BLOG

Politiek, we zijn eruit!

Alle denkbare coalities zijn al voorbij gekomen. Rechts, centrumrechts, middenkabinet, Paars plus; wat gaat het worden? In ieder geval een brede coalitie met brede – lees: uiteenlopende – ideeën over de ouderenzorg en zorg thuis. Het kabinet moet daarover wel belangrijke beslissingen nemen. Enige hulp is wellicht welkom; ik help de aanstaand regeerders daarom graag met de standpunten en overeenkomsten uit het veld. Want stel dat daar wél een brede coalitie is mét dezelfde ideeën over de toekomst van de zorg, dan maakt dat politieke besluitvorming toch iets eenvoudiger!

Nieuwe koers

Een disclaimer vooraf: de volgende analyses en conclusies zijn voor persoonlijke rekening, maar wel op de werkelijkheid gebaseerd. Daar waar ik er toch naast zit, nodig ik partijen uit om op deze blog te reageren! Zo niet dan kan de politiek ervan uitgaan dat mijn beweringen kloppen.

Om bij het begin te beginnen: alle partijen zijn het er over eens dat het echt anders moet in de zorg. Er is dus een breed draagvlak voor een fundamentele koerswijziging. Doorgaan met het huidige beleid van versobering van de AWBZ via ondoordachte pakketmaatregelen en budgetbeperkingen wil niemand. Ja, dat lijkt een eenvoudige constatering, maar ik voorspel u dat een scenario van verdere versobering nog steeds op de loer ligt. Of misschien zelfs juist op de loer ligt omdat een brede regeringscoalitie de enige optie is. Niet doen dus, aanstaand Kabinet, want dat wil echt niemand. Zeg ik namens cliëntenorganisaties LOC, CG-Raad, CSO, Mezzo, Per Saldo, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland en zorgaanbieders ActiZ.

Twee miljard

Tot zover het makkelijke deel. De hamvraag is natuurlijk hoe die nieuwe koers voor toekomstbestendige ouderenzorg en zorg thuis er dan uit moet zien. En wat het oplevert want er moet immers fors bezuinigd worden. Om daar maar eens mee te beginnen: alle partijen zien mogelijkheden om de komende jaren tien procent, dus rond de twee miljard euro, te besparen. Tegelijkertijd wordt de zorg verbeterd en komt er meer ruimte voor de cliënt en professional. Met andere woorden: de complete sector staat garant voor een ombuiging van twee miljard. Dan zou je als kabinet toch echt een kans laten liggen als je dat geld wil ophalen via een beleid van versoberen en verschralen met alle weerstand die dat oproept! Kijk maar eens naar het laatste kabinetsbesluit!

Zelfde richting

Voor het oprapen ligt dat geld natuurlijk niet. Kijk je echter goed naar de oplossingsrichtingen die alle veldpartijen voorstellen, dan zijn daar belangrijke parallellen te zien. Overeenkomsten dus in de denkrichting over hoe je de kwaliteit van de ouderenzorg en zorg thuis kan verbeteren en op termijn financieel fors kan ombuigen. Het beleid moet de focus verleggen naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid maar wel dusdanig dat solidariteit behouden blijft en cliënt, mantelzorger en omgeving de steun krijgen die daarvoor nodig is. Dat is één belangrijke gemene deler van alle partijen. Ook iets waar iedereen het over eens is: de uitvoering moet en kan eenvoudiger. Veel bekostigings- en toezichtswetten en regels kunnen en moeten worden afgeschaft. Dat scheelt veel geld en creëert de o zo noodzakelijke ruimte voor cliënt en professional. Het biedt zorgorganisaties ook meer mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld technologische innovaties, zoals zorg op afstand. Dan is er nog één heet hangijzer over: het stelsel.

Ontsnipperen

Eerlijk is eerlijk: heb je het over de toekomst van het stelsel en de rol van verzekeraars en gemeenten dan zit die brede coalitie van veldpartijen uit de zorg nog niet exact op dezelfde lijn. Maar ook hier zie ik een gemene deler die heel goed als vertrekpunt kan dienen voor de komende kabinetsjaren. Alle partijen zijn het er namelijk wel over eens dat het kabinet de komende jaren echt werk moet maken van het herordenen van de ouderenzorg en de zorg thuis. De huidige zorg is teveel versnipperd over diverse systemen en daar heeft ook de cliënt last van. Ontsnipperen dus. Er moet een herordening komen die gemaakt wordt vanuit het perspectief van de cliënt en daar heel nadrukkelijk aan gekoppeld: vanuit diens zorgvraag (cure of caregericht) of vraag om ondersteuning of begeleiding. Als het aanstaand kabinet vanuit die invalshoek gaat herordenen dan geef ik alvast de garantie dat we daar als partijen in de zorg met elkaar uit gaan komen!
Was getekend: LOC, CG-Raad, CSO, Mezzo, Per Saldo, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland en zorgaanbieders ActiZ.


Aad Koster
Directeur ActiZ

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top