alle dag, waarvoor de inspectie aandacht vraagt.

Hier wat citaten uit het jaardocument 2007:

…“We hebben een hectisch jaar achter de rug”, vertelt Frits Brink. “We hadden vooraf niet kunnen vermoeden dat we met zoveel veranderingen te maken zouden krijgen.

…Vooral de combinatie van Organisatie 2008 (de reorganisatie) en de bestuurlijke fusie is heel intensief gebleken. “De verzuchting dat het allemaal wat veel tegelijk is, roept ook bij ons herkenning op. Je zou eigenlijk eerst de reorganisatie moeten afhandelen en dan pas met een fusie aan de slag gaan. Maar dat was helaas niet mogelijk. De kans van een fusie met Evean Groep en Woonzorg Nederland diende zich bij ons aan. En als de trein langskomt dan moet je instappen, om de heer Van Agt te citeren.”…

…“Twee van de zes bezoeken die de inspectie bij ons heeft gebracht leverden veel verbeterpunten op

….Een zwak punt voor Philadelphia was het vastleggen van zorgplannen en het vastleggen van de geleverde zorg, vertelt De Jong. “Als gevolg daarvan hebben we niet altijd kunnen aantonen dat we de zorg geleverd hebben die de cliënt nodig heeft. Dat betekent overigens niet dat die zorg ook achterwege gebleven is. Soms ontbrak alleen de handtekening onder een verslag van een gesprek met een cliënt over de zorgverlening.”

Andere verbeterpunten voor Philadelphia betreffen de tijdige evaluatie van de zorgverlening en de afstemming tussen de woonbegeleiding en de dagbesteding die een cliënt ontvangt. Verder kan het scholingsbeleid voor medewerkers verbeterd worden en kan voor sommige medewerkers onvoldoende aangetoond worden dat hun capaciteiten aansluiten op de vraag in hun locatie…

…Met de Participatieraad blijft de Raad van Bestuur een verschil van mening houden over de fusie. Deze raad heeft tegen de voorgenomen fusie gestemd. “Het verschil van inzicht betrof vooral de vraag wanneer de fusie zou moeten plaatsvinden. Daarnaast hebben we lang met elkaar gesproken over het behoud van de identiteit na de fusie”, legt Brink uit. “Hoewel we het niet eens geworden zijn, denk ik dat we door deze gesprekken in de fusieplannen meer nadruk zijn gaan leggen op de identiteit van Philadelphia…

LERcwfcAkHlxC

28 februari 2011

McMwaX <a href="http://wmiwaqhqdhyg.com/">wmiwaqhqdhyg</a>, [url=http://nortodqfnhpl.com/]nortodqfnhpl[/url], [link=http://dsykiszdaktk.com/]dsykiszdaktk[/link], http://lvoykbktwqrn.com/

Top