BLOG

Cliëntenbeweging kiest voor totaalvoetbal

Voetbal bepaalt deze weken het ritme van de dag. Een beetje fanaat heeft er dagwerk aan. Drie wedstrijden per dag en voor- en nazitten met een legertje experts rond Jack van Gelder. Doorwrochte analyses en tegeltjeswijsheden. En ook ‘thuis’ laten de voetbalkenners zich niet onbetuigd. Daar valt in de zorginstellingen met dagactiviteiten niet tegen op te boksen.

Solidariteit, ruimte en creativiteit

Wedstrijden om met plezier naar te kijken of niet om aan te zien. Afhankelijk van de eigen kwaliteit en die van de tegenstander kiest de coach een spelconcept. Offensief of defensief, met of zonder systeemdwang, met vleugels of vleugellam. Genieten doe je het meest van technische hoogstandjes met de bal en de onnavolgbare doelpunten of samengevat: van klassespelers. Klassespelers die ruimte creëren en een verrassende creativiteit aan de dag leggen. Om te winnen is er ook nog teamgeest nodig. Solidariteit tussen het elftal, de bankzitters, de coaches en begeleiders. De klasse en het collectief met totaalvoetbal op weg naar de wereldbeker. Solidariteit, ruimte en creativiteit, dat past wel bij Van Marwijk.

Eigen regie

Het zijn ook de ingrediënten in het voorstel van de cliëntenorganisaties om in de care voor minder geld betere zorg te leveren. Solidariteit door voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet te tornen aan het verzekerd recht en niet te schrappen in of te beknibbelen op de huidige AWBZ. Ruimte voor de cliënt om binnen de aanspraken te substitueren en zorg op maat te organiseren. Creativiteit voor de zorgverlener door de relatie met de cliënt centraal te stellen. En dat alles door de regie te leggen waar die hoort: bij de cliënt.

Budget zonder ballast

De ambities van de cliëntenorganisaties staan of vallen met het realiseren van drastische vereenvoudigingen in de uitvoering. Dat begint met het kiezen voor het persoonlijk budget als enige bekostigingsmethode. Aan de indicatie wordt een budget gekoppeld en de cliënt krijgt naar keuze of zelf het budget of maakt gebruik van zijn trekkingsrecht (voucher). Een model waarin contracteerruimtes, bekostigingspakketten, aanbestedingen en bestekken overbodige ballast zijn.

Cliënt spil in het stelsel

De zorgverlener of organisatie heeft alleen van doen met de cliënt –of zijn waarnemer- als opdrachtgever en moet uiteraard voldoen aan de kwaliteitseisen. Integraal indiceren in één loket van de voor de cliënt adequate oplossing en dat verdraagt zich niet met de huidige afbakening van wetten. En onlosmakelijk met de positie van de cliënt verbonden, is de noodzaak van onafhankelijke cliëntondersteuning. Niet voor iedereen noodzakelijk, maar zeker wanneer het gaat om complexe zorgvragen of de groep cliënten die zorg mijdt van essentieel belang. In de voorstellen van de cliëntenorganisaties wordt de cliënt –en niemand anders- de spil in het systeem.

Twee miljard minder

Het strippen van de uitvoeringsorganisatie –CAK, NZa, zorgkantoren- moet 0.1 miljard opleveren en met de ballast over boord moet het tarief van de zorg in natura met gemiddeld 10 procent omlaag kunnen (opbrengst 1.6 miljard). Voeg daarbij de opbrengst (0.4 miljard) van het financieel scheiden van wonen en zorg en het plan van de cliënten moet op weg naar 2015 ruim twee miljard aan besparing opleveren. Voorwaar geen klein grut op de ruim 20 miljard die in de AWBZ omgaat. Dat bod kan concurreren met de heroverwegingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen.

Tel uit je winst, maar wel kortzichtig

De cliëntenorganisaties zijn niet voor bezuinigen, maar zien deze linksom of rechtsom als onafwendbaar. Doorgaan op de weg van knippen en scheren van de AWBZ tot alleen nog de zware zorg resteert, typeren ze als de weg terug naar de intramurale zorg. Burgers met een beperkte zorgvraag komen tussen wal en schip terecht en zorgnetwerken en mantelzorgers worden het kind van de rekening. Tel uit je winst, maar wel kortzichtig, schrijven de cliëntenorganisaties.

Van zorg naar participatie

Met het oog op de toekomst kiezen ze voor de ondersteuning die gezond gedrag, preventie en zelfzorg stimuleert. Inzet van lichte vormen van zorg en begeleiding voorkomt of stelt zwaardere zorg uit. Mensen zijn in de visie van de cliëntenorganisaties meer dan een zorgvraag die als het even kan –ook al is er zorg nodig- mee willen blijven doen.

Klasse

De cliëntenbeweging –samen staan ze sterk- steekt haar nek uit, houdt niet angstvallig vast aan het bestaande en probeert niet de schade zoveel mogelijk te beperken. Geen systeemdwang, niet vleugellam, geen defensief concept, maar kiezen voor totaalvoetbal. Dat getuigt van klasse. En nu maar hopen dat politici dat op waarde weten te schatten en niet gaan zitten afdingen. De formatie biedt daarvoor alle gelegenheid.


Gerard van Pijkeren

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top