BLOG

Bouwend Philadelphia

Het grote Zwarte Pieten bij Philadelphia is begonnen. Getuige althans de brief die Elco Brinkman, eerste commissaris van Espria, waar Philadelphia deel van uitmaakt, deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Het is een wonderlijk epistel waarin Brinkman omstandig uitlegt dat de financiële sores bij Philadelphia minder ernstig is dan door het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) wordt beweerd.

Onvolledige en onjuiste informatie

En passant schuift hij de raad van bestuur in de schoenen dat het CSZ onvolledig en onjuist is geïnformeerd. Om zijn gelijk te staven tovert Brinkman vijftien miljoen euro uit de hoge hoed aan niet meegerekende inkomsten voor kleinschalig wonen en particuliere reserves van stichtingen, schenkingen en legaten. Dat mag geruststellend klinken, maar zelfs als Brinkmans rekensom klopt is er bij Philadelphia in een jaar tijd nog altijd negen miljoen euro verneveld.

 

Kosten beteugelen

De brief lijkt dan ook vooral een opzichtige poging van de raad van commissarissen om het eigen stoepje schoon te vegen. Zo laat Brinkman de Kamerleden nadrukkelijk weten dat de raad van commissarissen er al vanaf het voorjaar boven op zat en er bij de raad van bestuur herhaaldelijk op aan heeft gedrongen om de uit de klauw gierende kosten te beteugelen.

Fixatie op branchevreemde activiteiten

Over het waarom van die kostexplosie doet het CSZ in zijn rapportage een boekje open. Volgens het CSZ was Philadelphia te veel gefixeerd op branchevreemde activiteiten als vastgoedontwikkeling. De vraag dringt zich op waarom Philadelphia zulke strategische prioriteiten stelde. Zou de commissariële aanwezigheid van de voorman van Bouwend Nederland en commissaris van de Zuid-As NV – een van de grootste vastgoedprojecten in Nederland- Elco Brinkman hier soms iets mee te maken hebben?

Strategische keuzes

Het is in ieder geval ondenkbaar dat dit soort strategische keuzes onbesproken is gebleven binnen de raad van commissarissen. Dus als Bouwend Philadelphia een te grote broek heeft aangetrokken, dan is dit gebeurt met medeweten en waarschijnlijk zelfs instemming van de toezichthouders. ‘Bob de Bouwer’ Brinkman kan vegen wat hij wil, maar uiteindelijk komt de rommel gewoon weer bij de raad van commissarissen op de stoep.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ZHqpHwLYS

28 februari 2011

nBu1vO <a href="http://yylgsddcsoks.com/">yylgsddcsoks</a>, [url=http://dxncxymkdowl.com/]dxncxymkdowl[/url], [link=http://twxusysigxys.com/]twxusysigxys[/link], http://bpfnefjdgows.com/

Top