BLOG

Geen eigen domein in de eerste lijn

De grootste groep zorgvragers zal zich presenteren in de eerste lijn. Hun klachten -aan het bewegingsapparaat, astma/COPD, chronisch hartfalen, diabetes, psychische aandoeningen en dementie- zullen op grote schaal voorkomen en vaak gecombineerd. De vraag naar verpleegkundigen in de eerste lijn neemt daardoor de komende jaren explosief toe. Drastische maatregelen zijn nodig om die explosie het hoofd te bieden.

Regie

Om enerzijds de kosten in de hand te houden en anderzijds zorg te kunnen blijven leveren is het nodig het huidige systeem drastisch aan te passen. Daar waar mogelijk zal de patiënt veel meer betrokken moeten worden bij het zorgproces. Als het maar even kan zal deze ook zelf de regie of mede de regie moeten voeren. Waar ICT kan helpen, zal ICT moeten worden ingezet of worden ontwikkeld. Waar zelfzorg, mantelzorg of burenzorg de professionele zorg kan ondersteunen of zelfs vervangen, moet niet worden geaarzeld.

Geen dooddoeners

De belangrijkste oplossing ligt echter bij de verpleegkundigen zelf en bij de zorgverleners waar zij mee samenwerken. In de dagelijkse praktijk werken verpleegkundig specialisten, diabetes verpleegkundigen, COPD-verpleegkundigen, hartfalenverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen samen met huisartsen en doktersassistenten namelijk al nauw samen met ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. In dergelijke multidisciplinaire teams zijn patiënten geen dooddoeners, patiënten zijn er het doel. Het algemeen belang, de kwaliteit, staat boven het individuele belang, het gaat om de kern, namelijk kwaliteit van zorg uitgevoerd door diegenen die dit het beste kunnen.

Chronisch en acuut

Taakherschikking is de enige weg naar behoud van kwaliteit en continuïteit. Opleidingen moeten hierop worden aangepast. In de eerste lijn zullen verpleegkundigen en verpleegkundigen specialisten voornamelijk de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen voor hun rekening moeten nemen. Niet alleen zijn zij hiervoor geschoold en dus bekwaam, zij zijn als geen ander in staat multi-morbiditeit te coördineren. Huisartsen zullen veel meer gericht moeten zijn op klinische behandeling van acute aandoeningen in de eerste lijn. De zorg zal immers in zijn totaal verschuiven van ziekenhuiszorg naar thuiszorg en de eerste tekenen daarvan zijn al duidelijk zichtbaar.

Complementair

Domeindenken staat een goedlopend integraal proces in de weg. We moeten patiëntdenken en totaaldenken. Wie is waar het beste mee gediend en wie kan wat het beste doen. Ik roep collega-beroepsverenigingen dan ook op om zich open te stellen voor andere professionals die complementair zijn in plaats van competitief. Het moet niet gaan over de vraag wie de baas is, maar over krachtenbundeling, over respect en waardering. De patiënt wil goede zorg, uitgevoerd door een goed functionerend multidisciplinair team. In de praktijk gebeurt dit al lang! Laten we dan op bestuurlijk niveau ook de krachten bundelen en samenwerken.

Marian Kaljouw
voorzitter V&VN

1 Reacties

om een reactie achter te laten

jansen

29 juni 2010

Ik vind het zo vreemd, ik hoor nooit iets over de arts die als kerntaak heeft het behandelen van chronisch zieken, jong en oud.

Er lopen er zelfs 1550 van rond in Nederland. Multi disciplinair, regisseren van zorg in verschillende settings.

Ze leren het allemaal in hun opleiding.Rarara..........Over welke beroepsgroep heb ik het ?

Top